Head of Department Dr. Norhayati binti Marzuki
Phone 603-40232966
Fax 603-40218807
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INSTITUT PERUBATAN RESPIRATORI (IPR) adalah sebuah hospital di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang memberi perkhidmatan Kepakaran Perubatan Respiratori. Ianya terletak di Jalan Pahang, Kuala Lumpur. Sejarah institut ini bermula pada tahun 1958 di mana ia dikenali sebagai Klinik Tibi Jalan Pahang. Pada tahun 1961, klinik ini telah bertukar nama kepada Pusat Tibi Negara (PTN) bersesuaian dengan dasar Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengatasi masalah penyakit tibi. Dengan perluasan skop perkhidmatan respiratori yang diberikan, nama PTN telah ditukarkan kepada IPR pada tahun 1996. Ianya menawarkan perkhidmatan rawatan kepakaran dan nasihat kepada pesakit respiratori serta menyediakan latihan kepakaran dalam disiplin ini.

IPR menawarkan perkhidmatan seperti diagnostik pernafasan bronkoskopi, makmal tidur , makmal fungsi paru-paru yang lengkap dan makmal batuk kering. Satu lagi pencapaian IPR adalah menjalinkan kerjasama dengan Institut Jantung Negara untuk memulakan Program Pemindahan Paru-Paru. Perkhidmatan sokongan lain yang disediakan adalah fisioterapi, terapi pekerjaan, dan pemulihan pulmonari , klinik sosial dan perubatan TB. IPR juga merupakan pusat latihan pasca siswazah bagi perubatan pernafasan , di sini juga kerap dianjurkan kursus Tuberculosis dan Respiratory Disease Update. Untuk melengkapkan lagi perkhidmatan yang disediakan oleh IPR ,baru-baru ini memperkenalkan semula Pengurusan Kanser Paru-Paru dengan menggunakan ubat kemoterapi, Bilik Penamaan Semula dan Pusat Penjagaan Ambulatori yang ditempatkan di semua perkhidmatan diagnostik.

VISI

Menjadi sebuah Pusat Perubatan Respiratori terunggul diperingkat kebangsaan melalui amalan berasaskan bukti, komprehensif, berteknologi tinggi dan bermodalkan insan berkualiti yang menepati kehendak pelanggan.

MISI

IPR komited untuk memberi perkhidmatan perubatan respiratori yang komprehensif melalui satu pasukan yang prihatin, penyayang, penuh ihsan dan berfokus di dalam persekitaran berteknologi tinggi untuk:

i) Menyediakan perawatan berterusan, akut, sub-akut dan kronik mengikut piawaian yang tinggi berasaskan bukti fleksibiliti dan bertanggungjawab kepada keperluan dan kehendak pelanggan,
ii) Mengurus dan membangunkan modal insan ke arah kecemerlangan yang berlandaskan visi,
iii) Mencapai peningkatan status kesihatan komuniti melalui kolabrasi dan bekerjasama dengan sektor awam, swasta serta individu,
iv) Mempunyai kapasiti untuk berkembang pada masa hadapan agar dikenali sebagai pusat kecemerlangan yang menjadi pilihan warga kerja dan pesakit melalui budaya pembelajaran dan penyelidikan dalam bidang Perubatan Respiratori.

OBJEKTIF IPR

i) Diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa kerana kualiti perkhidmatan perawatan respiratori yang terunggul,
ii) Diiktiraf sebagai pusat latihan yang menyediakan professional kesihatan agar dapat berperanan dalam bidang perawatan respiratori masa kini dan masa akan datang,
iii) Diiktiraf kerana mempunyai taraf keselamatan rawatan yang tinggi dengan mengintegrasikan amalan terbaik secara konsisten dan mengamalkan kemahiran dan pengetahuan terkini dalam perkhidmatan perubatan respiratori yang diberi,
iv) Membangunkan model program promosi kesihatan dan pengurusan kendiri bagi mempertingkat taraf kesihatan keseluruhan masyarakat,
v) Sebagai peneraju dalam pendidikan berterusan kepada anggota kesihatan dalam memperkasakan kompetensi melalui program CME dan CPD perubatan respiratori,
vi) Menyumbang kea rah memahami dengan lebih mendalam masalah rawatan dan cara mempromosi penyakit respiratori melalui penyelidikan.

PIAGAM PELANGGAN
Institut Perubatan Respiratori adalah komited di dalam menyediakan perkhidmatan yang cekap, selamat dan berkesan melalui Piagam Pelanggan yang telah ditetapkan bagi setiap unit. Penambahbaikan akan dilakukan dari masa ke masa selaras dengan Visi, Misi dan Objektif IPR.

DASAR KUALITI
Kami, di Institut Perubatan Respiratori, Hospital Kuala Lumpur adalah komited:

i) Dalam memberi perkhidmatan rawatan kepakaran respiratori;
ii) Dalam melatih dan melahirkan modal insan berkepakaran tinggi dalam bidang ini bagi memenuhi permintaan pelanggn di peringkat kebangsaan dan antarabangsa;
iii) Dalam melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti, IPR berlandaskan kepada MS ISO 9001:2008 demi mendapat pengiktirafan antarabangsa dan kajian akan dilakukan untuk menjamin kesesuaiannya dan penambahbaikan berterusan.

 

 

Institut ini menyediakan perkhidmatan menyeluruh yang merangkumi semua aspek promotif , pencegahan, rawatan , pemulihan dan penjagaan paliatif. Perkhidmatan yang disampaikan melalui unit yang berbeza dengan cara yang diselaraskan dengan baik.Perkhidmatan Teras

Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah:
    i) Perubatan Tidur
    ii) Penyakit Pulmonari Obstruktif Kronik
    iii) Asma
    iv) Tuberkolosis
    v) Kanser paru-paru
    vi) Hipertensi paru-paru
    vii) Ventilasi bukan invasif
    viii) Berhenti merokok
    ix) Penyakit paru-paru interstitial
    x) Pulmonary PhysiologyPerkhidmatan Torasik Endoskopi

Perkhidmatan Torasik Endoskopi di Institut Perubatan Respiratori bermula pada tahun 1982 yang dimulai dengan perkhidmatan Bronkoskopi Fleksibel dan Teraputik. Seterusnya perkhidmatan ini berkembang dari tahun ke tahun. Berikut adalah perkhidmatan Torasik Endoskopi yang ditawarkan oleh IPR kepada pelanggan.


    i) Bronkoskopi Fleksibel Diagnostik dan Teraputik;
    ii) Pleuroskopi Diagnostik dan Teraputik;
    iii) Biopsi Transbronkial;
    iv) EBUS (Endobronchial Ultrasound)Klinik Pakar Respiratori

Ketua Pakar Perubatan Respiratori yang juga merupakan ketua institut bertanggungjawab dalam pengurusan di Klinik Pakar Respiratori. Beliau dibantu oleh Pakar-Pakar Perubatan Respiratori, Pegawai Perubatan, Penolong Pegawai Perubatan, Ketua Jururawat dan kakitangan perubatan yang lain. Fungsi utama klinik adalah pengurusan penyakit respiratori. Pesakit diberi konsultansi melalui temujanji. Jadual klinik adalah seperti berikut:

JADUAL KLINIK RESPIRATORI

  8.00 am - 1.00 pm 2.00 pm - 5.00 pm
ISNIN

- Klinik TIBI

 

- Klinik TIBI

- Klinik Berhenti merokok

SELASA

- Klinik Asma, COPD & Respiratori Am

- Klinik ILD

- Klinik Perubatan Tidur

- Klinik Kanser Paru-paru

- Klinik Pallietive (Setiap Dua Minggu)

- Klinik Asma, COPD dan Respiratori Am
RABU TIADA KLINIK - Klinik Asma, COPD dan Respiratori Am
KHAMIS

- Klinik TIBI

 

- Klinik MDRTB
- Klinik TIBI (Minggu Pertama & Ketiga)
   8.00 am - 12.45 pm  2.45 pm - 5.00 pm
JUMAAT

- Klinik Asma, COPD & Respiratori Am

- Klinik Perubatan Tidur & Kegagalan Paru-paru

- Klinik Asma, COPD & Respiratori Am

 

 

 

Continuing Medical Education

The Institute has a regular CME program on every Wednesday Morning. It is normally presented by the medical specialist and chaired by the senior Consultant. Topics presented are mainly about latest updated on the management of respiratory diseases.

The morbidity and mortality meetings are held once every week to review all the cases. The meeting serves not only as part of internal auditing but also as part of a learning process for the doctors and medical staff.

 

Go to top