No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
SH/HKL/JF/056/17Tawaran Membekal dan Menghantar Non Cuffed Catheter Type ATerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter
Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.

*Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
29/06/2018 12:00 pm
24/18/HKL/PEM/MPERKHIDMATAN MENCETAK,MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KAD-KAD KE HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:221602 DAN 221614. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN SIJIL KDN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI KAUNTER
TINGKAT 4
UNIT PEROLEHAN
CAWANGAN KEWANGAN,
HOSPITAL KUALA LUMPUR

BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 21 JUN 2018.
05/07/2018 12:00 pm
23/18/HKL/PEM/MPERKHIDMATAN MENCETAK,MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LABEL-LABEL BERCETAK SERTA LABEL TANPA CETAKAN KE HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:221604-MENCETAK LABEL. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN SIJIL KDN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI KAUNTER
TINGKAT 4
UNIT PEROLEHAN
CAWANGAN KEWANGAN,
HOSPITAL KUALA LUMPUR

BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 21 JUN 2018.
05/07/2018 12:00 pm
21/18/HKL/PEM/MPERKHIDMATAN MENCETAK,MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BORANG-BORANG GUNASAMA KE HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:221606-MENCETAK BORANG GUNASAMA. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN SIJIL KDN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI KAUNTER
TINGKAT 4
UNIT PEROLEHAN
CAWANGAN KEWANGAN,
HOSPITAL KUALA LUMPUR

BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 20 JUN 2018.
04/07/2018 12:00 pm
23/18/PAT/KEW/MALCOHOL BASED HAND RUB SOLUTION (CUTANEOUS ANTIMICROBIAL)TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:020403 / 060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 19 JUN 2018.25/06/2018 12:00 pm
22/18/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL ”PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN SISTEM MyLIS DI MAKMAL PEDIATRIKTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:210102,210103,210104,210105,210106,210107. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 19 JUN 2018.25/06/2018 12:00 pm
21/18/PAT/KEW/MREAGENTS FOR 1) T CELL SUBSET ENUMERATION 2) CD 34 ENUMERATIONTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 19 JUN 2018.25/06/2018 12:00 pm
20/18/PAT/KEW/MREAGENTS AND CONSUMABLES FOR LEUKAEMIA / LYMPHOMA AND PAROXYSMAL NOCTURNAL HAEMOGLOBINURIA IMMUNOPHENOTYPING TEST BY FLOW CYTOMETRYTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 06 JUN 2018.12/06/2018 12:00 pm
19/18/PAT/KEW/MPEMBEKALAN REAGEN UNTUK UJIAN ‘FULL BLOOD COUNT’ UNTUK ALAT SYSMEX XN1000TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 06 JUN 2018.12/06/2018 12:00 pm
22/18/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL & MENGHANTAR PERALATAN PAKAI BUANG "THERMOMETER PROBE COVER" UNTUK KEGUNAAN "MACHINE THERMOMETER THERMOSCAN PRO 6000" DI JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 050301 – Perkakas Perubatan Pakai Buang. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Pecahan Kepala / Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh disemak di kaunter Unit Perolehan, HKL di Aras 4, Bangunan Pentadbiran & Kewangan, Hospital Kuala Lumpur, 50596 Kuala Lumpur mulai 31 Mei hingga 12 Jun 201812/06/2018 12:00 pm
01/18/HKL/PA/ASETTAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, DAN MENTAULIAH 2 UNIT DERMATOME ELECTRIC SYSTEM, UNTUK KEGUNAAN JABATAN PEMBEDAHAN PLASTIK HOSPITAL KUALA LUMPUR.TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 DAN 050102. BORANG BOLEH DIDAPATI DI UNIT PENGURUSAN ASET, TINGKAT 3, BAHAGIAN KEWANGAN HKL. SILA BAWA BERSAMA COP SYARIKAT, SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT (SSM), DAN SIJIL MDA. PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN04/06/2018 12:00 pm
02/18/HKL/PA/ASETTAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU UNIT MICROPOWER ELECTRIC DRILL AND SAW SYSTEM UNTUK KEGUNAAN JABATAN PEMBEDAHAN PLASTIK HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 DAN 050102. BORANG BOLEH DIDAPATI DI UNIT PENGURUSAN ASET, TINGKAT 3, BAHAGIAN KEWANGAN HKL MULAI 25 MEI 2018 SEHINGGA 4 JUN 2018. SILA BAWA BERSAMA COP SYARIKAT, SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT (SSM), DAN SIJIL MDA. PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN04/06/2018 12:00 pm
20/18/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN,PEMBEKALAN,PENGHANTARAN DAN PENYELENGGARAAN SEMBILAN PULUH (90)MESIN PENYALIN DUTI BERAT(HEAVY DUTY)UNTUK CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH ENAM(6)BULANTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG
221502-PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN MESIN DAN PERALATAN PEJABAT
SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL DOKUMEN TERSEBUT BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER
UNIT PEROLEHAN, ARAS 4,
CAWANGAN KEWANGAN,
HOSPITAL KUALA LUMPUR,
50586 KUALA LUMPUR
MULAI 24 MAY 2018.
31/05/2018 12:00 pm
18/18/PAT/KEW/MXYLENETERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 22 MEI 2018.28/05/2018 12:00 pm
17/18/PAT/KEW/MBORANG PERMOHONAN UJIAN DAN LAPORAN MAKMALTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:221605/221606. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 22 MEI 2018.28/05/2018 12:00 pm
T/HKL:07/2018 (URO/1)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PEMBEDAHAN (CONSUMABLES) ROBOTIC DA VINCI S/SI UNTUK JABATAN UROLOGI DAN PEMBEDAHAN AM, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 050301 – PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DIKAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI 17 MEI 2018 (KHAMIS).HARGA DOKUMEN TENDER IALAH RM 50.00 (RINGGIT MALAYSIA: LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK BANK DRAF ATAU WANG POS ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR. DOKUMEN TENDER HANYA AKAN DIJUAL KEPADA KONTRAKTOR YANG MENUNJUKKAN DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), SIJIL PENDAFTARAN DENGAN MDA ATAU BUKTI PENDAFTARAN DENGAN MDA BAGI PRODUK YANG DITENDER BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.07/06/2018 12:00 pm
HKL/KEW(UPA)/98/7/97(02)PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PERINGKAT HOSPITAL KUALA LUMPURKAEDAH PELUPUSAN SECARA JUALAN SISA / MUSNAH / E-WASTE

1)Dipelawa kepada ;

i) Syarikat Bumiputera mengikut Negeri / Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang (221902) –
Membeli Barang Lusuh Perlu Permit.

ii) Syarikat yang tersenarai kepada Premis Pemerolehan Kembali e-waste yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS)


2) Tarikh / Masa lawatan :

22 MEI 2018 / 10.00 PAGI HINGGA 12.00 TENGAHARI

Tempat :

STOR PELUPUSAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR

Alamat Penghantaran Sebut harga :

Pengarah
Hospital Kuala Lumpur
Cawangan Kewangan
Unit Pengurusan Aset
Jalan Pahang
50586 Kuala Lumpur
(u/p : Ketua Penolong Pengarah Kanan Kewangan)

No. Tel : 03-26156475
No. Fax: 03-26040841

Tarikh Tutup Penghantaran Sebut harga : 23 MEI 2018

Sampul surat bahagian atas disebelah kiri sila catatkan
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN


3) Segala keputusan adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.
23/05/2018 12:00 pm
P/HKL/SF/02/2018KERJA-KERJA PENGGANTIAN MINI CHILLER BAGI PENGGUNAAN MESIN MRI JENAMA SIEMENS DI JABATAN RADIOLOGI HKL SERTA KERJA LAIN BERKAITANTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN CIDB [LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM)] DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KATEGORI MEKANIKAL (ME) G2, PENGKHUSUSAN M15 (KELENGKAPAN MEKANIKAL PELBAGAI).
DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIDAPATI SEMASA WAKTU PEJABAT DI CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI DARI 15 MEI 2018 (SELASA)
* SESI LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN IAITU PADA 17 MEI 2018 (KHAMIS) JAM 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR.
* SILA BAWA BERSAMA SALINAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK), SIJIL PENDAFTARAN CIDB DAN COP SYARIKAT UNTUK URUSAN PENGAMBILAN BORANG SEBUT HARGA.
25/05/2018 12:00 pm
HKL/KEW(UPA)/98/7/3(38) (Batal) PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PERINGKAT HOSPITAL KUALA LUMPURKAEDAH PELUPUSAN SECARA JUALAN SISA / MUSNAH / E-WASTE

1)Dipelawa kepada ;

i) Syarikat Bumiputera mengikut Negeri / Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang (221902) –
Membeli Barang Lusuh Perlu Permit.

ii) Syarikat yang tersenarai kepada Premis Pemerolehan Kembali e-waste yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS)


2) Tarikh / Masa lawatan :

15 MEI 2018 / 10.00 PAGI HINGGA 12.00 TENGAHARI

Tempat :

STOR PELUPUSAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR

Alamat Penghantaran Sebut harga :

Pengarah
Hospital Kuala Lumpur
Cawangan Kewangan
Unit Pengurusan Aset
Jalan Pahang
50586 Kuala Lumpur
(u/p : Ketua Penolong Pengarah Kanan Kewangan)

No. Tel : 03-26156475
No. Fax: 03-26040841

Tarikh Tutup Penghantaran Sebut harga : 16 MEI 2018

Sampul surat bahagian atas disebelah kiri sila catatkan
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN


3) Segala keputusan adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.
16/05/2018 12:00 pm
19/18/HKL/PEM/MPERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATANDAN SISTEM KEDATANGAN CAP JARI (FINGERPRINT) DIDALAM HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA(3)TAHUNTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG 221502-MESIN DAN PERALATAN PEJABAT. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN, SEMASA MENGAMBIL DOKUMEN SEBUTHARGA.
DOKUMEN TERSEBUT BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER
UNIT PEROLEHAN, ARAS 4,
CAWANGAN KEWANGAN,
HOSPITAL KUALA LUMPUR,
50586 KUALA LUMPUR
MULAI 10 MAY 2018.
24/05/2018 12:00 pm
16/18/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL & MENGHANTAR 0.035” PLATFORM ANGIOPLASTY BALLOON SUPPLY FOR ONE (1) YEARS DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG 050301 (PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG). PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737). SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN, SEMASA MENGAMBIL DOKUMEN SEBUTHARGA. DOKUMEN TERSEBUT BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, ARAS 4, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 04/05/2018@12.00 P.M.14/05/2018 12:00 pm
16/18/PAT/KEW/MALAT TULISTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:020601/020604/020699. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 02 MAY 2018.08/05/2018 12:00 pm
15/18/PAT/KEW/M24 HOUR URINE CONTAINERTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:050301. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 02 MAY 2018.08/05/2018 12:00 pm
14/18/PAT/KEW/MREAGENT DAN KONSUMABLE UNTUK UJIAN – UJIAN OSMOLALITYTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 02 MAY 2018.08/05/2018 12:00 pm
13/18/PAT/KEW/MREAGENT KIT FOR URINARY CATECHOLAMINESFOR QUANTITATIVE MEASUREMENTS OF URINE BIOGENIC AMINESTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 02 MAY 2018.08/05/2018 12:00 pm
12/18/PAT/KEW/MANALYTICAL AND GUARD CATRIDGE FOR QUANTITATIVE MEASUREMENT OF URINE BIOGENIC AMINESTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 02 MAY 2018.08/05/2018 12:00 pm
14/18/HKL/PEM/MTAWARAN SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MENCETAK,MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BORANG-BORANG GUNASAMA JENIS BUKU UNTUK KEGUNAAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA(2)TAHUNTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:221601-MENCETAK BUKU,MAJALAH,LAPORAN AKHBAR DAN 221606 – MENCETAK BORANG/KERTAS KOMPUTER
SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN, SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA
DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, ARAS 4, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 30/04/2018@12.00 P.M.
14/05/2018 12:00 pm
T/HKL:05/2018 (REKOD/1)TAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR KULIT REKOD PERUBATAN, SAMPUL REKOD PERUBATAN PESAKIT, FAIL TBIS, FOLDER SIJIL, POCKET FAIL KURSUS / FOLDER KURSUS RASMI, FAIL PERIBADI JABATAN, KULIT FAIL DAN FILE WITH CENTER TAPE, ENVELOPE UNTUK HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 221602 – MENCETAK FAIL, KAD PERNIAGAAN DAN KAD UCAPAN;
221614 – PENGATUR HURUF; DAN
LESEN MESIN CETAK DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (AKTA MESIN CETAK DAN
PENERBITAN 1984).
DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DIKAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI MULAI 24 APRIL 2018 (SELASA). HARGA DOKUMEN TENDER IALAH RM 50.00 (RINGGIT MALAYSIA: LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK BANK DRAF ATAU WANG POS ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR. DOKUMEN TENDER HANYA AKAN DIJUAL KEPADA KONTRAKTOR YANG MENUNJUKKAN DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), LESEN MESIN CETAK DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (AKTA MESIN CETAK DAN PENERBITAN 1984) BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH.
15/05/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/091/18Tawaran Membekal dan Menghantar Intravenous Solution BagTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter
Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.

*Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
25/04/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/050/18Tawaran Membekal dan Menghantar Paediatric BloodlineTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter
Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.

*Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
25/04/2018 12:00 pm
Go to top