Image Gallery 2018 JANUARI

Hari Pelancaran CME CPD 2018 pada 07 Januari 2018 | Rabu

Hari Pelancaran CNE CPD 2018 pada 17 Januari 2018 | Rabu

Mesyuarat Ahli Lembaga Pelawat Hospital Kula Lumpur (ALPHKL) pada 26 Januari 2018 | Jumaat

Perhimpunan Bulanan Oleh Jabatan Dermatologi ''Psoriasis Inside Out'' pada 26 Januari 2018 | Jumaat

 

Go to top