Dept. Info
Head of Dept. : Dr. Ramli bin Mohd Ali
Email :  

Jabatan Psikiatri menyediakan perkhidmatan yang berikut:

  1. Klinik Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja
  2. Klinik Psikiatri Umum
  3. Penjagaan Pesakit Dalam
  4. Perkhidmatan Psikiatri Komuniti Kanak-Kanak dan Remaja
  5. Perkhidmatan Psikiatri Perhubungan Perundingan
  6. Perkhidmatan Intervensi Pemulihan
  7. Psiko-pendidikan untuk pesakit, ibu bapa, penjaga dan masyarakat
  8. Bekerjasama dengan masyarakat dan NGO untuk mempromosikan isu-isu kesihatan psikiatri dan mental.
Go to top