Bahasa Melayu

Sebagai langkah mengurangkan risiko jangkitan Covid-19 di kalangan pesakit, pelawat dan juga semua warga kerja, Hospital Kuala Lumpur mengambil langkah-langkah berikut:

  1. Mengurangkan bilangan pelawat iaitu sebanyak seorang sahaja yang hadir ke wad atau klinik untuk setiap pesakit dalam satu masa.
  2. Mengurangkan waktu melawat: 

           1.00 – 2.00 pm (Hari Biasa)            

           5.00 – 7.00 pm (Hari Cuti Umum / Hujung Minggu)

  1. Kanak-kanak berumur kurang dari 12 tahun DILARANG untuk melawat.
  2. Kumpulan yang berisiko tinggi seperti pelawat yang mempunyai penyakit kronik (darah tinggi, kencing manis, masalah jantung dsb) serta kumpulan warga emas adalah tidak digalakkan datang sebagai pelawat.

 

Peraturan ini akan berkuatkuasa SERTA-MERTA. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kelak.

 

Pengarah,

Hospital Kuala Lumpur

*tarikh: 16/3/2020

 

English

As part of measures to minimize the risk of Covid-19 infection among patients, visitors as well as healthcare staff, Kuala Lumpur Hospital has taken the following steps:

  1. Reducing the number of visitors for both ward & clinic to a person for each patient at any one time.
  2. Reducing the visiting hours: 

                1.00 – 2.00 pm (Weekdays)

                5.00 – 7.00 pm (Weekends & Public Holidays)

  1. Children under 12 years old are PROHIBITED from visiting.
  2. High risk groups such as visitors with chronic illness (hypertension, diabetes, heart ailments etc) as well as elderly are discouraged to visit.

 

This regulation shall be effective IMMEDIATELY. Any further changes shall be notified.

 

Director,

Kuala Lumpur Hospital

*date: 16/3/2020 

 

 

 

 

 

Go to top