No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
31(A)/18/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PAKAI BUANG " SURGICAL PATTIES" DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 12.11.2018.19/11/2018 12:00 pm
01/18/HKL/PEM/MSEBUT HARGA TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALATULIS DI CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN (SYARIKAT YANG BERJAYA : AS SALAM ENTERPRISE)Terbuka Kepada Syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dgn. Kem. Kewangan Dlm. Kod Bidang: 020601 DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 23 FEBRUARI 2018.06/03/2018 12:00 pm
07(A)/18/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS WARNA DAN KERTAS KOMPUTER DI CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 010201. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA. DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 05.10.201819/10/2018 12:00 pm
QT180000000020645; 36/18/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR KULIT REKOD PERUBATAN PESAKIT, SAMPUL REKOD PERUBATAN PESAKIT, FAIL TBIS 10B-1 & 10B-2, FOLDER SIJIL, FAIL RAWATAN PESAKIT LUAR DAN FAIL DENGAN CENTER TAPE, ENVELOPE BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN UNTUK JABATAN-JABATAN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG PERKHIDMATAN PERCETAKAN (DIKHAS KEPADA SYARIKAT 100% BUMIPUTERA)
i) 221602 - MENCETAK FAIL, KAD PERNIAGAAN DAN KAD UCAPAN
ii) 221614 - PENGATUR HURUF (TYPE SETTING) .
PEMBEKAL HENDAKLAH SERTAKAN LESEN MESIN CETAK DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
( AKTA MESIN CETAK DAN PENERBITAN). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 02.10.2018
16/10/2018 12:00 am
QT180000000020858; 28/18/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CODE 10113 STERRAD 100S CASSETTE DI JABATAN CSSU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 01.10.201809/10/2018 12:00 am
40/18/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL MENGHANTAR PERALATAN PAKAI BUANG " ABSORBABLE HAEMOSTAT (SAIZ 5CM X 7.5CM)" DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 03.10.201817/10/2018 12:00 pm
39/18/HKL/PEM/M TAWARAN MEMBEKAL MENGHANTAR PERALATAN PAKAI BUANG “ABSORBABLE HAEMOSTAT (SAIZ 10 CM X 20 CM)” DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 20 SEPTEMBER 2018.04/10/2018 12:00 pm
10/18/HKL/PA/ASET, QT180000000021197TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH INTRAOPERATING NEUROMONITORING SYSTEM UNTUK KEGUNAAN JABATAN NEUROSURGERI, HOSPITAL KUALA LUMPUR.TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 & 050102. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 14 SEPTEMBER 2018.21/09/2018 12:00 am
09/18/HKL/PA/ASET, QT180000000020961TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH HIGH SPEED DRILL UNTUK KEGUNAAN JABATAN NEUROSURGERI, HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 & 050102. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 13 SEPTEMBER 2018.20/09/2018 12:00 am
08/18/HKL/PA/ASET, QT180000000020963TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH ULTRASONIC ASPIRATOR UNTUK KEGUNAAN JABATAN NEUROSURGERI, HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 & 050102. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 13 SEPTEMBER 2018.20/09/2018 12:00 am
07/18/HKL/PA/ASET, QT180000000020965TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH BIPOLAR IRRIGATION SET UNTUK KEGUNAAN JABATAN NEUROSURGERI, HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 & 050102. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 13 SEPTEMBER 2018.20/09/2018 12:00 am
38/18/HKL/PEM/M TAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN PERKHIDMATAN PASAR MINI BANGUNAN UTAMA DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040101 (Makanan Dan Bahan Mentah Kering/Basah), 040102 (Makanan Dan Minuman (Tin, Botol Dan Bungkus) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga)).

Setiap Pengusaha yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh melawat tapak adalah seperti yang berikut:
Tarikh : 18 September 2018
Masa : 10 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Pembangunan Dan Penswastaan, Tingkat 3, Bangunan Dermatologi, Hospital Kuala Lumpur

SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN DOKUMEN BOLEH DI AMBIL DI UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 13 SEPTEMBER 2018.
25/09/2018 12:00 pm
37/18/HKL/PEM/MSEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KAFETERIA KAKITANGAN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SEMUA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:040103 DAN 221506. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN DOKUMEN BOLEH DI AMBIL DI UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 07 SEPTEMBER 2018.

Setiap Pengusaha Kafeteria yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh melawat tapak adalah seperti yang berikut:
Tarikh : 18 September 2018
Masa : 10 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Pembangunan Dan Penswastaan, Tingkat 3 Hospital Kuala Lumpur
25 SEPTEMBER 2018 12.00P.M
13(A)/18/HKL/PEM/MSEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KAFETERIA PEADIATRIK DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SEMUA SYARIKAT BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:040103 DAN 221506. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN BOLEH DI AMBIL DI:

TINGKAT 4
UNIT PEROLEHAN
CAWANGAN KEWANGAN,
HOSPITAL KUALA LUMPUR

TARIKH LAWATAN TAPAK
07 SEPTEMBER 2019 (10.00 PAGI)
BILIK MESYUARAT CRC HKL
(WAJIB DIHADIRI)

BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 04 SEPTEMBER 2018 (12.00 TENGAHARI)
18/09/2018 12:00 pm
06/18/HKL/PA/ASETTAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (4 BUAH KENDERAAN)
CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR
1. TAWARAN ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT ATAU ORANG PERSEORANGAN YANG BERMINAT UNTUK MEMBELI 4 BUAH KENDERAAN

2. ASET BOLEH DILIHAT/DILAWAT PADA 7 SEPTEMBER 2018 PADA JAM 10.30 PAGI DI TEMPAT MELETAK KENDERAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR (BERHAMPIRAN KUIL HINDU). KEHADIRAN PENYEBUT HARGA KE LOKASI YANG DINYATAKAN INI ADALAH WAJIB DAN PERLU DISAHKAN OLEH UNIT KENDERAAN, CAWANGAN PENTADBIRAN AM HKL PADA BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LAWATAN TAPAK YANG PERLU DISERTAKAN BERSAMA SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN SEBUT HARGA. SILA HUBUNGI UNIT KENDERAAN, CAWANGAN PENTADBIRAN AM HKL DI TALIAN 03-2615 6022 UNTUK MELIHAT ASET BERKENAAN.

3. TAWARAN SEBUT HARGA BOLEH DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN BORANG SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-28) YANG BOLEH DIPEROLEH DI ALAMAT SEPERTI DI ATAS. TAWARAN HENDAKLAH SAH BAGI TEMPOH 90 HARI.

4. SEMUA TAWARAN DENGAN MAKLUMAT YANG LENGKAP HENDAKLAH MENGGUNAKAN SAMPUL SURAT BERLAKRI DAN DI TANDA NO. SEBUT HARGA 06/18/HKL/PA/ASET DAN DIHANTAR MELALUI POS ATAU DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUT HARGA DI ALAMAT SEPERTI BERIKUT;

HOSPITAL KUALA LUMPUR
UNIT PENGURUSAN ASET
ARAS 3 BLOK DERMATOLOGI
50586 JALAN PAHANG KUALA LUMPUR

TAWARAN SEBUT HARGA (KEW.PA-28) WAJIB DISERTAKAN BERSEKALI DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN BERIKUT;

4.1 DEPOSIT SEBUT HARGA SEBAGAI MANA DINYATAKAN DI DALAM SYARAT-SYARAT SEBUT HARGA
4.2 BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LAWATAN TAPAK

5. TARIKH TUTUP SEBUT HARGA PADA 14 SEPTEMBER 2018 JAM 12.00 TENGAH HARI. SEBUT HARGA YANG DITERIMA LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.


SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

1. ASET AKAN DIJUAL TERTAKLUK KEPADA HARGA SIMPANAN.

2. KERAJAAN BERHAK MENAWAR TAWARAN KEPADA LEBIH DARIPADA SATU PENYEBUT HARGA.

3. PENYEBUT HARGA ADALAH DIKEHENDAKI MENYERTAKAN DEPOSIT SEBUT HARGA SEBANYAK 5% DARIPADA HARGA TAWARAN BAGI SETIAP ASET ATAU RM5,000 MENGIKUT MANA YANG TERENDAH. DEPOSIT SEBUT HARGA HENDAKLAH DALAM BENTUK KIRIMAN WANG POS ATAU DRAF BANK SAHAJA ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR.

4. TAWARAN TANPA/KURANG DEPOSIT SEBUT HARGA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

5. SEMUA ASET ADALAH DIJUAL SEBAGAIMANA KEADAANNYA SEMASA DILIHAT (AS-IS-WHERE-IS BASIS).

6. JABATAN INI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS ASET YANG TELAH DIJUAL.

7. SEMUA PERBELANJAAN BERKAITAN PEMBELIAN ASET SEPERTI KOS MENANGGAL (DISMANTLE), MENGANGKUT DAN SEBAGAINYA HENDAKLAH DITANGGUNG OLEH PEMBELI SENDIRI.

8. PEMBELI YANG BERJAYA HENDAKLAH MEMBUAT PEMBAYARAN PENUH DALAM TEMPOH SATU (1) MINGGU DARI TARIKH PEMBERITAHU KEPUTUSAN. JIKA BAYARAN TIDAK DIJELASKAN DALAM TEMPOH TERSEBUT, DEPOSIT SEBUT HARGA TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN.

9. PEMBELI YANG BERJAYA HENDAKLAH MENGAMBIL ASET DALAM TEMPOH 7 HARI SELEPAS BAYARAN PENUH DIJELASKAN. JIKA GAGAL, BAYARAN YANG TELAH DIBUAT TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN DAN JABATAN BERHAK UNTUK MELUPUSKAN ASET TERSEBUT.
14/09/2018 12:00 pm
03/18/HKL/PA/ASET (BATAL)PEMBATALAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (4 BUAH KENDERAAN)
CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR
1. TAWARAN ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT ATAU ORANG PERSEORANGAN YANG BERMINAT UNTUK MEMBELI 4 BUAH KENDERAAN

2. ASET BOLEH DILIHAT/DILAWAT PADA 7 SEPTEMBER 2018 PADA JAM 10.30 PAGI DI TEMPAT MELETAK KENDERAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR (BERHAMPIRAN KUIL HINDU). KEHADIRAN PENYEBUT HARGA KE LOKASI YANG DINYATAKAN INI ADALAH WAJIB DAN PERLU DISAHKAN OLEH UNIT KENDERAAN, CAWANGAN PENTADBIRAN AM HKL PADA BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LAWATAN TAPAK YANG PERLU DISERTAKAN BERSAMA SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN SEBUT HARGA. SILA HUBUNGI UNIT KENDERAAN, CAWANGAN PENTADBIRAN AM HKL DI TALIAN 03-2615 6022 UNTUK MELIHAT ASET BERKENAAN.

3. TAWARAN SEBUT HARGA BOLEH DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN BORANG SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-28) YANG BOLEH DIPEROLEH DI ALAMAT SEPERTI DI ATAS. TAWARAN HENDAKLAH SAH BAGI TEMPOH 90 HARI.

4. SEMUA TAWARAN DENGAN MAKLUMAT YANG LENGKAP HENDAKLAH MENGGUNAKAN SAMPUL SURAT BERLAKRI DAN DI TANDA NO. SEBUT HARGA 01/18/HKL/PA/ASET DAN DIHANTAR MELALUI POS ATAU DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUT HARGA DI ALAMAT SEPERTI BERIKUT;

HOSPITAL KUALA LUMPUR
UNIT PENGURUSAN ASET
ARAS 3 BLOK DERMATOLOGI
50586 JALAN PAHANG KUALA LUMPUR

TAWARAN SEBUT HARGA (KEW.PA-25) WAJIB DISERTAKAN BERSEKALI DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN BERIKUT;

4.1 DEPOSIT SEBUT HARGA SEBAGAI MANA DINYATAKAN DI DALAM SYARAT-SYARAT SEBUT HARGA
4.2 BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LAWATAN TAPAK

5. TARIKH TUTUP SEBUT HARGA PADA 14 SEPTEMBER 2018 JAM 12.00 TENGAH HARI. SEBUT HARGA YANG DITERIMA LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.


SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

1. ASET AKAN DIJUAL TERTAKLUK KEPADA HARGA SIMPANAN.

2. KERAJAAN BERHAK MENAWAR TAWARAN KEPADA LEBIH DARIPADA SATU PENYEBUT HARGA.

3. PENYEBUT HARGA ADALAH DIKEHENDAKI MENYERTAKAN DEPOSIT SEBUT HARGA SEBANYAK 5% DARIPADA HARGA TAWARAN BAGI SETIAP ASET ATAU RM5,000 MENGIKUT MANA YANG TERENDAH. DEPOSIT SEBUT HARGA HENDAKLAH DALAM BENTUK KIRIMAN WANG POS ATAU DRAF BANK SAHAJA ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR.

4. TAWARAN TANPA/KURANG DEPOSIT SEBUT HARGA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

5. SEMUA ASET ADALAH DIJUAL SEBAGAIMANA KEADAANNYA SEMASA DILIHAT (AS-IS-WHERE-IS BASIS).

6. JABATAN INI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS ASET YANG TELAH DIJUAL.

7. SEMUA PERBELANJAAN BERKAITAN PEMBELIAN ASET SEPERTI KOS MENANGGAL (DISMANTLE), MENGANGKUT DAN SEBAGAINYA HENDAKLAH DITANGGUNG OLEH PEMBELI SENDIRI.

8. PEMBELI YANG BERJAYA HENDAKLAH MEMBUAT PEMBAYARAN PENUH DALAM TEMPOH SATU (1) MINGGU DARI TARIKH PEMBERITAHU KEPUTUSAN. JIKA BAYARAN TIDAK DIJELASKAN DALAM TEMPOH TERSEBUT, DEPOSIT SEBUT HARGA TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN.

9. PEMBELI YANG BERJAYA HENDAKLAH MENGAMBIL ASET DALAM TEMPOH 7 HARI SELEPAS BAYARAN PENUH DIJELASKAN. JIKA GAGAL, BAYARAN YANG TELAH DIBUAT TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN DAN JABATAN BERHAK UNTUK MELUPUSKAN ASET TERSEBUT.
14/09/2018 12:00 pm
03/18/HKL/PA/ASETTAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (4 BUAH KENDERAAN)
CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR
1. TAWARAN ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT ATAU ORANG PERSEORANGAN YANG BERMINAT UNTUK MEMBELI 4 BUAH KENDERAAN

2. ASET BOLEH DILIHAT/DILAWAT PADA 7 SEPTEMBER 2018 PADA JAM 10.30 PAGI DI TEMPAT MELETAK KENDERAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR (BERHAMPIRAN KUIL HINDU). KEHADIRAN PENYEBUT HARGA KE LOKASI YANG DINYATAKAN INI ADALAH WAJIB DAN PERLU DISAHKAN OLEH UNIT KENDERAAN, CAWANGAN PENTADBIRAN AM HKL PADA BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LAWATAN TAPAK YANG PERLU DISERTAKAN BERSAMA SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN SEBUT HARGA. SILA HUBUNGI UNIT KENDERAAN, CAWANGAN PENTADBIRAN AM HKL DI TALIAN 03-2615 6022 UNTUK MELIHAT ASET BERKENAAN.

3. TAWARAN SEBUT HARGA BOLEH DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN BORANG SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-28) YANG BOLEH DIPEROLEH DI ALAMAT SEPERTI DI ATAS. TAWARAN HENDAKLAH SAH BAGI TEMPOH 90 HARI.

4. SEMUA TAWARAN DENGAN MAKLUMAT YANG LENGKAP HENDAKLAH MENGGUNAKAN SAMPUL SURAT BERLAKRI DAN DI TANDA NO. SEBUT HARGA 01/18/HKL/PA/ASET DAN DIHANTAR MELALUI POS ATAU DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUT HARGA DI ALAMAT SEPERTI BERIKUT;

HOSPITAL KUALA LUMPUR
UNIT PENGURUSAN ASET
ARAS 3 BLOK DERMATOLOGI
50586 JALAN PAHANG KUALA LUMPUR

TAWARAN SEBUT HARGA (KEW.PA-25) WAJIB DISERTAKAN BERSEKALI DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN BERIKUT;

4.1 DEPOSIT SEBUT HARGA SEBAGAI MANA DINYATAKAN DI DALAM SYARAT-SYARAT SEBUT HARGA
4.2 BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LAWATAN TAPAK

5. TARIKH TUTUP SEBUT HARGA PADA 14 SEPTEMBER 2018 JAM 12.00 TENGAH HARI. SEBUT HARGA YANG DITERIMA LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.


SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

1. ASET AKAN DIJUAL TERTAKLUK KEPADA HARGA SIMPANAN.

2. KERAJAAN BERHAK MENAWAR TAWARAN KEPADA LEBIH DARIPADA SATU PENYEBUT HARGA.

3. PENYEBUT HARGA ADALAH DIKEHENDAKI MENYERTAKAN DEPOSIT SEBUT HARGA SEBANYAK 5% DARIPADA HARGA TAWARAN BAGI SETIAP ASET ATAU RM5,000 MENGIKUT MANA YANG TERENDAH. DEPOSIT SEBUT HARGA HENDAKLAH DALAM BENTUK KIRIMAN WANG POS ATAU DRAF BANK SAHAJA ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR.

4. TAWARAN TANPA/KURANG DEPOSIT SEBUT HARGA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

5. SEMUA ASET ADALAH DIJUAL SEBAGAIMANA KEADAANNYA SEMASA DILIHAT (AS-IS-WHERE-IS BASIS).

6. JABATAN INI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS ASET YANG TELAH DIJUAL.

7. SEMUA PERBELANJAAN BERKAITAN PEMBELIAN ASET SEPERTI KOS MENANGGAL (DISMANTLE), MENGANGKUT DAN SEBAGAINYA HENDAKLAH DITANGGUNG OLEH PEMBELI SENDIRI.

8. PEMBELI YANG BERJAYA HENDAKLAH MEMBUAT PEMBAYARAN PENUH DALAM TEMPOH SATU (1) MINGGU DARI TARIKH PEMBERITAHU KEPUTUSAN. JIKA BAYARAN TIDAK DIJELASKAN DALAM TEMPOH TERSEBUT, DEPOSIT SEBUT HARGA TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN.

9. PEMBELI YANG BERJAYA HENDAKLAH MENGAMBIL ASET DALAM TEMPOH 7 HARI SELEPAS BAYARAN PENUH DIJELASKAN. JIKA GAGAL, BAYARAN YANG TELAH DIBUAT TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN DAN JABATAN BERHAK UNTUK MELUPUSKAN ASET TERSEBUT.
14/09/2018 12:00 pm
T/HKL:19/2018 (SAJ/3), QT1800000000018781TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN (BAHAGIAN IV – BERAS, BAHAN MAKANAN KERING & DIPROSES DAN ROTI & PASTRI) UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA TAHUNTawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040101 : Makanan Dan Bahan Mentah Kering/Basah.

TAKLIMAT TENDER

TARIKH : 30 OGOS 2018 (KHAMIS)
MASA : 3.00 PETANG
TEMPAT : BILIK MESYUARAT UTAMA
TINGKAT 1, BLOK UTAMA
HOSPITAL KUALA LUMPUR

Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah WAJIB. Sila Bawa Bersama Salinan Sijil Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan Dan Sijil Pendaftaran Bumiputera (Sekiranya Ada) Beserta Cop Syarikat Beralamat Penuh Semasa Menghadiri Sesi Taklimat. Kegagalan Petender Mematuhi Syarat Ini Menyebabkan Tawaran Ditolak.

Dokumen tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 27 Ogos 2018 dan tawaran tender ini akan ditutup pada 20 September 2018.
20/09/2018 12:00 pm
T/HKL:17/2018 (SAJ/1), QT180000000017049TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN (BAHAGIAN I – TELUR AYAM GRED B) UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA PULUH LIMA BULANTawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040101 : Makanan Dan Bahan Mentah Kering/Basah.

TAKLIMAT TENDER

TARIKH : 30 OGOS 2018 (KHAMIS)
MASA : 3.00 PETANG
TEMPAT : BILIK MESYUARAT UTAMA
TINGKAT 1, BLOK UTAMA
HOSPITAL KUALA LUMPUR

Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah WAJIB. Sila Bawa Bersama Salinan Sijil Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan Dan Sijil Pendaftaran Bumiputera (Sekiranya Ada) Beserta Cop Syarikat Beralamat Penuh Semasa Menghadiri Sesi Taklimat. Kegagalan Petender Mematuhi Syarat Ini Menyebabkan Tawaran Ditolak.

Dokumen tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 27 Ogos 2018 dan tawaran tender ini akan ditutup pada 20 September 2018.
27/09/2018 12:00 pm
T/HKL:18/2018 (SAJ/2), QT180000000016149 TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN (BAHAGIAN III – SAYUR-SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN) UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA TAHUNTawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040101 : Makanan Dan Bahan Mentah Kering/Basah.

TAKLIMAT TENDER

TARIKH : 30 OGOS 2018 (KHAMIS)
MASA : 3.00 PETANG
TEMPAT : BILIK MESYUARAT UTAMA
TINGKAT 1, BLOK UTAMA
HOSPITAL KUALA LUMPUR

Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah WAJIB. Sila Bawa Bersama Salinan Sijil Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan Dan Sijil Pendaftaran Bumiputera (Sekiranya Ada) Beserta Cop Syarikat Beralamat Penuh Semasa Menghadiri Sesi Taklimat. Kegagalan Petender Mematuhi Syarat Ini Menyebabkan Tawaran Ditolak.

Dokumen tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 27 Ogos 2018 dan tawaran tender ini akan ditutup pada 20 September 2018.
20/09/2018 12:00 pm
QT180000000017564SEBUT HARGA TAWARAN MEMBEKAL & MENGHANTAR PERALATAN PAKAI BUANG “STERILE INCISE DRAPE” DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 050301 – Perkakas Perubatan Pakai Buang. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Pecahan Kepala / Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 16 Ogos 2018 dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 30 Ogos 2018.30/08/2018 12:00 pm
32/18/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL & MENGHANTAR PERALATAN PAKAI BUANG "VENTRICULAR PERITONEAL SHUNT" BAGI JABATAN NEUROSURGERI DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 050301 – Perkakas Perubatan Pakai Buang. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Pecahan Kepala / Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 15 Ogos 2018 dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 29 Ogos 2018.15/08/2018 12:00 pm
24/18/PAT/KEW/MSUPPLY OF REAGENTS FOR SYSMEX XE 5000 FULL BLOOD COUNT ANALYSERSTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 14 Ogos 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 21 Ogos 2018 (12.00PM).21/08/2018 12:00 pm
31/18/HKL/PEM/M (BATAL)TAWARAN MEMBEKAL & MENGHANTAR PERALATAN PAKAI BUANG "SURGICAL PATTIES" DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 050301 – Perkakas Perubatan Pakai Buang. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Pecahan Kepala / Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 10 Ogos 2018 dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Ogos 2018.24/08/2018 12:00 pm
P/HKL/BP6/05/2018KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI TAMAN DI SCACC KEPADA PARKIR MOTOSIKAL DAN LAIN-LAIN KERJA-KERJA BERKAITANTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN CIDB [LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM)] DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KATEGORI KEJURUTERAAN AWAM (CE) G1, CE21 (PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM).
* KONTRAKTOR MESTILAH BERDAFTAR DI DALAM KAWASAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAHAJA.

DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIDAPATI SEMASA SESI LAWATAN TAPAK DIADAKAN IAITU PADA 14 OGOS 2018 (SELASA) JAM 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR.

* SILA BAWA BERSAMA SALINAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK), SIJIL PENDAFTARAN CIDB DAN COP SYARIKAT SEMASA SESI LAWATAN TAPAK DIADAKAN.
21/08/2018 12:00 pm
33/18/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PAKAI BUANG "EXTERNAL VENTRICULAR DRAINAGE SET" DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 050301 – Perkakas Perubatan Pakai Buang. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Pecahan Kepala / Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 07 Ogos 2018 dan tawran sebutharga ini akan ditutup pada 20 Ogos 2018.20/08/2018 12:00 pm
29/18/HKL/PEM/M (ATLAS VENDING(M) SDN BHD)SEBUTHARGA KONTRAK PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN 30 UNIT MESIN LAYAN DIRI (VENDING MACHINE) DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTerbuka kepada syarikat-syarikat Bumiputra yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040102 dan 221506
tarikh lawatan tapak
tarikh : 25 julai 2018
masa : 10.00 Pagi
tempat : BILIK MESYUARAT CRC
ARAS 3, PUSAT PENYELIDIKAN KLINIKAL
HOSPITAL KUALA LUMPUR
SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI KAUNTER
TINGKAT 4
UNIT PEROLEHAN
CAWANGAN KEWANGAN,
HOSPITAL KUALA LUMPUR

BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 20 JULAI 2018(12PM)
08/08/2018 12:00 pm
27/18/HKL/PEM/M (AFZAM ENTERPRISE)SEBUTHARGA KONTRAK PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KEDAI RUNCIT, SCACC BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTerbuka kepada syarikat-syarikat Bumiputra yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040101,040102 dan 221506
tarikh lawatan tapak
tarikh : 25 julai 2018
masa : 10.00 Pagi
tempat : BILIK MESYUARAT CRC
ARAS 3, PUSAT PENYELIDIKAN KLINIKAL
HOSPITAL KUALA LUMPUR

SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI KAUNTER
TINGKAT 4
UNIT PEROLEHAN
CAWANGAN KEWANGAN,
HOSPITAL KUALA LUMPUR

BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 20 JULAI 2018(12PM)
08/08/2018 12:00 pm
25/18/HKL/PEM/M (MEDTRONIC ENTERPRISE)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PEDIATRIC COCHLEAR IMPLANT DEVICE BAGI TEMPOH DUA(2) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 050301 – Perkakas Perubatan Pakai Buang. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Pecahan Kepala / Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh disemak di kaunter Unit Perolehan, HKL di Aras 4, Bangunan Pentadbiran & Kewangan, Hospital Kuala Lumpur, 50596 Kuala Lumpur mulai 29 Jun 2018 hingga 13 Julai 201813/07/2018 12:00 pm
IPR/SH/2018/04Tawaran membekal & menghantar Auramine O Staining Kit And Assisted Slides ke Institut Perubatan Respiratori untuk 1 (satu) tahunTerbuka kepada syarikat-syarikat Bumiputra yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 060101.

Sila bawa bersama salinan asal dan salinan diakui sah sijil – sijil MOF, SSM dan MDA semasa mengambil borang sebutharga dari Unit Pentadbiran & Perkhidmatan, Tingkat 1 Blok Kenanga, Institut Perubatan Respiratori, Jalan Pahang, Kuala Lumpur.

Borang boleh diperolehi mulai 28 Jun 2018.
06/07/2018 12:00 pm
Go to top