Dept. Info
Head of Dept. :  Puan Kamaliana binti Mahat
Email :  

Jabatan Rekod Perubatan menyediakan perkhidmatan seperti berikut:

 1. Pengurusan Rekod Perubatan
  1. Penerimaan Rekod
  2. Pinjaman Rekod
  3. Pemulangan Rekod
  4. Penyimpanan Rekod
 2. Pengurusan Statistik Maklumat Pesakit (HMIS) & Klasifikasi Penyakit dan Prosedur Klinikal (ICD)
 3. Pengurusan Laporan Perubatan dan Perundangan Perubatan
 4. Permohonan Laporan Perubatan
 5. Laporan Bedah Siasat
 6. Persidangan Lembaga Perubatan
   
Go to top