Ketua Jabatan PUAN RUHANA BINTI MAHMOD
No. Telefon  603-2615 5773 / 2615 5970
No. Faks  603-2615 5971
E-mel  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Carta Organisasi

 

 

PENGENALAN


Perkhidmatan psikologi dan kaunseling mula dilaksanakan oleh Kaunselor pada 16 Oktober 1993 di Jabatan Psikiatri, HKL untuk pesakit-pesakit psikiatri dan keluarga mereka. Unit Psikologi Kaunseling (UPsK), Hospital Kuala Lumpur telah ditubuhkan di bawah Pengurusan Hospital pada 14 Mei 2001. Perkhidmatan psikologi kaunseling yang ditawarkan oleh Unit Psikologi Kaunseling telah diperluaskan kepada seluruh pelanggan Hospital Kuala Lumpur dan kakitangan hospital.


VISI


UPsK menjadi pusat kecemerlangan dalam perkhidmatan kaunseling dan psikologi yang memberi perkhidmatan profesional yang mengutamakan pelanggan.


MISI


UPsK akan menyediakan perkhidmatan kaunseling dan psikologi ke arah kesejahteraan kesihatan mental dan emosi yang:


• Responsif dan prihatin kepada pelanggan;
• Dilaksanakan oleh pegawai psikologi yang terlatih dan profesional;
• Dilaksanakan melalui intervensi terkini dan berfokuskan pendekatan kemanusiaan;


APA ITU KAUNSELING


Kaunseling merupakan satu proses pertolongan berstruktur yang dikendalikan oleh Pegawai Psikologi yang dilantik dan terlatih melalui pendekatan psikologi kepada klien. Pegawai Psikologi mempermudahkan, membimbing dan memberi sokongan serta dorongan kepada klien ke arah celik akal supaya klien boleh membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah atau kerumitan yang dihadapi.


OBJEKTIF


• Membimbing klien serta keluarga ke arah menerima keadaan mereka seadanya dari aspek emosi;
• Membimbing klien serta keluarganya ke arah celik akal;
• Membantu klien serta keluarganya membina strategi daya tindak mengikut kemampuan masing-masing dan berusaha mengubah tingkah laku yang lebih positif

PROSEDUR BAGI MERUJUK KLIEN

WAKTU KLINIK BEROPERASI


• Klinik kaunseling beroperasi empat (4) hari seminggu iaitu pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.
• Waktu klinik beroperasi dari jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang.
( Isnin hingga Khamis Sahaja)

 


PERKHIDMATAN KAUNSELING PSIKOLOGI :

I. APLIKASI PSIKOLOGI DALAM INTERVENSI

Bertujuan membimbing dan memudah cara klien (pesakit dan kakitangan) mengurus masalah secara lebih berkesan melalui sesi–


i. Kaunseling Individu –


• Mengambil masa empat puluh lima (45) minit ke enam puluh (60) minit.
• Melibatkan hubungan bersemuka antara dua individu (pegawai psikologi dan klien) di mana pegawai psikologi memudah cara penerokaan dan penyelesaikan isu personal yang dialami oleh klien.


ii. Kaunseling Keluarga –


• Ialah satu intervensi di mana pegawai psikologi/kaunselor membantu dan membimbing ahli keluarga ke arah mencari dan seterusnya menerima keadaan mereka bagi menyelesaikan konflik yang dihadapi secara produktif serta memperbaiki perhubungan di antara ahli keluarga.


iii. Intervensi Krisis –


• Adalah proses merawat individu yang telah mengalami bencana, peristiwa tragik, atau traumatik. Contoh: rogol, cubaan bunuh diri, mengandung luar nikah, penderaan, dan acute stress disebabkan bencana.


iv. Kaunseling Kelompok –


• Mengambil masa sembilan puluh (90) minit hingga seratus dua puluh (120) minit.
• Melibatkan antara lima hingga lebih individu. Pegawai Psikologi mengunakan kemahiran kaunseling yang teraputik untuk mempermudah cara pemahaman kendiri dan menggalakkan perubahan tingkah laku individu.
• Antara aktiviti yang di jalankan adalah seperti Kelompok Bimbingan, Kelompok Psikososial Pendidikan ,Kelompok Sokong Bantu , Kelompok Metadhone dan Kelompok Berhenti Merokok.


v. Terapi Relaksasi –


• Dijalankan kepada klien yang mengalami tekanan emosi dan psikologi.
• Melatih klien menggunakan teknik relaksasi secara sistematik. Contoh: kesukaran mengawal panas baran, mengalami masalah neurotik dan kebimbangan.

 

vi. Kemahiran Keibubapaan (Parenting Skill)


• Sesi untuk memberi kemahiran kepada ibu bapa yang menghadapi kesukaran dalam mendidik, menguruskan dan mengendalikan tingkah laku anak-anak.II. APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENILAIAN KLIEN


Bertujuan membantu klien memahami personaliti, emosi, sikap, minat dan potensi diri dengan menggunakan ujian psikologi. Aplikasi ini digunakan semasa sesi kaunseling, bengkel, Program Pembelajaran Berterusan [CPD], urusan pemilihan dan penempatan.


III. APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PEMBANGUNAN PERSONEL


Bertujuan mewujudkan warga HKL yang memiliki nilai dan etika kerja serta sikap yang positif melalui Program Bembelajaran Berterusan [CPD].


FUNGSI UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

1. Melaksanakan perkhidmatan kaunseling dan intervensi psikologi kepada pesakit, waris dan individu signifikan kepada pesakit dan warga HKL.


i. Kaunseling Individu
ii. Kaunseling Kelompok
iii. Kaunseling Keluarga dan Perkahwinan


2. Melaksanakan aktiviti pembangunan modal insan kepada warga HKL.


i. Memberi pendidikan psikososial
ii. Mengendalikan kursus berkaitan psikologi dan kaunseling
iii. Melaksanakan program pengurusan kewangan.
iv. Mengendalikan proses saringan, intervensi dan pemantauan psikologi bagi pelaksanaan Dasar Pemisah.
v. Melaksanakan program Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB)


3. Mentadbir dan mentafsir ujian psikometrik dan saringan kesihatan mental (screening) yang bersesuaian.


4. Menjalankan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran seperti penyediaan statistik dan laporan bagi kes yang dikendalikan.


5. Menjalankan penyelidikan dan kajian dalam bidang psikologi dan kaunseling.

 

 

Go to top