No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
08/17/HKL/PEM/M;X0251240201170022SEBUT HARGA TAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR CLOSED URINE MEASUREMENT CHAMBER SYSTEM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN KE JABATAN ANESTESIOLOGI DAN RAWATAN RAPI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.07/06/2017 12:00 pm
04/17/HKL/PA/ASET, X0251240201170023 (BATAL)TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH 2 UNIT DEFIB MONITOR WITH TELEMETRY UNTUK KEGUNAAN JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050102. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN02/06/2017 12:00 pm
09/17/HKL/PEM/M;X0251240201170021TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR STERILE ULTRASOUND TRANSDUCER PROBE COVER BAGI TEMPOH (2) TAHUN KE JABATAN ANESTESIOLOGI DAN RAWATAN RAPI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISHMENT YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737). BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.07/06/2017 12:00 pm
09/2017 (SAJ/2); X0251240201170018TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PRODUK SUSU BAHAGIAN 1;
”MEDICAL FOOD FORMULA FOR ADULT” UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL KUALA LUMPUR
BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
TERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 040102 - MAKANAN DAN MINUMAN (TIN, BOTOL DAN BUNGKUS). DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR.
Sila bawa dokumen asal berserta salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan beserta cop syarikat yang beralamat penuh untuk disahkan oleh Telecenter Kaunter Unit Perolehan, Cawangan Kewangan Hospital Kuala Lumpur. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.
15/06/2017 12:00 pm
10/2017(SAJ/3); X0251240201170019TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PRODUK SUSU BAHAGIAN 3; SUSU ”METABOLIC PRODUCT FORMULA FOR ADULT AND PAEDIATRIC” UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 040102 - MAKANAN DAN MINUMAN (TIN, BOTOL DAN BUNGKUS). DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR.
Sila bawa dokumen asal berserta salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan beserta cop syarikat yang beralamat penuh untuk disahkan oleh Telecenter Kaunter Unit Perolehan, Cawangan Kewangan Hospital Kuala Lumpur. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.
15/06/2017 12:00 pm
22/17/PAT/KEW/MREAGEN DAN KONSUMABEL UNTUK UJIAN PROTEIN ELEKTROFORESIS DAN IMMUNOFIXATION DENGAN "INSTRUMENT PLACEMENT"TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 25 MEI 2017.31/05/2017 12:00 pm
21/17/PAT/KEW/MSTERILE URINE CONTAINER 60 MLTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:050301/050399. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 25 MEI 2017.31/05/2017 12:00 pm
13/17/HKL/PEM/M; X0251240201170017TAWARAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN SISTEM KEDATANGAN CAP JARI (FINGER PRINT) DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA SAHAJA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221502. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

LAWATAN TAPAK AKAN DIADAKAN PADA:
TARIKH: 23.05.2017
MASA: 10.00 PAGI
TEMPAT: BILIK SEMINAR, ARAS 6, KOMPLEKS RAWATAN PAKAR HARIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR
30/05/2017 12:00 pm
SH/HKL/JF/092/17TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR INFUSION FILTER 0.2UM (NEONATAL) WITH NEEDLE FREE VALVE (24HRS)Terbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang). Sila bawa bersama salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta cop syarikat. Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter Stor Surgikal, Jabatan Farmasi, HKL.24/05/2017 12:00 pm
SH/HKL/JF/090/17TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DIAPERS SAIZ ADULT (M), JABATAN FARMASI HKLTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang). Sila bawa bersama salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta cop syarikat. Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter Stor Surgikal, Jabatan Farmasi, HKL.24/05/2017 12:00 pm
10/17/HKL/PEM/M (X0251240201170015)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CODE 10113 - STERRAD CASSETTE KE UNIT BEKALAN BAHAN STERIL BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737). BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.23/05/2017 12:00 pm
11/17/HKL/PEM/M, X0251240201170014TAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT DAN RANGKAIAN UNTUK KEGUNAAN JABATAN-JABATAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR
BAGI TAHUN 2017
TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 210101 DAN 210105. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN19/05/2017 12:00 pm
20/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RESPIRATORY VIRUS SCREENING & IDENTIFICATION KIT BY IMMUNOFLUORESCENCE METHODTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 MEI 2017.17/05/2017 12:00 pm
19/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGENT KIT FOR MOLECULAR ALPHA THALASSAEMIA WITH PLACEMENT OF AUTOMATED 96-WELLS CAPILLARYTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 MEI 2017.17/05/2017 12:00 pm
18/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULISTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG: 020601/020604/020699. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 MEI 2017.17/05/2017 12:00 pm
17/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR VYSIS SRY/CEP X FISH PROBE KITTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 MEI 2017.17/05/2017 12:00 pm
16/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CYTOCHIP ISCA 4 X 180K V2.0 PACK ARRAYTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 MEI 2017.17/05/2017 12:00 pm
15/17/PAT/KEW/MVYSIS DIGEORGE PROBE (25 REGION/ARSA)TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 MEI 2017.17/05/2017 12:00 pm
14/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR EGFR MUTATION KITTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 MEI 2017.17/05/2017 12:00 pm
13/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PHYSIOLOGICAL FLUID KIT FOR AMINO ACID ANALYSISTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 MEI 2017.17/05/2017 12:00 pm
12/17/PAT/KEW/MPENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN PERKHIDMATAN LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS)TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:210102/210103/210104/210105/210106/210107. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 MEI 2017.17/05/2017 12:00 pm
02/17/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN ANALISA DEDAHAN DOS RADIASI UNTUK PEKERJA SINARAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SAH LAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG KONTRAK DIIKAT, SILA KEMUKAKAN SIJIL PIHAK BERKUASA LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM (LPTA) BAGI KEMUDAHAN MAKMAL DOSIMETRI. KEGAGALAN PENYEBUT HARGA MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK. BORANG BOLEH DIDAPATI DI KAUNTER PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI 04/05/2017. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN JUGA SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT11/05/2017 12:00 pm
03/17/HKL/PA/ASETPELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PERINGKAT HOSPITAL KUALA LUMPUR SUKU 2KAEDAH PELUPUSAN SECARA JUALAN SISA / MUSNAH / E-WASTE

Dipelawa kepada ;

i. Syarikat Bumiputera mengikut Negeri / Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang (221902) – Membeli Barang Lusuh Perlu Permit.

ii. Syarikat yang tersenarai kepada Premis Pemerolehan Kembali e-waste yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Tarikh / Masa lawatan :

03 MEI 2017 / 10.00 PAGI HINGGA 12.00 TENGAHARI

Tempat :

STOR PELUPUSAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR

Alamat Penghantaran Sebut harga :

Pengarah
Hospital Kuala Lumpur
Cawangan Kewangan
Unit Pengurusan Aset
Jalan Pahang
50586 Kuala Lumpur
(u/p : Ketua Penolong Pengarah Kanan Kewangan)

No. Tel : 03-26156475
No. Fax: 03-26155059

Sampul surat bahagian atas disebelah kiri sila catatkan PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Segala keputusan adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.
04/05/2017 12:00 pm
02/17/HKL/PA/ASET;X0251240201170012TAWARAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH "CRRT" UNTUK KEGUNAAN JABATAN NEFROLOGI DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 DAN 050102. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN03/05/2017 12:00 pm
01/17/HKL/PA/ASET;X0251240201170011TAWARAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH "HDF" UNTUK KEGUNAAN JABATAN NEFROLOGI DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 DAN 050102. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN03/05/2017 12:00 pm
05/17/HKL/PEM/M, X0251240201170009TAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KULIT REKOD PERUBATAN PESAKIT DAN SAMPUL REKOD PERUBATAN PESAKIT SERTA FAIL TBIS 10B-1 DAN TBIS 10B-2 KE JABATAN-JABATAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221602 DAN 221614 – MENCETAK FAIL, KAD PERNIAGAAN DAN KAD UCAPAN / MENGATUR HURUF DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DIIKAT. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.13/04/2017 12:00 pm
T/HKL:06/2017(SOPD/1)TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH BAGI PROJEK PEROLEHAN PERALATAN PERUBATAN PUSAT SIMULASI SKILL DI HOSPITAL KUALA LUMPUR.TERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN. DOKUMEN TENDER BOLEH DIAMBIL DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN MULAI 13 MAC 2017 DENGAN HARGA RM50 (LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK WANG POS ATAU BANK DRAF ATAS NAMA PENGARAH HKL. DOKUMEN TENDER HANYA DIJUAL KEPADA SYARIKAT YANG MENGEMUKAKAN SIJIL ASAL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (SEKIRANYA ADA) SERTA SATU SALINAN SIJIL TERSEBUT. SILA BAWA COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH BERSAMA. TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN KE TAPAK AKAN DIADAKAN PADA 20 MAC 2017 (ISNIN), PUKUL 10.00 PAGI DAN BERTEMPAT DI BILIK MESYUARAT PAKAR, ARAS 7, BANGUNAN KOMPLEKS PAKAR & RAWATAN HARIAN (SCACC), HOSPITAL KUALA LUMPUR. KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN KE TAPAK ADALAH WAJIB. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.10/04/2017 12:00 pm
03(A)/17/HKL/PEM/M,X0251240201170002 - KEPUTUSAN : PRODUKSI NUR-JOHAN SDN BHDTAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BORANG- BORANG GUNASAMA JENIS BUKU KE CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221601 DAN 221606 – MENCETAK BUKU,MAJALAH,LAPORAN AKHBAR DAN MENCETAK BORANG/KERTAS KOMPUTER DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DIIKAT. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN10/02/2017 12:00 pm
T/HKL:01/2017(PEM/1)TAWARAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA (PARKIR) DI BANGUNAN KOMPLEKS PAKAR DAN RAWATAN HARIAN (SCACC) HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA 221510 - PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA. DOKUMEN TENDER BOLEH DIAMBIL DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN DENGAN HARGA RM50 (LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK WANG POS ATAU BANK DRAF ATAS NAMA PENGARAH HKL. DOKUMEN TENDER HANYA DIJUAL KEPADA SYARIKAT YANG MENUNJUKKAN SIJIL ASAL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (SEKIRANYA ADA) SERTA SATU SALINAN SIJIL TERSEBUT.SILA BAWA COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH BERSAMA.16/02/2017 12:00 pm
03/17/HKL/PEM/M, X0251240201170001TAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BORANG- BORANG GUNASAMA JENIS BUKU KE CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221601 DAN 221606 – MENCETAK BUKU,MAJALAH,LAPORAN AKHBAR DAN MENCETAK BORANG/KERTAS KOMPUTER DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DIIKAT. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN27/01/2017 12:00 pm
Go to top