HKL INFO
TENDER/SEBUTHARGA

No Sebutharga / Tender Syarat Tarikh Tutup
Status
05/17/HKL/PEM/M, X0251240201170009

TAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KULIT REKOD PERUBATAN PESAKIT DAN SAMPUL REKOD PERUBATAN PESAKIT SERTA FAIL TBIS 10B-1 DAN TBIS 10B-2 KE JABATAN-JABATAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN
TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221602 DAN 221614 – MENCETAK FAIL, KAD PERNIAGAAN DAN KAD UCAPAN / MENGATUR HURUF DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DIIKAT. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 13 APRIL 2017
11/17/PAT/KEW/M

TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALCOHOL BASED HAND RUB SOLUTION (CUTANEOUS ANTIMICROBIAL)
TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:020403/060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 24 MAC 2017. 30 MAC 2017 (KHAMIS) PUKUL 12.00 TENGAHARI
10/17/PAT/KEW/M

TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL UNTUK UJIAN PROTEIN ELEKTROFORESIS DAN IMMUNOFIXATION DENGAN "INSTRUMENT PLACEMENT"
TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 24 MAC 2017. 30 MAC 2017 (KHAMIS) PUKUL 12.00 TENGAHARI
T/HKL:06/2017(SOPD/1)

TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH BAGI PROJEK PEROLEHAN PERALATAN PERUBATAN PUSAT SIMULASI SKILL DI HOSPITAL KUALA LUMPUR
TERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN. DOKUMEN TENDER BOLEH DIAMBIL DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN MULAI 13 MAC 2017 DENGAN HARGA RM50 (LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK WANG POS ATAU BANK DRAF ATAS NAMA PENGARAH HKL. DOKUMEN TENDER HANYA DIJUAL KEPADA SYARIKAT YANG MENGEMUKAKAN SIJIL ASAL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (SEKIRANYA ADA) SERTA SATU SALINAN SIJIL TERSEBUT. SILA BAWA COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH BERSAMA. TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN KE TAPAK AKAN DIADAKAN PADA 20 MAC 2017 (ISNIN), PUKUL 10.00 PAGI DAN BERTEMPAT DI BILIK MESYUARAT PAKAR, ARAS 7, BANGUNAN KOMPLEKS PAKAR & RAWATAN HARIAN (SCACC), HOSPITAL KUALA LUMPUR. KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN KE TAPAK ADALAH WAJIB. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 10 APRIL 2017 - JAM 12.00 TENGAHARI
T/HKL:05/2017(SAJ/1), X0251240201170008

TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PRODUK SUSU BAHAGIAN 4: SUSU UNTUK KEGUNAAN MASAKAN DAN MINUMAN JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG:040102-MAKANAN DAN MINUMAN (TIN, BOTOL DAN BUNGKUS). DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH, SALINAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA (JIKA ADA) DAN SALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN YANG MASIH BERKUATKUASA TEMPOH SAH LAKUNYA DALAM KOD BIDANG BERKAITAN. PETENDER YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 29/03/2017
02/17/HKL/PEM/M/X0251240201170007

TAWARAN PERKHIDMATAN ANALISA DEDAHAN DOS RADIASI UNTUK PEKERJA SINARAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG 222705 (UJIAN MAKMAL) DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG KONTRAK DIIKAT. SILA KEMUKAKAN SIJIL PIHAK BERKUASA LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM (LPTA) BAGI KEMUDAHAN MAKMAL DOSIMETRI. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA PERANTI 2012 (AKTA 737). KEGAGALAN PENYEBUT HARGA MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.PEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM EP SAHAJA) MULAI 01/03/2017. 08/03/2017
T/HKL:03/2017(PAT/2), X0251240201170004

TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "REAGEN FOR SYSMEX FULL BLOOD COUNT ANALYSERS" JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN
TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG:060101-KIMIA MAKMAL. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH, SALINAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA (JIKA ADA) DAN SALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN YANG MASIH BERKUATKUASA TEMPOH SAH LAKUNYA DALAM KOD BIDANG BERKAITAN. PETENDER YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 15/03/2017
T/HKL:02/2017(PAT/1), X0251240201170003

TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABLE DENGAN "INSTRUMENT PLACEMENT" UNTUK UJIAN-UJIAN KOAGULASI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN
TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG:060101-KIMIA MAKMAL. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH, SALINAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA (JIKA ADA) DAN SALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN YANG MASIH BERKUATKUASA TEMPOH SAH LAKUNYA DALAM KOD BIDANG BERKAITAN. PETENDER YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. 15/03/2017
08/17/PAT/KEW/M

TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGENTS AND SOLUTIONS FOR ROUTINE BIOCHEMISTRY TESTS ON COBAS 6000
TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 22 FEBRUARI 2017. 28 FEBRUARI 2017 (SELASA) PUKUL 12.00 TENGAHARI
07/17/PAT/KEW/M

TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BLOOD COLLECTION TUBE WITH CLOT ACTIVATOR AND SEPARATION GEL
TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:050301. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 22 FEBRUARI 2017. 28 FEBRUARI 2017 (SELASA) PUKUL 12.00 TENGAHARI

<< Previous I Next >>

Sebarang Pertanyaan Berkaitan Tender/Sebutharga Sila Hubungi No. Telefon Seperti Di LAMPIRAN