No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
T/HKL:22/2018 (TAD/2) ; QT180000000031092TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER, INK, DRUM, RIBBON UNTUK KEGUNAAN MESIN PENCETAK, MESIN FOTOSTAT, MESIN FAKSIMILI, MESIN PENYALIN RISOGRAPH DAN MESIN PERAKAM WAKTU KE CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTAWARAN TENDER INI TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG: 020601 - BEKALAN PEJABAT & ALAT TULIS [ ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS ]. DOKUMEN TENDER BOLEH DIMUAT TURUN SECARA ATAS TALIAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22/01/2019 - SELASA (12.00pm) DAN PELAWAAN TAWARAN INI AKAN DITUTUP PADA 12/02/2019 - SELASA (12.00pm).12/02/2019 12:00 pm
37/18/PAT/KEW/MK2 EDTA BLOOD SAMPLE TUBETawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
36/18/PAT/KEW/MMICROSCOPE GLASS COVERSLIPTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
35/18/PAT/KEW/MBLOOD COLLECTION TUBE FOR BLOOD GLUCOSE ANALYSISTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
34/18/PAT/KEW/MBLOOD COLLECTION TUBE FOR ESR ANALYSISTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
33/18/PAT/KEW/MTONER, CARTRIDGE DAN RIBBON PENCETAKTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 020601 – BEKALAN PEJABAT DAN ALAT TULIS. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
32/18/PAT/KEW/MREAGEN DAN KONSUMABLE DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN FULL BLOOD COUNT (FBC) SEBAGAI POINT OF FLEX DRY SYSTEM)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
30/18/PAT/KEW/MTISSUE CASSETTESTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
T/HKL:08/2018(TAD/1)QT180000000029709TAWARAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN SEBANYAK SERATUS DUA (102) UNIT UNTUK CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221502 (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 02.01.2019 (RABU). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 12.12.2018(RABU); DOKUMEN MANUAL HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER DAN KATALOG DI HANTAR KE KAUNTER PEROLEHAN.02/01/2019 12:00 pm
T/HKL: 23/2018(PEMB/1)TENDER TAWARAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN PENYEWAAN TEMPAT LETAK KERETA DI BLOK PARKIR BERTINGKAT DAN KAWALAN LALU LINTAS DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 221510 – PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen tender ini boleh diperolehi dengan harga dokumen tender RM50.00 senaskah dan hendaklah dalam bentuk Bank Deraf atau Wang Pos atas nama Pengarah Hospital Kuala Lumpur di kaunter Unit Perolehan, Cawangan Kewangan, Tingkat 4, Bangunan Pentadbiran & Kewangan mulai 6 Disember 2018 dan tawaran tender ini akan ditutup pada 03 Januari 2019 (12.00PM).

Taklimat tender dan lawatan ke tapak akan diadakan pada:
Tarikh : 12 Disember 2018
Masa : 2.00 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat Pembangunan & Penswastaan ,
Tingkat 3, Blok Pentadbiran & Kewangan,
Hospital Kuala Lumpur.

Kehadiran ke sesi taklimat adalah WAJIB.

SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN DOKUMEN BOLEH DI AMBIL DI UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR
03/01/2019 12:00 pm
28/18/PAT/KEW/MCYTOLOGY FUNNELTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PERALATAN HOSPITAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 29 November 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 06 Disember 2018 (12.00PM).06/12/2018 12:00 pm
27/18/PAT/KEW/MANA IMMUNOFLUORESCENTTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 29 November 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 06 Disember 2018 (12.00PM).06/12/2018 12:00 pm
26/18/PAT/KEW/MBAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA) BAGI TAHUN 2019Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 28 November 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 05 Disember 2018 (12.00PM).05/12/2018 12:00 pm
25/18/PAT/KEW/MREAGEN DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN KHAS ENDOKRINTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 29 November 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 06 Disember 2018 (12.00PM).06/12/2018 12:00 pm
29/18/PAT/KEW/MPERKHIDMATAN SEWA PAKAI (LEASING) MIKROSKOP (PATHOLOGIST GRADE)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 220601– PENYELENGAGARAAN ALAT KELENGKAPAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 29 November 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 06 Disember 2018 (12.00PM).06/12/2018 12:00 pm
42/18/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KEDAI KESIHATAN SCACC BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
DI HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 050102 – Peralatan / kelengkapan perubatan,
050103 – Peralatan untuk orang kurang upaya dan pemulihan, 050203 – Ubat tidak berjadual, 050204 – Makanan / minuman tambahan (food supplement), 050301 – Perkakas perubatan pakai buang, 050101 – Peralatan dan kelengkapan Hospital dan
221506 – Menyewa Ruangan Niaga

Setiap Pengusaha yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh melawat tapak adalah seperti yang berikut:
Tarikh : 28 November 2018
Masa : 10 Pagi
Tempat : Auditorium Dermatologi, Bangunan Dermatologi, HKL
**KEHADIRAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN

SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN DOKUMEN BOLEH DI AMBIL DI UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 23 November 2018 Pada Jam 12.00 p.m.
12/12/2018 12:00 pm
41/18/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN PASAR MINI INSTITUT PEDIATRIK BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
DI HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040101 (Makanan Dan Bahan Mentah Kering/Basah), 040102 (Makanan Dan Minuman (Tin, Botol Dan Bungkus) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga)).

Setiap Pengusaha yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh melawat tapak adalah seperti yang berikut:
Tarikh : 28 November 2018
Masa : 10 Pagi
Tempat : Auditorium Dermatologi, Bangunan Dermatologi, HKL
**KEHADIRAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN

SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN DOKUMEN BOLEH DI AMBIL DI UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 23 November 2018 Pada Jam 12.00 p.m.
12/12/2018 12:00 pm
44/18/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KAFETERIA SCACC DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040103 (MAKANAN BERMASAK ISLAM) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga)).

Setiap Pengusaha yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh melawat tapak adalah seperti yang berikut:
Tarikh : 28 November 2018
Masa : 10 Pagi
Tempat : Auditorium Dermatologi, Bangunan Dermatologi, HKL
**KEHADIRAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN

SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN DOKUMEN BOLEH DI AMBIL DI UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 23 November 2018 Pada Jam 12.00 p.m.
12/12/2018 12:00 pm
43/18/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KEDAI RUNCIT KUARTERS BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040101 (Makanan Dan Bahan Mentah Kering/Basah), 040102 (Makanan Dan Minuman (Tin, Botol Dan Bungkus) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga)).

Setiap Pengusaha yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh melawat tapak adalah seperti yang berikut:
Tarikh : 28 November 2018
Masa : 10 Pagi
Tempat : Auditorium Dermatologi, Bangunan Dermatologi, HKL
**KEHADIRAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN

SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN DOKUMEN BOLEH DI AMBIL DI UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 23 November 2018 Pada Jam 12.00 p.m.
12/12/2018 12:00 pm
T/HKL:14/2018(FAR/6)QT180000000027730TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR NITISONE (NTBC) 5MG KAPSUL, JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050201 (DADAH BERJADUAL), 050202 (RACUN BERJADUAL) DAN 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 13.12.2018 (KHAMIS). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22.11.2018(KHAMIS)13/12/2018 12:00 am
T/HKL:13/2018(FAR/5)QT180000000027316TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR IDURSULFASE BETA 6MG INJECTION, JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050201 (DADAH BERJADUAL), 050202 (RACUN BERJADUAL) DAN 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 13.12.2018 (KHAMIS). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22.11.2018(KHAMIS)13/12/2018 12:00 am
T/HKL:16/2018(FAR/8)QT180000000027333TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAPROTERIN DIHYDROCHLORIDE 100MG TABLET, JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050201 (DADAH BERJADUAL), 050202 (RACUN BERJADUAL) DAN 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 13.12.2018 (KHAMIS). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22.11.2018(KHAMIS)13/12/2018 12:00 am
T/HKL:15/2018(FAR/7)QT180000000027738TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ELOSULFASE ALFA 1MG/ML INJECTION, JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050201 (DADAH BERJADUAL), 050202 (RACUN BERJADUAL) DAN 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 13.12.2018 (KHAMIS). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22.11.2018(KHAMIS)13/12/2018 12:00 am
T/HKL:12/2018(FAR/4)QT180000000027313TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR GALSULFASE 5MG/5ML INJECTION, JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050201 (DADAH BERJADUAL), 050202 (RACUN BERJADUAL) DAN 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 13.12.2018 (KHAMIS). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22.11.2018(KHAMIS)13/12/2018 12:00 am
T/HKL:11/2018(FAR/3)QT180000000027309TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR IDURSULFASE 6MG INJECTION, JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050201 (DADAH BERJADUAL), 050202 (RACUN BERJADUAL) DAN 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 13.12.2018 (KHAMIS). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22.11.2018(KHAMIS)13/12/2018 12:00 am
T/HKL:09/2018(FAR/1)QT180000000027245TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALGLUCOSIDASE ALFA 50MG INJECTION, JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050201 (DADAH BERJADUAL), 050202 (RACUN BERJADUAL) DAN 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 13.12.2018 (KHAMIS). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22.11.2018(KHAMIS)13/12/2018 12:00 am
T/HKL:10/2018(FAR/2)QT180000000027297TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR IMIGLUCERASE 400IU INJECTION, JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050201 (DADAH BERJADUAL), 050202 (RACUN BERJADUAL) DAN 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 13.12.2018 (KHAMIS). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22.11.2018(KHAMIS)13/12/2018 12:00 am
31(A)/18/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PAKAI BUANG " SURGICAL PATTIES" DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 12.11.2018.19/11/2018 12:00 pm
01/18/HKL/PEM/MSEBUT HARGA TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALATULIS DI CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN (SYARIKAT YANG BERJAYA : AS SALAM ENTERPRISE)Terbuka Kepada Syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dgn. Kem. Kewangan Dlm. Kod Bidang: 020601 DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 23 FEBRUARI 2018.06/03/2018 12:00 pm
07(A)/18/HKL/PEM/M (SYARIKAT YANG BERJAYA: JUARA KERTAS & PERALATAN PEJABAT SDN BHD)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS WARNA DAN KERTAS KOMPUTER DI CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 010201. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA. DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 05.10.201819/10/2018 12:00 pm
Go to top