Dept. Info
Head of Dept. : Dato’ Dr. Zakaria bin Zahari
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jabatan Pembedahan Pediatrik menyediakan perkhidmatan seperti berikut :

  1. Perkhidmatan pesakit luar dan pesakit dalam sekunder dalam Pembedahan Pediatrik Am
  2. Perkhidmatan pesakit luar dan pesakit dalam tertiar, dalam bidang Neonatologi Klinikal, Onkologi, Hepatobiliary dan Pembedahan Pemindahan Hati
  3. Kualiti Assurance dan Penyelidikan Klinikal
  4. Memberikan latihan khusus kepada pakar bedah pediatrik, pakar bedah am yang berminat untuk menjalani latihan sub-kepakaran bedah pediatrik, pegawai perubatan, paramedik dan jururawat.
  5. Memberikan maklumat & perkhidmatan nasihat perihal pembedahan pediatrik kepada pentadbiran hospital dan kementerian kesihatan sekiranya perlu.
  6. Menyediakan fasiliti untuk menjalankan pembedahan dan prosedur diagnostik yang melibatkan perkhidmatan untuk pesakit luar dan pesakit dalam sekunder dalam pembedahan pediatrik am
  7. Menyediakan perkhidmatan pembedahan elektif dan kecemasan kepada hospital-hospital lain sekiranya perlu
  8. Menyediakan perkhidmatan dan penjagaan kepada pesakit-pesakit kebakaran pediatrik bersama-sama dengan lain-lain sub-kepakaran.
Go to top