Head of Department En.Raman a/l Subramaniam
Phone  603-26155754
Fax  603-26155011
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bahagian Penyeliaan Hospital berfungsi menyelaras, mengurus dan mengawalselia mutu perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan di Hospital Kuala Lumpur.

MISI
Mempertingkatkan dan memperkasakan perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan di Hospital Kuala Lumpur.

VISI
Semua Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti berikut:-
• Integrity
• Discipline
• Efficiency
• Profesionalism, Teamwork and Caring dalam merealisasikan misi Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan dalam pemberian perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti.

OBJEKTIF
Melaksanakan program peningkatan kualiti perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan di Hospital Kuala Lumpur khususnya dalam aspek pengagihan, penempatan dan pembangunan kerjaya mereka.

Objektif Spesifik

• Mengadakan program latihan berhubung dengan kerjaya yang dilaksanakan untuk memastikan setiap individu mempunyai kemahiran kompetensi dan pengetahuan asas menjalankan tugas hakiki mereka.
• Pengurusan dan pembangunan dalam bidang tugas yang disediakan Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan di HKL
• Melaksanakan program peningkatan tahap 1 dan 2 untuk Pembantu Perawatan Kesihatan di HKL
• Pemantauan dan kawalselia mutu perkhidmatan yang disediakan menerusi maklumbalas dan aduan
• Mengawal latihan Program Penempatan Wajib Penolong Pegawai Perubatan mengikut Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil.10/2007
• Membantu Ketua Jabatan dalam perkembangan perkhidmatan klinikal yang memerlukan perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan dalam aspek perancangan dan anggaran keperluan jawatan
• Membantu dalam menjayakan sebarang program kesihatan yang dilaksanakan dari semasa ke semasa.

Perkhidmatan Yang Disediakan
1. Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan di HKL
2. Perkhidmatan Porter di HKL

• Main Porter
• Specimen Porter
• Porter Despatch Rekod
• Porter Bilik Daftar Masuk
• Blood Bank Porter

3. Menyelaras pelaksanaan Klinik Rawatan Selepas Waktu Pejabat HKL
4. Perkhidmatan berkait dengan bidang kerja seperti

• Pendaftaran PPP
• Penempatan
• Pengesahan jawatan
• Latihan atau Continuous Medical Education
• Kaunseling

5. Membantu pihak hospital dalam melaksanakan program keselamatan seperti

• Fire drill
• Bilik gerakan
• Parking

TYPES OF SERVICES PROVIDED:

• Porterage services
• Transport services in relation to patient care
• Coordination of privatised Hospital security services
• Supply of medical gases to wards and critical areas.
• Responsible for provision of wheel chairs for out patient services.

OTHER SERVICES:

• Assist the management in Quality Assurance Programmes
• Assist in Disaster Plan management.
• Assist in Occupational Health and Safety programs
• Assist in the implementation of Accreditation and credentialling programs

Go to top