Dept. Info
Head of Dept. : Dr. Nor’ Ashikin binti Johari
Email :  

Jabatan Ortopedik menyediakan perkhidmatan yang berikut:

  1. Klinik Pakar pesakit luar
  2. Pekhidmatan pesakit dalam
  3. Perkhidmatan kecemasan
  4. Pembedahan pesakit dalam
  5. Rujukan dari jabatan dan hospital lain
Go to top