CAJ-CAJ PERUBATAN

*Sila kemukakan dokumen sokongan seperti surat jaminan (GL)/kad pesara/kad OKU/surat zakat/surat bantuan kebajikan/surat sekolah/buku derma darah/sijil kematian bagi tujuan pengecualian caj rawatan. (Tertakluk pada peraturan kewangan yang berkuatkuasa).

Jabatan Pesakit Luar Pakar

Jenis rujukan kepada klinik pakar

Caj bagi satu rawatan

Rujukan daripada pegawai perubatan kerajaan

Percuma bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap "follow-up" (termasuk segala siasatan)

Rujukan daripada Pengamal Persendirian

RM30 bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap "follow-up" (TIDAK termasuk siasatan)

Kes-kes "follow-up" yang telah keluar daripada wad

RM5 bagi setiap lawatan (termasuk segala siasatan)

CAJ WAD

Caj sehari bagi seorang

Tidak Berhawa Dingin

Berhawa dingin

Deposit

Kelas Satu:

 

 

Perubatan

Pembedahan

·         Bilik dengan satu katil

RM90

RM120

RM1,050

RM1,650

·         Bilik dengan dua katil

RM60

RM90

·         Bilik dengan tiga katil atau lebih

RM45

RM60

Kelas Dua

RM25

RM40

RM200

RM400

Kelas Tiga

RM3

RM3

RM20

RM30

Kelas

Caj Sehari (RM)

Kelas Satu

15

Kelas Dua

10

Kelas Tiga

Percuma

Kelas

Caj Sehari (RM)

Bilik dengan satu katil (Orang kenamaan)

225

Bilik dengan satu katil

180

Bilik dengan dua katil

150

CAJ RAWATAN

Bahagian 1 - Rawatan Pesakit Dalam

Kelas

Caj Sehari (RM)

Kelas Satu

RM15

Kelas Dua

RM 5

Kelas Tiga

Percuma

Bahagian 2 – Accouchement Dan Bersalin

Jenis rawatan

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Pembedahan Caesarean

RM1,200

RM400

RM100

Bersalin dengan bantuan: Forcep/songsang/vakum

RM600

RM200

RM50

Bersalin kembar

RM600

RM200

RM50

Bersalin Biasa

RM450

RM150

RM10

Bahagian 3 - Rawatan Fisioterapi

Setiap lawatan

Jenis rawatan

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Modaliti elektroterapi

Biomaklumbalas/miomaklumbalas

RM30

RM20

RM5

Arus terus/ iontoforesis

RM30

RM20

RM5

Arus dwidinamik

RM30

RM20

RM5

Arus terus terganggu

RM30

RM20

RM5

Terapi interferens

RM30

RM20

RM5

Diatermi gelombang pendek

RM30

RM20

RM5

Stimulasi saraf transkutan elektrik

RM30

RM20

RM5

Terapi ultrasound

RM30

RM20

RM5

Ultrasound masa nyata

RM30

RM20

RM5

Stimulasi elektrik fungsional

RM30

RM20

RM5

Terapi gelombang kejut

RM30

RM20

RM5

Terapi Haba/Krioterapi

Pek panas

RM15

RM10

RM2

Mandi lilin

RM15

RM10

RM2

Sinaran inframerah

RM15

RM10

RM2

Krioterapi

RM15

RM10

RM2

Fototerapi

Terapi laser

RM30

RM15

RM5

Terapi sinar ultraungu

RM30

RM15

RM5

Terapi kardiorespiratori

Teknik Pernafasan Kitaran Aktif (ACBT)

RM30

RM15

RM5

Senaman pernafasan

RM30

RM15

RM5

Sedutan bronkiol

RM30

RM15

RM5

Spirometer insentif

RM30

RM15

RM5

Fluter

RM30

RM15

RM5

Latihan otot inspiratori

RM30

RM15

RM5

Terapi penyedutan

RM30

RM15

RM5

Perkusi/ Getaran

RM30

RM15

RM5

Tekanan ekspirasi positif

RM30

RM15

RM5

Penyaliran postural

RM30

RM15

RM5

Terapi mekano

Tarikan servikal

RM20

RM10

RM2

Tarikan lumbar

RM20

RM10

RM2

Pam berangkai

RM20

RM10

RM2

Hidroterapi

Senaman kolam

RM20

RM10

RM2

Pusaran air

RM20

RM10

RM2

Terapi manual

Manipulasi tisu lembut

RM20

RM10

RM2

Lepasan miofasia

RM20

RM10

RM2

Penyaliran limfa secara manual

RM20

RM10

RM2

Akutekanan

RM20

RM10

RM2

Pemitaan/pembalutan/pengikat

RM30

RM20

Percuma

Terapi mampatan (limfoedema)

RM30

RM20

Percuma

Teknik khas

Teknik reposisi Canalith

RM30

RM20

RM2

Senaman penstabilan renungan

RM30

RM20

RM2

Pengaisan atau pemberusan

RM30

RM20

RM2

Mobilisasi sendi

RM30

RM20

RM2

Teknik McKenzie

RM30

RM20

RM2

Program pembelajaran semula motor

RM30

RM20

RM2

Akupunktur atau penjaruman kering

RM30

RM20

RM2

Teknik perkembangan neuro

RM30

RM20

RM2

Pemudahan proprioseptif saraf otot

RM30

RM20

RM2

Terapi senaman

Aktif, pasif atau berbeban

RM20

RM10

RM2

Ambulasi atau latihan gaya jalan

RM20

RM10

RM2

Senaman antenatal dan postnatal

RM20

RM10

RM2

Latihan imbangan

RM20

RM10

RM2

Latihan pundi kencing/ usus

RM20

RM10

RM2

Latihan litar

RM20

RM10

RM2

Senaman bola gim

RM20

RM10

RM2

Teknik tahan kemutan untuk otot lantai pelvis

RM20

RM10

RM2

Aktiviti kefungsian

RM20

RM10

RM2

Senaman berkumpulan

RM20

RM10

RM2

Senaman isokinetik

RM20

RM10

RM2

Senaman mekanikal

RM20

RM10

RM2

Senaman otot lantai pelvis

RM20

RM10

RM2

Teknik relaksasi

RM20

RM10

RM2

Pendidikan semula sensori

RM20

RM10

RM2

Rejim tangan khas

RM20

RM10

RM2

UJIAN KHAS

Alat diagnostik

Ujian imbangan Berg

RM50

RM30

RM5

Ujian Klinikal bagi Interaksi Sensori dan Imbangan (CTSIB)

RM50

RM30

RM5

Postugrafi dinamik berkomputer

RM50

RM30

RM5

Penilaian tangan berkomputer

RM50

RM30

RM5

Indeks gaya jalan dinamik

RM50

RM30

RM5

Penilaian otot lantai pelvis

RM50

RM30

RM5

Ujian sensori

RM50

RM30

RM5

Lengkungan tempoh kekuatan

RM50

RM30

RM5

Ujian otot voluntari

RM50

RM30

RM5

Ujian vestibular

RM50

RM30

RM5

Ujian bangun dan pergi bermasa

RM50

RM30

RM5

Ujian jangkauan fungsi

RM50

RM30

RM5

 

Bahagian 4 - Radioterapi dan Onkologi

Simulasi dan perancangan berkomputer

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Pesakit Luar

Rujukan daripada Pengamal Persendirian

Rujukan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan

Penandaan setempat

RM45

RM30

Percuma

RM45

Percuma

Simulasi konvensional

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Simulasi CT:

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Biasa (tanpa kontras)

Simulasi CT:

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Rumit (dengan kontras)

Simulasi CT:

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Radioterapi Keamatan Bermodulasi (IMRT)

Simulasi CT:

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Penyinaran Seluruh Badan (TBI)

Simulasi CT:

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Penyinaran Seluruh Nodal (TNI)

Simulasi CT:

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Elektron Suluruh Badan (TBE)

Simulasi CT:

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Radioterapi Stereotaktik (SRT)

Simulasi CT:

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Radiosurgeri Stereotaktik (SRS)

Simulasi CT:

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Radioterapi Stereotaktik Badan (SBRT)

Rawatan radioterapi

 

 

2D/ medan tunggal/ selari setentang (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

3D/apa-apa rancangan dengan 3 atau lebih medan (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

IMRT (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

TBI (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

TNI (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

SRT (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

SRS

RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM5,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM12 (setiap rawatan)

RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM12 (setiap rawatan)

SBRT

RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM5,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM12 (setiap rawatan)

RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM12 (setiap rawatan)

Rawatan brakiterapi

 

 

Intrakavitari: Dobi/sumber satu baris (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Intrakavitari: ovoid berpasangan (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Intrakavitari: intrakavitari penuh (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Intrakavitari: bagi kanser nasofaringeal (NPC) (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Intraluminal: Esofagus, bronkus, anorektal (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Implan brakiterapi interstisial: implan brakiterapi payudara (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Implan brakiterapi interstisial: implant ekstremiti (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Implan brakiterapi: implan kaviti oral/ anorektal/ prostat/ mata dan lain-lain (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Prosedur brakiterapi prostat (rawatan pakej)

RM7,000

RM5,000

RM6

-

-

Rawatan anti-neoplastik

 

 

Rawatan anti-neoplastik untuk kanser (selain terapi sasaran) (setiap rawatan)

RM400

RM200

RM50

RM400

RM50

Rawatan terapi sasaran untuk kanser (setiap rawatan)

RM600

RM400

RM50

RM600

RM50

Rawatan kanser yang memerlukan kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) (setiap rawatan)

RM800

RM200

RM50

RM800

RM50

Perubatan nuklear

 

 

Isotop radioaktif:

 

 

 

 

 

(i) Diagnosis

RM150

RM50

RM25

RM150

RM25

(ii) Terapi

RM750

RM250

RM125

RM750

RM125

 

Bahagian 5 - Nefrologi

Nefrologi

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Dialisis berselang-selang peritoneal (setiap rawatan)

RM275

RM100

RM50

Rawatan Dialisis Peritoneal Ambulasi Berterusan (CAPD) (sebulan)

RM750

RM200

RM100

Hemodialisis setiap rawatan:

(i) satu kegunaan buah pinggang tiruan

RM190

RM50

RM25

(ii) kegunaan semula buah pinggang tiruan

RM75

RM20

RM10

Biopsi buah pinggang (tidak termasuk laporan)

RM75

RM20

RM10

Pengkateteran femoral/ subklavian untuk hemodialisis

RM75

RM20

RM10

Hemoperfusi

RM375

RM100

RM50

Implantasi kateter tenkoff

RM150

RM40

RM20

Rawatan dialisis prapemindahan

RM1,500

RM400

RM200

Lawatan di rumah bagi setiap hemodialisis

RM100 (setiap lawatan)

 

Bahagian 6 – Rawatan Psikiatrik

Setiap kemasukan

Kelas Satu

RM1,125

Kelas Dua

RM300

Kelas Tiga

Percuma

Bahagian 7 – Terapi Cara Kerja

Jenis Rawatan

Kelas Satu (RM)

Kelas Dua (RM)

Kelas Tiga (RM)

PENILAIAN

 

 

 

Penilaian aktiviti kehidupan seharian (ADL)

 

 

 

Ukuran Pelaksanaan Terapi Cara Kerja Kanada (C.O.P.M)

20

10

Percuma

Jadual Pendek Penafsiran Keperluan Camberwell (CANSAS)

20

10

Percuma

Penilaian Keupayaan Kefungsian (FAA)

20

10

Percuma

Ukuran Kebebasan Kefungsian (FIM)

20

10

Percuma

Penilaian Kemahiran Hidup Kohlman (KELS)

20

10

Percuma

Aktiviti instrumental skala kehidupan seharian Lawton

20

10

Percuma

Indeks terubah suai Barthel (MBI)

20

10

Percuma

Terapi cara kerja bagi penilaian jantung

20

10

Percuma

Inventori penilaian kehilangan upaya pediatrik (PEDI)

20

10

Percuma

Penilaian Pelaksanaan Kemahiran Pengurusan Diri (PASS)

20

10

Percuma

Penilaian Kemahiran Motor dan Pemprosesan bagi Kesihatan Mental (AMPS)

20

10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian fizikal

 

 

 

Ujian Manual Otot (MMT)

20

10

Percuma

Kekuatan dinamometer/ tolok kutil

20

10

Percuma

Ujian pembezaan 2 titik

20

10

Percuma

Ujian pasak 9 lubang

20

10

Percuma

Ujian imbangan Berg

20

10

Percuma

Papan pasak beralur

20

10

Percuma

Ujian fungsi tangan Jebsen Taylor

20

10

Percuma

Ujian kecakatan manual Minnesota

20

10

Percuma

Skala kesakitan

20

10

Percuma

Ujian kecakatan jari O’Connor

20

10

Percuma

Ujian kecakatan penyepit O’Connor

20

10

Percuma

Ton otot

20

10

Percuma

Ujian papan pasak Purdue

20

10

Percuma

Julat pergerakan sendi (Goniometer)

20

10

Percuma

Ujian aptitud manipulatif Roeder

20

10

Percuma

Ujian monofilamen Semmes-Weinstein

20

10

Percuma

Profil sensori

20

10

Percuma

Ujian stereognosis

20

10

Percuma

Getaran

20

10

Percuma

Volumeter

20

10

Percuma

Ujian imbangan Tinnetti

20

10

Percuma

Alat Senaman Anggota Atas Mikrokomputer (MULE)

20

10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian perkembangan normal

 

 

 

Ujian Bruininks-Oseretsky

20

10

Percuma

Carta tapisan perkembangan Denver

20

10

Percuma

Skala pengadaran motor oral

20

10

Percuma

Peabody

20

10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian persepsi dan kognitif

 

 

 

Ujian Perkembangan Integrasi Visual-Motor Beery Buktenica (Beery VMI)

20

10

Percuma

Bateri Penilaian Neurologi Terapi Cara Kerja Chessington (C.O.T.N.A.B)

20

10

Percuma

Skala keresahan dan kemurungan hospital

20

10

Percuma

Penilaian Kognitif Terapi Cara Kerja Lowerstein (LOCTA)

20

10

Percuma

-LOCTA-A (bagi kes dewasa am)

-LOTCA-G (bagi kes geriatrik)

-LOTCA-D (bagi kes kanak-kanak/ perkembangan)

Pemeriksaan Mini Keadaan Mental (MMSE)

20

10

Percuma

Penilaian Kognitif Montreal (MoCA)

20

10

Percuma

Bateri penilaian persepsi kederiaan Rivermead

20

10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian prasekolah

 

 

 

Penilaian pelajar prasekolah Miller

20

10

Percuma

Penilaian Fungsi Sekolah (SFA)

20

10

Percuma

Ujian kemahiran tulisan tangan

20

10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian tingkah laku

 

 

 

Grid Penilaian Ambang (TAG)

20

10

Percuma

Skala keresahan dan kemurungan hospital

20

10

Percuma

Keteriritasian (skala kemurungan dan keresahan)

20

10

Percuma

Soal selidik fungsi Sharman

20

10

Percuma

Skala kemurungan Beck

20

10

Percuma

Skala amnesia pascatrauma (skala PTA)

20

10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian kerusi roda

20

10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian pemanduan

 

 

 

Penilaian pra-memandu

150

100

Percuma

Penilaian tapisan pemanduan pesakit strok

150

100

Percuma

 

 

 

 

Penilaian rumah/ tempat kerja/ sekolah

 

 

 

Alat Tapisan Kejatuhan dan Kemalangan dalam Rumah (FAST)

20

10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian kerja/vokasional

 

 

 

Penilaian kapasiti kefungsian

150

100

Percuma

Penilaian LAM bagi Kesediaan Pekerjaan (LASER)

150

100

Percuma

Senarai semak peranan

150

100

Percuma

 

 

 

 

Latihan aktiviti kehidupan seharian

 

 

 

Kebolehan untuk menggunakan telefon

20

10

Percuma

Ambulasi awal

20

10

Percuma

Kebersihan diri

20

10

Percuma

Pindah

20

10

Percuma

Kebolehan mengendalikan kewangan

20

10

Percuma

Mandi

20

10

Percuma

Pengurusan pundi kencing

20

10

Percuma

Pengurusan usus

20

10

Percuma

Kerja pembersihan

20

10

Percuma

Penjagaan peralatan

20

10

Percuma

Kemahiran domestic

20

10

Percuma

Memakai pakaian

20

10

Percuma

Makan/ Memberi makan

20

10

Percuma

Penyediaan makanan/ hidangan

20

10

Percuma

Kefungsian komunikasi

20

10

Percuma

Kefungsian mobiliti

20

10

Percuma

Hias diri

20

10

Percuma

Eminens kesihatan

20

10

Percuma

Penyelenggaraan isi rumah

20

10

Percuma

Pengemasan rumah

20

10

Percuma

Dobi

20

10

Percuma

Mod pengangkutan

20

10

Percuma

Pengurusan wang

20

10

Percuma

Tanggungjawab bagi pengubatan

20

10

Percuma

Prosedur keselamatan

20

10

Percuma

Fungsi seksual

20

10

Percuma

Beli-belah

20

10

Percuma

Penjagaan tandas

20

10

Percuma

 

 

 

 

Alat bantuan dan adaptasi (bagi setiap pengubahsuaian peralatan yang dibekalkan)

 

 

 

Perkakas memasak

20

10

Percuma

Mengenakan pakaian

20

10

Percuma

Perkakas makan/ minum

20

10

Percuma

Mobiliti

20

10

Percuma

Mandi

20

10

Percuma

Membaca/ Menulis

20

10

Percuma

Dudukan kerusi roda

20

10

Percuma

Rehabilitasi penglihatan terhad

20

10

Percuma

 

 

 

 

Intervensi persepsi dan kognitif

 

 

 

Konsep asas

20

10

Percuma

Pengenalpastian bahagian badan

20

10

Percuma

Stimulasi kognitif

20

10

Percuma

Aktiviti pembelajaran

20

10

Percuma

Pembezaan kanan/ kiri

20

10

Percuma

Diskriminasi bentuk dan persekitaran

20

10

Percuma

Orientasi realiti

20

10

Percuma

Aktiviti orientasi topografi

20

10

Percuma

Penjujukan

20

10

Percuma

Pengkategorian

20

10

Percuma

Terapi cermin

20

10

Percuma

Terapi tingkah laku

20

10

Percuma

 

 

 

 

Terapi kreatif

 

 

 

Terapi seni

20

10

Percuma

Drama/ Lakon peranan

20

10

Percuma

Terapi muzik

20

10

Percuma

 

 

 

 

Intervensi kemahiran sosial

 

 

 

Latihan asertif

20

10

Percuma

Latihan kemahiran daya tindak

20

10

Percuma

Kumpulan sokongan

20

10

Percuma

Terapi berkumpulan

20

10

Percuma

Terapi individu

20

10

Percuma

Kemahiran interpersonal

20

10

Percuma

Aktiviti kesedaran diri

20

10

Percuma

Kawalan diri

20

10

Percuma

Ekspresi diri

20

10

Percuma

Pelakuan sosial

20

10

Percuma

Latihan kemahiran sosial

20

10

Percuma

Pengurusan masa

20

10

Percuma

Senarai semak peranan

20

10

Percuma

 

 

 

 

Pendidikan terapi cara kerja untuk pesakit dan penjaga

 

 

 

Mekanik dan ergonomik badan

20

10

Percuma

Kawalan dan pencegahan edema

20

10

Percuma

Penjimatan tenaga/ pemudahan kerja

20

10

Percuma

Terapi persekitaran

20

10

Percuma

Teknik penjagaan sendi

20

10

Percuma

 

 

 

 

Main dan santai

 

 

 

Senarai semak santai

20

10

Percuma

Eksplorasi main dan santai

20

10

Percuma

Latihan main dan santai

20

10

Percuma

 

 

 

 

Relaksasi

 

 

 

Biomaklumbalas

20

10

Percuma

Pernafasan dalam

20

10

Percuma

Pernafasan diafragma

20

10

Percuma

Relaksasi khayalan

20

10

Percuma

Teknik relaksasi otot progresif

20

10

Percuma

 

 

 

 

Latihan sensori

 

 

 

Penyahpekaan sensori

20

10

Percuma

Integrasi sensori

20

10

Percuma

Pendidikan semula sensori

20

10

Percuma

Stimulasi sensori

20

10

Percuma

Fluidoterapi

20

10

Percuma

 

 

 

 

Latihan motor

 

 

 

Prostesis atas siku

20

10

Percuma

Prostesis atas lutut

20

10

Percuma

Senaman bantuan aktif

20

10

Percuma

Prostesis bawah siku

20

10

Percuma

Prostesis bawah lutut

20

10

Percuma

Integrasi bilateral

20

10

Percuma

Garis tengah bersilang

20

10

Percuma

Latihan ergonomik

20

10

Percuma

Kemahiran motor halus

20

10

Percuma

Prostesis jari

20

10

Percuma

Latihan gaya jalan

20

10

Percuma

Aktiviti motor kasar

20

10

Percuma

Koordinasi tangan dan mata

20

10

Percuma

Tambah baik keseimbangan

20

10

Percuma

Pendidikan semula motor

20

10

Percuma

Teknik perkembangan neuro

20

10

Percuma

Penormalan ton otot

20

10

Percuma

Stimulasi otot mulut

20

10

Percuma

Senaman meningkatkan kekuatan

20

10

Percuma

Latihan ketahanan

20

10

Percuma

Penyusutan ton otot

20

10

Percuma

Intervensi orientasi dan mobiliti

20

10

Percuma

Bahagian 8 – Terapi Pertuturan Bahasa

Penilaian

Kelas Satu
(RM)

Kelas Dua
(RM)

Kelas Tiga
(RM)

Pesakit Luar
(RM)

Penilaian pertuturan bahasa

50

20

Percuma

10

Penilaian Penelanan Klinikal (CSE)

50

20

Percuma

10

Penilaian suara berinstrumen

50

20

Percuma

10

Penilaian resonans berinstrumen

50

20

Percuma

10

Penilaian Penelanan Endoskopik Serat Optik (FEES)

50

20

Percuma

10

Penilaian Penelanan Videofloroskopik (VFSS)

80

30

Percuma

20

 

Kategori rawatan

Kelas Satu
(RM)

Kelas Dua
(RM)

Kelas Tiga
(RM)

Pesakit Luar
(RM)

Terapi pertuturan bahasa

50

20

Percuma

10

Elektroterapi

50

20

Percuma

10

 

Bahagian 9 – Perkhidmatan Dietetik

Kategori Siasatan

Kelas Satu (RM)

Kelas Dua (RM)

Kelas Tiga (RM)

Pesakit Luar (RM)

Penilaian pemakanan

10

5

Percuma

1

Kalorimetri tak langsung

20

10

Percuma

5

 

 

Kategori Terapi

Kelas Satu (RM)

Kelas Dua (RM)

Kelas Tiga (RM)

Pesakit Luar (RM)

Terapi diet individu

10

5

Percuma

2

Terapi diet berkumpulan

-

-

-

1

Terapi diet individu:

20

10

Percuma

-

Tambahan pemakanan oral

Terapi diet individu:

50

30

Percuma

-

Pemakanan enteral

CAJ SIASATAN

Bahagian 1 - Pemeriksaan Radiologi

 

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

1. Pemeriksaan Tanpa Kontras Media

Anggota

RM75

RM20

RM10

Kepala

RM90

RM25

RM12

Spina

RM90

RM25

RM12

Dada kecuali filem kecil dada

RM75

RM20

RM10

Filem kecil dada

RM25

RM6

RM2

Tulang Pelvis, panggul dan abdomen

RM90

RM25

RM12

Tomografi

RM150

RM40

RM17

Pelvimetri

RM100

RM40

RM17

Fluroskopi jantung, paru-paru, diafragm

RM150

RM40

RM12

Kaji selidik skeletal

RM375

RM100

RM37

Mamografi

RM150

RM40

RM12

Intra-oral pergigian (setiap filem)

RM15

RM5

RM1

Ortopantomogram pergigian (OPG)

RM105

RM30

RM10

Tengkorak lateral

RM105

RM30

RM10

Ultrasound

RM150

RM40

RM17

Ultrasound (mudah)

RM50

RM20

RM10

Pengukuran Tomografi Pemancar Kon (CBCT) gigi

RM350

RM150

Percuma

3D OPG

RM350

RM150

Percuma

Radiograf digital gigi

RM100

RM40

Percuma

C.T. abdomen

RM675

RM200

RM75

C.T. kepala

RM525

RM150

RM60

C.T. seluruh badan

RM900

RM240

RM120

2. Pemeriksaan Dengan Kontras Media

Arteriografi

RM450

RM120

RM50

Pemeriksaan kontras saluran G.I

RM150

RM40

RM17

Pemeriksaan kontras saluran Biliary

RM180

RM48

RM20

Pemeriksaan kontras saluran kencing

RM150

RM40

RM17

Pemeriksaan kontras sistem saraf pusat

RM225

RM60

RM25

Pemeriksaan kontras lain- lain duktus dan saluran

RM115

RM30

RM12

Artografi

RM150

RM40

RM17

Bronkografi

RM190

RM50

RM21

Limfangiografi

RM300

RM80

RM35

Presacral Air Insufflation

RM300

RM80

RM35

Percutaneous transhepatic Cholangiografi (PTC)

RM225

RM60

RM25

Splenoportografi

RM450

RM120

RM50

Salpingografi

RM150

RM40

RM17

Bahagian 2 - Ujian Makmal


 

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Kumpulan A

Ujian imunologi sel

RM150

RM50

RM25

Kumpulan B

Mikroskopi elektron

RM120

RM40

RM20

Seksyen beku (termasuk pengesahan)

RM120

RM40

RM20

Kumpulan C

Ujian khas hematologj

RM75

RM25

RM12

Analisis mikrobiologi produk makanan dan lain-lain

RM75

RM25

RM12

Assai antibiotic dan ujian pensterilan

RM75

RM25

RM12

Ujian kefungsian (biokimia)

RM75

RM25

RM12

Kumpulan D

Ujian pakej makanan

RM60

RM20

RM10

Biopsi pembedahan

RM60

RM20

RM10

Pemeriksaan sitologikal termasuk pungutan spesimen

RM60

RM20

RM10

Penilaian hormon

RM60

RM20

RM10

Ujian rutin ekstensif hematologi

RM60

RM20

RM10

Kumpulan E

Mikroskopi fluoresen

RM60

RM15

RM7

Ujian antibodi fluoresen

RM60

RM15

RM7

Ujian respan gel

RM60

RM15

RM7

Ujian siasatan hematologi

RM60

RM15

RM7

Assai seminal

RM60

RM15

RM7

Ujian khas biokimia dan pemakanan

RM60

RM15

RM7

Immunoglobulin, imunoelektroforesis ELISA

RM60

RM15

RM7

Kuantitasi pelengkap

RM60

RM15

RM7

Kumpulan F

Analisis kuantitatif biokimia (Cat. A)

RM30

RM10

RM5

Pemeriksaan sitologi spesimen klinikal

RM30

RM10

RM5

Ujian rutin ekstra hematologi

RM30

RM10

RM5

Kultur spesimen klinikal

RM30

RM10

RM5

Teknologi imunologi (pengaglutinatan, Flokulasi, hemolisis, dsb.)

RM30

RM10

RM5

Kepekaan antibiotik

RM30

RM10

RM5

Salpingografi

RM30

RM10

RM5

Kumpulan G

Mikroskopi cahaya

RM15

RM5

RM2

Ujian rutin hemotologikal

RM15

RM5

RM2

Pemeriksaan seminal (ujian biasa)

RM15

RM5

RM2

Analisis kuantitatif biokimia (Cat. B)

RM15

RM5

RM2

Kumpulan H

Analisis kuantitatif/kualitatif biokimia

RM10

RM2

RM1

 

 

Bahagian 3 - Siasatan-Siasatan Lain

  

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Siasatan Kardiologi 

Elektrokardiorafi

RM45

RM10

RM5

Ujian Senaman

RM150

RM40

RM20

Holter

RM150

RM40

RM20

Echocardiogram

RM150

RM40

RM20

Cardiac catheterisation dan angiografi

RM375

RM100

RM50

Siasatan Oftalmologi 

Perimetri/Scotometri

RM30

RM8

RM4

Fluoresceine fundus angiografi/iris angiografi

RM90

RM24

RM12

Ujian untuk vision binocular

RM45

RM12

RM6

Refraction dengan atau tanpa preskripsi kaca mata

RM30

RM8

RM4

Siasatan Neurologi 

Elektroensefalografi

RM60

RM15

RM5

Siasatan Telinga, Hidung dan Kerongkong

Audiometri

Audiometri nada tulen

RM15

RM10

RM10

Bekesy

RM15

RM10

RM10

Impedans

RM15

RM10

RM10

Lain-lain (SISI, rosot nada, medan bebas)

RM15

RM10

RM10

 

 

 

 

Kalorimetri

RM15

RM10

RM10

 

 

 

 

Siasatan Pergigian

 

 

 

Ujian pergigian

 

 

 

Kevitalan pulpa (setiap ujian)

RM15

RM15

Percuma

Model diagnostik

RM40

RM40

Percuma

Kerentanan karies (setiap ujian)

RM5

RM5

Percuma

 

Bahagian 1 - Caj Anggota Tiruan

 

Caj sehari bagi seorang

Prosthesis for above knee amputee with foot without shoes

RM550.00

Prosthsis for above knee amputee with peg leg

RM400.00

Pylon for above knee amputee

RM150.00

Symes prosthesis for foot amputee

RM300.00

Prosthesis for through knee amputee with blocked corset complete with foot

RM450.00

Prosthesis for below knee amputee complete with soft thigh corset and foot

RM400.00

Prosthesis for through knee amputee with blocked thigh corset and peg leg

RM350.00

Chelsea peg leg

RM100.00

Chelsea peg leg with thigh corset

RM150.00

Rocker peg leg

RM300.00

Symes leg prosthesis

RM350.00

Canadian tilting table for hind quarter amputee

RM650.00

Prosthesis for through knee with kneeling peg leg with foot

RM600.00

Arm prosthesis for above elbow amputee with cosmetic bad (wood)

RM300.00

Arm Prosthesis for below albow amputee complete with adjustable cosmetic hand and split hook

RM500.00

Arm prosthesis for shoulder amputee complete with cosmetic hand

RM300.00

Wrist amputee prosthesis with hand assembly

RM300.00

Cane adjustable crutches (a pair)

RM20.00

Adjustable auxiliary crutch (air leg) - metal ( a pair)

RM60.00

Foot arch support (leather) 1 pc. and cork

RM30.00

Below knee single iron brace with T strap

RM50.00

Below knee double iron brace with T strap and foot drop check

RM60.00

Taylors spinal brace

RM200.00

Milwaukee spinal brace

RM500.00

Knights spinals brace

RM200.00

Cervical collar (Plastazote)

RM20.00

Cervical collar (Polythene)

RM45.00

Adjustable cervical collar (polythene)

RM65.00

Coiled spring foot drop check

RM15.00

Sacroiliac surgical brace

RM60.00

Insole support (leather) 1 pc.

RM30.00

Insole support (plastazote) 1pc.

RM15.00

Knee cage

RM75.00

Elbow cruthes (metal) 1pair

RM60.00

Modified lumbosacral brace

RM60.00

Surgical boots

RM100.00

O'Conners boot block only 1 pc.

RM50.00

Patella tendon bearing brace

RM100.00

Polythene knee ankle foot orthosis

RM150.00

Ring topped long leg brace with knee joints

RM250.00

Ring topped long leg brace without knee joints

RM75.00

Shoe raise and alterations to heal and sole

RM20.00

Special surgical boots

RM150.00

Cock up splint

RM30.00

Cock up splint with finger extension mechanism

RM60.00

Von Rossen splint

RM100.00

Dennis Brown splint

RM100.00

Torticollis splint (corrective)

RM150.00

Bow leg splint

RM150.00

T strap

RM 5.00

T strap and round heel socket

RM20.00

Round heel socket

RM15.00

Knee joint

RM50.00

Pelvic band with joint and belt

RM50.00

Pelvic band and belt for calipers

RM20.00

Slip socket for below knee stump

RM60.00

SACH foot

RM150.00

Stump socks (1 pair)

RM36.00

Bucket socket change for above or below knee

RM150.00

Caj Pembedahan Termasuk Anesthesia 

 

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Pembedahan Jenis A

RM 4,500

RM 1,200

RM 200

Pembedahan Jenis B

RM 2,250

RM 600

RM 100

Pembedahan Jenis C

RM 1,200

RM 400

RM 50

Pembedahan Jenis D

RM 450

RM 150

RM 20

Pembedahan Jenis E

RM 225

RM 80

RM 15

Pembedahan Jenis F

RM 75

RM 40

RM 10

WARGANEGARA ASING

*Pesakit warga asing yang mempunyai Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing tidak perlu membayar cagaran (Tertakluk kepada peraturan kewangan yang berkuatkuasa).

Fi Pesakit Luar

Bil.

Prosedur

Kos perkhidmatan bagi satu lawatan (RM)

 

Hospital :

 

1

Pesakit Luar Am

40

2

Pesakit Luar Pakar

120

3

Jabatan Kecemasan

100

 

Klinik Kesihatan :

 

4

Pesakit Luar Am

40

5

Pesakit Luar Pakar

120

6

Klinik 1 Malaysia

40

7

Klinik Desa

40

 

Lain-lain :

 

8

Perkhidmatan Kesihatan Kanak-kanak

40

9

Rawatan Obstetrik & Ginekologi

40

10

Perkhidmatan Postnatum

40

11

Calitan Pap

45

12

Perkhidmatan Bersalin (termasuk di Pusat Bersalin Alternatif dan di rumah)

200

13

Perkhidmatan perubatan di luar hospital

300 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh Kerajaan.

Fi Wad

Bil.

Prosedur

[Kos perkhidmatan bagi wad sehari (RM)]

Caj Rawatan Pesakit Dalam

Deposit

 

Eksekutif :

 

 

 

1

Bilik 1 katil (VIP)

500

100

7,000

11,000

2

Bilik 1 katil

400

3

Bilik 2 katil

340

 

Kelas Satu :

 

4

Bilik 1 katil

320

5

Bilik 2 katil

240

6

Bilik 3 katil atau lebih

200

7

Kelas Dua

180

3,000

5,000

8

Kelas Tiga

160

1,400

2,800

15

Wad Psikiatri

Berdasarkan kelas wad dan mengikut bilangan katil

 

I) IMUNISASI

Bil.

Prosedur

Warganegara (RM)

Warga Asing (RM)

1

Demam Kuning

90

300

2

Tifoid

20

80

3

Jenis imunisasi lain

5

40

II) AMBULAN, KERETA JENAZAH DAN PASUKAN PERUBATAN BERSEDIA

 Bil.

Prosedur 

Warganegara (RM) 

Warga Asing (RM)

4

Ambulan

0.35 

1.40 bagi setiap km

Kereta Jenazah

5

Kurang daripada 30 km

10

40

6

30 km hingga 800 km

0.35

1.40 bagi setiap km.

7

Lebih daripada 800 km

300

1,200

Pasukan Perubatan Bersedia (tidak termasuk Pegawai Perubatan) :

8

Hari pertama

200

400

9

Hari kemudiannya

100

250

III) PEMERIKSAAN PERUBATAN DAN LEMBAGA PERUBATAN

 Bil 

Prosedur

Warganegara (RM)

Warga Asing (RM)

10

Pemeriksaan Perubatan termasuk X-Ray

100

300

11

Pemeriksaan untuk Lembaga Perubatan

200

600

IV) PENDAPAT ATAU LAPORAN PERUBATAN BERTULIS

 Bil 

 Prosedur

Warganegara (RM)

Warga Asing (RM)

12

Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh Pegawai Perubatan

40

120

13

Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh Pakar

80

240

14

Pendapat lengkap disediakan oleh Pakar

200 hingga 1000 bergantung kepada kerumitan menyediakan pendapat itu.

400 hingga 2000 bergantung kepada kerumitan menyediakan pendapat itu.

 

Go to top