No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
18/19/HKL/PA/ASET, QT190000000068354TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PATIENT BED DI JABATAN PERUBATAN AM, HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 & 050102 (PERALATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL). DOKUMEN SEBUTHARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 19.09.2019 (KHAMIS). PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) (MDA)26/09/2019 12:00 am
23/19/PAT/KEW/M (QT190000000067291)PERCETAKAN FAIL, SAMPUL, DAN COLOR CODING STICKER DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 221602 / 221604 – MENCETAK FAIL/. MENCETAK LABEL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 18 September 2019(12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 25 September 2019 (12.00PM).25/09/2019 12:00 pm
24/19/PAT/KEW/M (QT190000000056349)SOLID PHASE EXTRACTION COLUMN FOR MORPHINE AND CODEINE USING GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY (GCMS) DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 18 September 2019(12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 25 September 2019 (12.00PM).25/09/2019 12:00 pm
22/19/PAT/KEW/M (QT190000000065699)BEKALAN PEJABATTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 020601/020604/010201 – KERTAS/ ALATULIS/ TAG/LABEL/TANDA DAN STIKER. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 September 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 20 September 2019 (12.00PM).20/09/2019 12:00 pm
20/19/HKL/PEM/MSEBUTHARGA TAWARAN PERKHIDMATAN PENGUSAHA TASKA HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTAWARAN SEBUT HARGA INI ADALAH TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) ATAU PENDAFTAR PERTUBUHAN (ROS) SERTA BERDAFTAR DENGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM) DAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) DALAM BIDANG – 221502 (MESIN DAN PERALATAN PEJABAT), 040103 (MAKANAN BERMASAK ISLAM) DAN 221110 (KHIDMAT LATIHAN, TENAGA PENGAJAR DAN MODERATOR/NEGOTIATOR) SERTA MEMPUNYAI PENGALAMAN SEKURANG-KURANGNYA 5 TAHUN DALAM PENGURUSAN TASKA.

JIKA TEMPOH PENDAFTARAN TELAH ATAUPUN HAMPIR TAMAT, PENYEBUT HARGA HENDAKLAH MENGEMUKAKAN SALINAN SURAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA YANG MENYATAKAN PERMOHONAN UNTUK LANJUTAN TELAH DIBUAT. SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENGUSAHA-PENGUSAHA YANG MAHIR DAN BERPENGALAMAN UNTUK MENYEWA DAN MENJALANKAN PERKHIDMATAN PENGUSAHA TASKA DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH (36 BULAN) IAITU DIJANGKA MULAI JANUARI 2020.

TAKLIMAT LAWATAN TAPAK
TARIKH: 19 SEPTEMBER 2019
MASA: 10.00 PAGI
TEMPAT: DEWAN DATO BORHAN, JABATAN ORTOPEDIK, JALAN DR. LATIF, HOSPITAL KUALA LUMPUR

KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN ASAL ATAU SALINAN YANG TELAH DI SAHKAN. KEGAGALAN PENYEBUT HARGA MEMATUHI SYARAT INI MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK.

SEBUT HARGA INI BOLEH DIPEROLEHI DI :-

UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, TINGKAT 4, BANGUNAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN SELEPAS SELESAI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 19/09/2019. Wakil syarikat hendaklah membawa bersama salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia) yang diakui sah dan cop rasmi syarikat semasa mengambil dokumen sebutharga.
03/10/2019 12:00 pm
QT190000000067469 - 15A/19/HKL//PEM/MTAWARAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH BANGUNAN KUARTERS HKL, LORONG RAJA MUDA ABDUL AZIZ, 50400 KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTAWARAN SEBUT HARGA INI ADALAH TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG 221001, 221002 & 221003. SEMUA SYARIKAT YANG MEMPUNYAI PECAHAN KEPALA/ KOD BIDANG INI DAN PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISHMEN YANG BERLESEN SAHAJA YANG LAYAK MENYERTAI TAWARAN INI.

TAKLIMAT LAWATAN TAPAK
TARIKH: 19 SEPTEMBER 2019
MASA: 10.00 PAGI
TEMPAT: DEWAN DATO BORHAN, JABATAN ORTOPEDIK, JALAN DR. LATIF, HOSPITAL KUALA LUMPUR


KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN ASAL ATAU SALINAN YANG TELAH DI SAHKAN. KEGAGALAN PENYEBUT HARGA MEMATUHI SYARAT INI MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK.

SEBUT HARGA INI BOLEH DIPEROLEHI DI DALAM SISTEM EPEROLEHAN MULAI 17/09/2019. SILA PASTIKAN SEMUA SYARIKAT YANG BERMINAT UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN HENDAKLAH MEMUAT NAIK SEMUA DOKUMEN SEPERTI YANG TERDAPAT DALAM SENARAI SEMAK. KEGAGALAN SYARIKAT UNTUK MEMUAT NAIK DOKUMEN TERSEBUT BOLEH MENYEBABKAN PENYERTAAN SYARIKAT TIDAK DITERIMA.
03/10/2019 12:00 pm
21/19/PAT/KEW/M (QT190000000065696)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UNIVERSAL BOTTLE DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 05 September 2019(12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 12 September 2019 (12.00PM).12/09/2019 12:00 pm
20/19/HWKKKL/PEM/MTawaran perkhidmatan mengendalikan Kafeteria Hospital Wanita & Kanak-Kanak Kuala Lumpur (HWKKKL) bagi tempoh tiga (3) tahunTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang 040103 & 221506. Hanya syarikat- syarikat bumiputera yang mempunyai Pecahan Kepala/ Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen sahaja yang layak menyertai tawaran ini.

TAKLIMAT LAWATAN TAPAK
TARIKH: 4 SEPTEMBER 2019
MASA: 10.30 PAGI
TEMPAT: BILIK MESYUARAT UTAMA, ARAS 6, HOSPITAL WANITA & KANAK-KANAK KUALA LUMPUR


KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN ASAL ATAU SALINAN YANG TELAH DI SAHKAN. KEGAGALAN PENYEBUT HARGA MEMATUHI SYARAT INI MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK.
11/09/2019 12:00 am
P/HKL/OS28000/01/2019KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS DI JABATAN PSIKIATRI DAN KESIHATAN MENTAL, JABATAN FISIOTERAPI, JABATAN ORTOPEDIK, JABATAN RADIOTERAPI DAN ONKOLOGI DAN JABATAN PERUBATAN AM, HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Bangunan (B) G1, Pengkhususan B28 (Kerja-Kerja Ubahsuai). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Segala maklumat dan dokumen sebut harga boleh didapati semasa sesi taklimat dan lawatan tapak. (Sila bawa bersama salinan sijil-sijil syarikat yang berkaitan dan cop syarikat)

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK) Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Kontraktor hendaklah melaporkan diri pada 27 Ogos 2019 (Selasa) jam 2.30 petang di Bilik Mesyuarat Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.
03/09/2019 12:00 pm
20/19/PAT/KEW/M (QT190000000060063)REAGENTS FOR DRUGS OF ABUSE SCREENING WITH INSTRUMENT PLACEMENTTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 07 Ogos 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 14 Ogos 2019 (12.00PM).14/08/2019 12:00 pm
19/19PAT/KEW/M (QT190000000060067)BIOHAZARD PLASTIC BAGTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 29 Julai 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 05 Ogos 2019 (12.00PM).05/08/2019 12:00 pm
16/19/HKL/PEM/M (QT190000000057620)SEBUTHARGA TAWARAN PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN & LANGGANAN PERISIAN RUIJIE FIREWALL RG-WALL 1600-XS UNTUK TEMPOH 36 BULAN (3 TAHUN) DI HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 210107 – ICT SECURITY AND FIREWALL, ENCRYPTION, PKI, ANTI VIRUS. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 12 JULAI 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 19 JULAI 2019 (12.00PM).19/07/2019 12:00 pm
18/19/PAT/KEW/M (QT190000000056345)REAGEN DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN PATOLOGI KIMIA- PROTEIN SPESIFIK, THYROID ANTIBODIES, THYROGLOBULIN DAN CHOLINESTERASETawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 04 Julai 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 11 Julai 2019 (12.00PM).11/07/2019 12:00 pm
17/19/PAT/KEW/M (QT190000000056342)REAGEN DAN KONSUMABEL UNTUK UJIAN PROTEIN ELEKTROFORESIS DAN IMMUNOFIXATION DENGAN INSTRUMENT PLACEMENTTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 04 Julai 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 11 Julai 2019 (12.00PM).11/07/2019 12:00 pm
16/19/PAT/KEW/M (QT190000000056337)INTERNAL QUALITY CONTROL MATERIALS FOR CHEMICAL PATHOLOGY TESTINGTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 04 Julai 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 11 Julai 2019 (12.00PM).11/07/2019 12:00 pm
10/19/HKL/PEM/M (QT190000000055988)SEBUTHARGA TAWARAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH GD 153 RADIATION SOURCE UNTUK KAMERA GAMMA e.CAM KE JABATAN PERUBATAN NUKLEAR, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) dan mempunyai Lesen daripada Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 4 JULAI 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 18 JULAI 2019 (12.00PM).18/07/2019 12:00 pm
11/19/HKL/PEM/M - QT190000000055585TAWARAN SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TUDUNG DAN CAP ANGGOTA KEJURURAWATAN HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebutharga ini adalah terbuka kepada syarikat – syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 020802 - KELENGKAPAN PAKAIAN. Hanya syarikat – syarikat Bumiputra dan Bukan Bumiputra yang mempunyai kod bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 25 JUN 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 5 JULAI 2019 (12.00PM).05/07/2019 12:00 pm
P/HKL/SF/03/2019KERJA-KERJA PENGGANTIAN TANGKI AIR SEDUTAN (SUCTION TANK) BAGI BANGUNAN INSTITUT UROLOGI DAN NEFROLOGI (IUN), HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Kejuruteraan Awam (CE) G2, Pengkhususan CE21 (Pembinaan Kejuruteraan Awam). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Segala maklumat dan dokumen sebut harga boleh didapati semasa waktu pejabat di Cawangan Pembangunan dan Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur mulai dari 21 Jun 2019 (Jumaat).

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK) Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Kontraktor hendaklah melaporkan diri pada 28 Jun 2019 (Jumaat) jam 9.30 Pagi di Bilik Mesyuarat Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. (Sila bawa bersama cop syarikat semasa pengambilan dokumen sebut harga dan semasa lawatan tapak diadakan)
05/07/2019 12:00 pm
P/HKL/BP6 FASA II/01/2019KERJA-KERJA CADANGAN MENAIKTARAF WAD I-CARE KEPADA WAD ISOLASI BAGI PENEMPATAN PESAKIT TUBERCULOSIS DI JABATAN KECEMASAN HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Bangunan (B) G2 Pengkhususan B28 (Kerja-kerja Ubahsuai) & Kontraktor Kategori Mekanikal (ME) G2 Pengkhususan M01 (Sistem Hawa Dingin Dan Pengedaran Udara). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja).

2. Segala maklumat dan dokumen sebut harga boleh didapati semasa waktu pejabat di Cawangan Pembangunan dan Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur mulai dari 18 Jun 2019 (Selasa).

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor yang ditauliahkan atau wakil-wakil kontraktor yang membawa surat wakil kuasa dari pegawai yang ditauliahkan seperti dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK). Wakil Kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran ASAL Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Pendaftaran CIDB ASAL yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN dan hanya kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengambil dokumen sebut harga. Kontraktor hendaklah melaporkan diri pada 28 Jun 2019 (Jumaat) jam 3.00 Petang di Bilik Mesyuarat Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.
(Sila bawa bersama salinan sijil-sijil syarikat yang berkaitan & cop syarikat semasa pengambilan borang sebut harga & sesi lawatan tapak)
08/07/2019 12:00 pm
09/19/HKL/PEM/MSEBUTHARGA TAWARAN PERKHIDMATAN RAWATAN RADIOTERAPI OLEH PIHAK SWASTA DI JABATAN RADIOTERAPI & ONKOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTawaran sebutharga ini adalah terbuka kepada syarikat – syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050101- PERALATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL dan 050102 - PERALATAN / KELENGKAPAN PERUBATAN. Hanya syarikat – syarikat Bumiputra dan Bukan Bumiputra yang mempunyai kod bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebutharga boleh diperolehi dari Unit Perolehan, Cawangan Kewangan, Hospital Kuala Lumpur mulai 17 Jun 2019 (waktu pejabat sahaja). Wakil syarikat hendaklah membawa bersama salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia) yang diakui sah dan cop rasmi syarikat semasa mengambil dokumen sebutharga.

Tawaran sebutharga akan ditutup pada hari Jumaat 01 Julai 2019 jam 12.00 tengah hari.
01/07/2019 12:00 pm
07B/19/HKL/PEM/M (QT190000000054279)SEBUT HARGA TAWARAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SUMBER RADIOAKTIF COBALT-60 KE JABATAN RADIOTERAPI & ONKOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050101 – PERALATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL dan 050102 – PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 14 JUN 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 28 JUN 2019 (12.00PM).28/06/2019 12:00 pm
15/19/PAT/KEW/M (QT190000000053594)COLUMBIA SHEEP BLOOD / MACCONKEY AGAR NO 3, MUELLER HINTON AGAR DAN COLUMBIA SHEEP BLOOD AGARTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 12 JUN 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 19 JUN 2019 (12.00PM).19/06/2019 12:00 pm
14/19/PAT/KEW/M (QT190000000052859)ß-Glucuronidase Enzyme FOR BENZODIAZEPINES & MULTI-DRUGS ANALYSIS USING TANDEM MASS SPECTROMETRY METHOD (LC/MS/MS)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 12 JUN 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 19 JUN 2019 (12.00PM).19/06/2019 12:00 pm
13/19/PAT/KEW/M (QT190000000052857)CERTIFIED DRUG STANDARDS FOR DRUG OF ABUSE TESTTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 12 JUN 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 19 JUN 2019 (12.00PM).19/06/2019 12:00 pm
12/19/PAT/KEW/M (QT190000000052223)REAGENTS, SOLUTIONS AND CONSUMABLES FOR BLOOD GAS AND ELECTROLYTE ANALYZER ( ABL 80 FLEX DRY SYSTEM)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 12 JUN 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 19 JUN 2019 (12.00PM).19/06/2019 12:00 pm
11/19/PAT/KEW/M (QT190000000049673)REAGENTS AND CONSUMABLES FOR OMNI S BLOOD GAS ANALYZERTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 12 JUN 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 19 JUN 2019 (12.00PM).19/06/2019 12:00 pm
P/HKL/SF/02/2019Kerja-Kerja Penggantian dan Pembaikan Satu Unit UPS 100 kVA Termasuk Kerja-Kerja Penggantian Kabel Submain Di Dewan Bedah Utama, HKL1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Elektrik (ME) G2, Pengkhususan E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Selangor sahaja).

2. Segala maklumat dan dokumen sebut harga boleh didapati semasa waktu pejabat di Cawangan Pembangunan dan Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur mulai dari 12 Jun 2019 (Rabu).

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK) Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK) Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Kontraktor hendaklah melaporkan diri pada 17 Jun 2019 (Isnin) jam 10.00 Pagi di Bilik Mesyuarat Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. (Sila bawa bersama cop syarikat semasa sesi taklimat dan lawatan tapak)
24/06/2019 12:00 pm
T.HKL: 21/2018 (REKOD/2) QT190000000053020TAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR KULIT REKOD PERUBATAN, SAMPUL REKOD PERUBATAN PESAKIT, FAIL TBIS, FOLDER SIJIL, POCKET FAIL KURSUS / FOLDER KURSUS RASMI, FAIL BHT BOARD, FAIL RAWATAN PESAKIT LUAR, SAMPUL KECIL, FAIL SULIT, FAIL PUTIH DAN FILE WITH CENTER TAPE, ENVELOPE UNTUK HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang Perkhidmatan Percetakan (dikhaskan kepada Syarikat 100% Bumiputera) di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang:
i) 221602 : Mencetak Fail, Kad Perniagaan dan Kad Ucapan.
ii) 221614 : Pengatur Huruf (Type Setting)
Pembekal hendaklah sertakan Lesen Mesin Cetak dengan Kementerian Dalam Negeri (Akta Mesin Cetak dan Penerbitan).

TAKLIMAT TENDER

TARIKH : 30 MEI 2019 (KHAMIS)
MASA : 9.00 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN
ARAS 3, BANGUNAN PENTADBIRAN & KEWANGAN
HOSPITAL KUALA LUMPUR

Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah WAJIB. Sila Bawa Bersama Salinan Sijil Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan Dan Sijil Pendaftaran Bumiputera Beserta Cop Syarikat Beralamat Penuh Semasa Menghadiri Sesi Taklimat. Kegagalan Petender Mematuhi Syarat Ini Menyebabkan Tawaran Ditolak.

Dokumen tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 28 Mei 2019 dan tawaran tender ini akan ditutup pada 24 Jun 2019.
24/06/2019 12:00 am
T.HKL: 21/2018 (REKOD/2) QT190000000052192 - TENDER DIBATALKANTAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR KULIT REKOD PERUBATAN, SAMPUL REKOD PERUBATAN PESAKIT, FAIL TBIS, FOLDER SIJIL, POCKET FAIL KURSUS / FOLDER KURSUS RASMI, FAIL BHT BOARD, FAIL RAWATAN PESAKIT LUAR, SAMPUL KECIL, FAIL SULIT, FAIL PUTIH DAN FILE WITH CENTER TAPE, ENVELOPE UNTUK HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan Percetakan (dikhaskan kepada Syarikat 100% Bumiputera) di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang:
i) 221602 : Mencetak Fail, Kad Perniagaan dan Kad Ucapan.
ii) 221614 : Pengatur Huruf (Type Setting)
Pembekal hendaklah sertakan Lesen Mesin Cetak dengan Kementerian Dalam Negeri (Akta Mesin Cetak dan Penerbitan).

TAKLIMAT TENDER

TARIKH : 29 MEI 2019 (RABU)
MASA : 10.00 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN
ARAS 3, BANGUNAN PENTADBIRAN & KEWANGAN
HOSPITAL KUALA LUMPUR

Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah WAJIB. Sila Bawa Bersama Salinan Sijil Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan Dan Sijil Pendaftaran Bumiputera Beserta Cop Syarikat Beralamat Penuh Semasa Menghadiri Sesi Taklimat. Kegagalan Petender Mematuhi Syarat Ini Menyebabkan Tawaran Ditolak.

Dokumen tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 25 Mei 2019 dan tawaran tender ini akan ditutup pada 23 Jun 2019.
23/06/2019 12:00 am - TENDER DIBATALKAN
T.HKL: 04/2019 (DIET1) QT190000000049851TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN (BAHAGIAN II – IKAN DAN MAKANAN LAUT) UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA TAHUNTawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040101 : Makanan dan Bahan Mentah Kering/Basah.

TAKLIMAT TENDER

TARIKH : 17 MEI 2019 (JUMAAT)
MASA : 9.00 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT UTAMA
TINGKAT 1, BLOK UTAMA
HOSPITAL KUALA LUMPUR

Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah WAJIB. Sila Bawa Bersama Salinan Sijil Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan Dan Sijil Pendaftaran Bumiputera (Sekiranya Ada) Beserta Cop Syarikat Beralamat Penuh Semasa Menghadiri Sesi Taklimat. Kegagalan Petender Mematuhi Syarat Ini Menyebabkan Tawaran Ditolak.

Dokumen tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 15 Mei 2019 dan tawaran tender ini akan ditutup pada 11 Jun 2019.
11/06/2019 12:00 pm
Go to top