No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
08/17/HKL/PA/ASETTAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JUALAN SISA SEMBILAN (9) BUAH KENDERAAN DI CAWANGAN PENTADBIRAN AM, HOSPITAL KUALA LUMPUR1) TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM BIDANG MEMBELI BARANG LUSUH (PERLU PERMIT)-221902. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT PENGURUSAN ASET HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 29 NOVEMBER 2017.

2) ASET BOLEH DILIHAT/DILAWAT PADA 4 DISEMBER 2017 HINGGA 7 DISEMBER 2017 DI ANTARA JAM 9.30 PAGI HINGGA 3.30 PETANG (WAKTU BEKERJA SAHAJA) DI TEMPAT MELETAK KENDERAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR (BERHAMPIRAN KUIL HINDU). KEHADIRAN SYARIKAT KE LOKASI YANG DINYATAKAN INI ADALAH WAJIB DAN PERLU DISAHKAN OLEH UNIT KENDERAAN, CAWANGAN PENTADBIRAN AM HKL PADA BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LAWATAN TAPAK YANG PERLU DISERTAKAN BERSAMA SEMASA MENGEMUKAKAN TAWARAN SEBUT HARGA. SILA HUBUNGI UNIT KENDERAAN, CAWANGAN PENTADBIRAN AM HKL DI TALIAN 03-2615 6022 UNTUK MELIHAT ASET BERKENAAN.
08/12/2017 12:00 pm
42/17/PAT/KEW/MTONER, CARTRIDGE DAN RIBBON PENCETAKTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:020601. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 24 NOVEMBER 2017.30/11/2017 12:00 pm
41/17/PAT/KEW/MBAHAN UJI KUALITI LUARAN (EQA) BAGI TAHUN 2018TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 24 NOVEMBER 2017.30/11/2017 12:00 pm
40/17/PAT/KEW/MEVEROLIMUS AND MYCOPHENOLIC ACID (MPA) REAGENTSTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 24 NOVEMBER 2017.30/11/2017 12:00 pm
35(A)/17/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ANTIVIRUS eSCAN CORPORATE EDITION DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA SAHAJA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG:210107. SILA SERTAKAN SESALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA . DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIAMBIL DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN09/11/2017 12:00 pm
X0251240201170056TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DISPOSABLE ECG TAB ELECTRODES FOR ECG MACHINETERBUKA KEPADA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG 050301 DAN MEMPUNYAI SIJIL AKTA PERANTI PERUBATAN (MEDICAL DEVICE AUTHORITY). BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA).PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.09/11/2017 12:00 pm
HKL/KEW/(UPA)/98/7/97(1)PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PERINGKAT HOSPITAL KUALA LUMPURKAEDAH PELUPUSAN SECARA JUALAN SISA / MUSNAH / E-WASTE

1 Dipelawa kepada ;

i. Syarikat Bumiputera mengikut Negeri / Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang (221902) -
Membeli Barang Lusuh Perlu Permit.

ii. Syarikat yang tersenarai kepada Premis Pemerolehan Kembali e-waste yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS)


2 Tarikh / Masa lawatan :

01 NOVEMBER 2017 / 10.00 PAGI HINGGA 12.00 TENGAHARI

Tempat :

STOR PELUPUSAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR

Alamat Penghantaran Sebut harga :

Pengarah
Hospital Kuala Lumpur
Cawangan Kewangan
Unit Pengurusan Aset
Jalan Pahang
50586 Kuala Lumpur
(u/p : Ketua Penolong Pengarah Kanan Kewangan)

No. Tel : 03-26155109
No. Fax: 03-26155059

Tarikh Tutup Penghantaran Sebut harga : 03 NOVEMBER 2017

Sampul surat bahagian atas disebelah kiri sila catatkan
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN


3 Segala keputusan adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.
03/11/2017 12:00 pm
12(A)/17/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR STANDARD SHEATHS KE JABATAN PEMBEDAHAN AM DAN JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301 DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARAN SEPANJANG KONTRAK DIIKAT. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISHMENT YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737). BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.31/10/2017 12:00 pm
22/17/HKL/PEM/M,X0251240201170054 SYARIKAT YANG BERJAYA: LABCHEM SDN BHDTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PEDIATRIC COCHLEAR IMPLANT DEVICE BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN KE JABATAN OTORINOLARINGOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR.TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG 050301 DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG KONTRAK DIIKAT. PENDAFTARAN PRODUK DENGAN PIHAK MEDICAL DEVICE AUTHORITY (MDA) DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN AKTA 737. SILA KEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN MDA BAGI PRODUK YANG DI SEBUT HARGA KEGAGALAN PENYEBUT HARGA MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN AKAN DITOLAK. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN BERMULA 17/10/2017 HINGGA 25/10/2017 DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM e-PEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.25/10/2017 12:00 pm
36/17/PAT/KEW/MREAGENTS FOR SYSMEX FULL BLOOD COUNT ANALYSERSTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 13 OKTOBER 2017.19/10/2017 12:00 pm
T/HKL:18/2017(WCH/1), X0251240201170053TAWARAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN 24 JAM TANPA SENJATA, BERSENJATA DAN CASH IN TRANSIT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK KUALA LUMPUR (HWKKKL)TERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 220801-KAWALAN KESELAMATAN.DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM EPEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH “TELECENTER” DI UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA BERSAMA SALINAN-SALINAN BERIKUT YANG MASIH BERKUATKUASA TEMPOH SAH LAKUNYA SEMASA KEHADIRAN KE TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN KE TAPAK:-

1) COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH;
2) SALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN;
3) SALINAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA (JIKA ADA);
4) SALINAN LESEN AGENSI PERSENDIRIAN OLEH KDN;
5) SALINAN LESEN SENJATA API YANG DILULUSKAN OLEH PDRM (LESEN INDUK); DAN
6) SALINAN PERMIT (CARRY & USE) SENJATA API

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK AKAN DIADAKAN PADA:

TARIKH : 11 OKTOBER 2017 (RABU)
MASA : 10.00 PAGI
TEMPAT : AUDITORIUM ARAS 2
HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK
KUALA LUMPUR (HWKKKL)

KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN KE TAPAK ADALAH WAJIB. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN
01/11/2017 12:00 pm
38/17/HKL/PEM/M, X0251240201170052TAWARAN PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN ICT BAGI TEMPOH EMPAT TAHUN DI CAWANGAN KEWANGAN
HOSPITAL KUALA LUMPUR
TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 221502 DAN HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN . SILA SERTAKAN SESALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA. DOKUMEN SEBUTHARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN. PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN05/10/2017 12:00 pm
33/17/PAT/KEW/MDISPOSABLE MICROTOME BLADES FOR LEICA RM2245, SHANDON FINESSE MICROTOMES AND CRYOMICROTOMESTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:050301. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 28 SEPTEMBER 2017.04/10/2017 12:00 pm
32/17/PAT/KEW/MDAB DETECTION KIT FOR BENCHMARK AUTOMATED IMMUNOHISTOCHEMISTRY SLIDE STAINERTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 28 SEPTEMBER 2017.04/10/2017 12:00 pm
31/17/PAT/KEW/MEVEROLIMUS REAGENT & MYCOPHENOLIC (MPA) REAGENT ON MGC MICROGENIC 240 IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 28 SEPTEMBER 2017.04/10/2017 12:00 pm
35/17/PAT/KEW/MPEMBEKALAN BAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA)
BAGI TAHUN 2018
TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 28 SEPTEMBER 2017.04/10/2017 12:00 pm
34/17/HKL/PEM/M / X0251240201170051TAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 9 JENIS KAD-KAD KE HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 221602 & 221614 DAN HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DAN MEMPUNYAI SIJIL KDN-AKTA MESIN CETAK. SILA SERTAKAN SESALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN KDN. DOKUMEN SEBUTHARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN. PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.03/10/2017 12:00 pm
36/17/HKL/PEM/M, X0251240201170050TAWARAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH Gd 153 RADIATION LINE SOURCE UNTUK DUA UNIT GAMMA CAMERA KE JABATAN PERUBATAN NUKLEAR HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301 DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARAN SEPANJANG KONTRAK DIIKAT. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISHMENT YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737). BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.02/10/2017 12:00 pm
37/17/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT DAN RANGKAIAN UNTUK KEGUNAAN JABATAN-JABATAN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA SAHAJA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG:210101. SILA SERTAKAN SESALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA . DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DISEMAK DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.02/10/2017 12:00 pm
35/17/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ANTIVIRUS eSCAN CORPORATE EDITION DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA SAHAJA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG:210107. SILA SERTAKAN SESALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA . DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DISEMAK DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.02/10/2017 12:00 pm
T/HKL:17/2017(PAT/17), X0251240201170049TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN AND CONSUMABLES FOR DNA EXTRACTION AND PRE PCR ASSAY SYSTEM FOR MOLECULAR THALASSEMIA KE JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 060101-KIMIA MAKMAL. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN DENGAN MDA ATAU BUKTI PENDAFTARAN DENGAN MDA BAGI PRODUK DAN PERALATAN YANG DITENDER BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH UNTUK DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.27/09/2017 12:00 pm
33/17/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T-SHIRT BERLOGO PASUKAN POLIS BANTUAN KE CAWANGAN KESELAMATAN HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 020801 DAN HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN.SILA SERTAKAN SESALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA . DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DISEMAK DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.08/09/2017 12:00 pm
X0251240201170048TAWARAN MEMBEKAL & MENGHANTAR SABUN CECAIR PENCUCI PINGGAN 900 ML-1000 ML/BOTOL DAN SABUN SERBUK PENCUCI 2.5KG/BUNGKUSTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG 020403. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN. SILA SERTAKAN SESALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN. DOKUMEN SEBUTHARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN. PENYEBUTHARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.12/09/2017 12:00 pm
31/17/HKL/PEM/M; X0251240201170047TAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LABEL-LABEL BERCETAK DAN LABEL-LABEL TANPA CETAKAN KE HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221604. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DAN MEMPUNYAI SIJIL KDN-AKTA MESIN CETAK. SILA SERTAKAN SESALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA DAN SIJIL PENDAFTARAN KDN. DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN. PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.


PENYEBUT HARGA ADALAH DIJEMPUT UNTUK MELIHAT SAMPEL-SAMPEL LABEL YANG TERLIBAT:

TARIKH : 4-5 SEPTEMBER 2017
MASA : 9.00 PAGI- 4.00 PETANG
TEMPAT : STOR PENTADBIRAN, CAWANGAN PENTADBIRAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR
07/09/2017 12:00 pm
07/17/HKL/PA/ASET, X0251240201170046TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH OPERATING TABLE WITH ACCESSORIES UNTUK KEGUNAAN JABATAN NEUROSURGERI, HKLTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 & 050102. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN.06/09/2017 11:59 pm
06/17/HKL/PA/ASET, X0251240201170045TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH CRYOSTAT UNTUK KEGUNAAN JABATAN PATOLOGI, HKLTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 & 050102. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN.30/08/2017 11:59 pm
26/17/PAT/KEW/M (X0251240601170001)REAGENTS AND CONSUMABLES FOR OMNI S BLOOD GAS ANALYZERTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 060101 DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARAN SEPANJANG KONTRAK DIIKAT. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISHMENT YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737). BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM MULAI 22 OGOS 2017 (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.28/08/2017 12:00 pm
25/17/PAT/KEW/M (X0251240601170002)SOLID PHASE EXTRACTION (SPE) COLUMNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301 DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARAN SEPANJANG KONTRAK DIIKAT. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISHMENT YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737). BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM MULAI 22 OGOS 2017 (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.28/08/2017 12:00 pm
T/HKL:16/2017(RAD/1), X0251240201170044TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MIGRASI DATA, MENGUJI SERTA MENTAULIAH PERKAKASAN, PERISIAN, RANGKAIAN DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI ONKOLOGI (OIS) DI JABATAN RADIOTERAPI DAN ONKOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIATERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 & 210107. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM EPEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH “TELECENTER” DI UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA BERSAMA COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH, SALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN SALINAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA (JIKA ADA), YANG MASIH BERKUATKUASA TEMPOH SAH LAKUNYA BERSERTA SALINAN FOTOSTAT (TIDAK DIKEMBALIKAN) SEMASA MENDAFTAR DI “TELECENTER” DAN KEHADIRAN KE TAKLIMAT TENDER.

TAKLIMAT TENDER AKAN DIADAKAN SEPERTI BERIKUT:

TARIKH : 23/8/2017 (RABU)
MASA : 10 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN
ARAS 3, BANGUNAN PENTADBIRAN & KEWANGAN
HOSPITAL KUALA LUMPUR

KEHADIRAN KE TAKLIMAT TENDER ADALAH WAJIB. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN PETENDER TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.
13/09/2017 12:00 pm
03/17/HKL/PA/SET, X0251240201170041TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH DENTAL CHAIR (ALL IN) FOR SPECIAL NEED DENTISTRY UNTUK KEGUNAAN BEDAH MULUT MAIN BLOCK, HKLTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 & 050102. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 202 (AKTA 737). KEHADIRAN KE LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB YANG DIADAKAN PADA 18 OGOS 2017 JAM 10.00 PAGI, BERTEMPAT DI BILIK MESYUARAT CRC, HKL25/08/2017 11:59 pm
Go to top