No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
QT200000000028630 [ T/HKL: 14/2020 (PATO/5) ]TENDER TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN DIAGNOSTIK VIRAL MOLEKULAR ASSAY (PANEL TRANSPLAN) DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL dan 050301 - PERALATAN HOSPITAL, PERUBATAN, UBAT-UBATAN DAN FARMASEUTIKAL - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 13 Oktober 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 03 Nov 2020 (12.00PM).03/11/2020 12:00 am
T/HKL:09/2020(KES/1)QT200000000031874Tawaran Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Hospital Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 220801 – KAWALAN KESELAMATAN.PETENDER PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), LESEN AGENSI PERSENDIRIAN OLEH KDN BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH.

TARIKH MULA IKLAN : 7 September 2020 (Isnin)
TARIKH TUTUP IKLAN : 28 September 2020 (Isnin) Sebelum Atau Pada Jam 12.00 Tengah Hari

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK
BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA LAWATAN JUMLAH

1.08/09/2020 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
2.09/09/2020 (RABU) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
3.15/09/2020 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
4.17/09/2020 (KHAMIS) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
5.22/09/2020 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
6.23/09/2020 (RABU) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG

PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI CAWANGAN KESELAMATAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMUJANJI UNTUK LAWATAN TAPAK – LOKASI ADALAH DI WISMA POLIS BANTUAN P8, HOSPITAL KUALA LUMPUR.

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI KESELAMATAN DARI CAWANGAN KESELAMATAN IAITU ASP AZLAN BIN ABD KHALID DI TALIAN 016-2226743 ATAU SARJAN MOHD APIZI BIN ZAKARIA DI TALIAN 018-7785154.
28/09/2020 12:00 pm
31/2020/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KAFETERIA INSTITUT PEDIATRIK (JENIS SEPARUH KERING) DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNSyarikat yang hendak menyertai sebut harga ini hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang –040103 (Bahan-bahan makanan bermasak Islam/Kantin) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga)

LAWATAN TAPAK

Setiap Pengusaha Kafeteria yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh taklimat melawat tapak akan diadakan pada:

Tarikh : 10 SEPTEMBER 2020 (Khamis)
Masa : 11.00 Pagi
Tempat : Ruang Legar Kafeteria Institut Pediatrik HKL, Hospital Kuala Lumpur.

***DOKUMEN SEBUT HARGA DAN SIJIL LAWATAN TAPAK HANYA AKAN DIBERIKAN KEPADA PENGUSAHA SELEPAS SESI LAWATAN TAPAK KE KAFETERIA INSTITUT PEDIATRIK SELESAI***SILA BAWA BERSAMA SIJIL PENDAFTARAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA SEMASA SESI PENDAFTARAN SESI LAWATAN TAPAK**

**SILA PASTIKAN ANDA MEMATUHI SOP PKPP YANG SEDANG BERKUATKUASA SEPANJANG MENGHADIRI SESI LAWATAN TAPAK**

SENARAI TAWARAN OLEH PENYEBUTHARGA

BIL HARGA BERSIH(RM)

1 RM 162,000.00
2 RM 108,000.00
3 RM 252,000.00
4 RM 109,800.00
5 RM 288,000.00
24/09/2020 12:00 pm
T/HKL: 10/2020(URO/1) / QT200000000030690TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PEMBEDAHAN (CONSUMABLES) ROBOTIC DA VINCI S/SI UNTUK JABATAN UROLOGI DAN PEMBEDAHAN AM, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang Bekalan dan Perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 2 SEPTEMBER 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 23 SEPTEMBER 2020 (12.00PM).23/09/2020 12:00 am
T/HKL:12/2020(DIET/2) / QT200000000028205TAWARAN TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PRODUK SUSU (BAHAGIAN I): SUSU MEDICAL FOOD FORMULA FOR ADULT UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH LAPAN BELAS (18) BULANTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 040102 – MAKANAN DAN MINUMAN (TIN, BOTOL DAN BUNGKUS). Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran HALAL dari pihak berkuasa dan Lesen bagi produk yang ditender sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Penghantaran sampel/katalog adalah diwajibkan. Kegagalan petender mengemukakan sampel/katalog akan menyebabkan tawaran ditolak. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 18 Ogos 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 9 September 2020 (12.00PM).09/09/2020 12:00 am
T/HKL:15/2020(NEUROSUR/1) / QT200000000028642TAWARAN TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENTAULIAH MIKROSKOP (SURGERY) UNTUK KEGUNAAN JABATAN NEUROSURGERI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050101 – PERALATAN & KELENGKAPAN HOSPITAL dan 050102 - PERALATAN & KELENGKAPAN PERUBATAN. Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 17 Ogos 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 7 September 2020 (12.00PM).07/09/2020 12:00 am
T/HKL:04/2020(KES/1)QT2000000000026392Tawaran Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Hospital Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 220801 – KAWALAN KESELAMATAN.PETENDER PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), LESEN AGENSI PERSENDIRIAN OLEH KDN BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH.

TARIKH MULA IKLAN : 4 Ogos 2020 (Selasa)
TARIKH TUTUP IKLAN : 3 SEPTEMBER 2020 (Khamis) Sebelum Atau Pada Jam 12.00 Tengah Hari

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK
BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA LAWATAN JUMLAH
1. 05/08/2020 (RABU) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
2. 06/08/2020 (KHAMIS 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
3. 11/08/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
4. 12/08/2020 (RABU) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
5. 18/08/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
6. 19/08/2020 (RABU) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG

PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI CAWANGAN KESELAMATAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMUJANJI UNTUK LAWATAN TAPAK – LOKASI ADALAH DI WISMA POLIS BANTUAN P8, HOSPITAL KUALA LUMPUR.

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI KESELAMATAN DARI CAWANGAN KESELAMATAN IAITU ASP AZLAN BIN ABD KHALID DI TALIAN 016-2226743 ATAU SARJAN MOHD APIZI BIN ZAKARIA DI TALIAN 018-7785154.
03/09/2020 12:00 pm
THKL:08/2020(DIET/1) / QT200000000020673TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PRODUK SUSU BAHAGIAN 3: SUSU METABOLIC PRODUCT FORMULA FOR ADULT AND PAEDIATRIC UNTUK JABATAN DIETEIK DAN SAJIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 19 BULANTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG 040102 - MAKANAN DAN MINUMAN (TIN, BOTOL DAN BUNGKUS).

SILA KEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN HALAL DARI PIHAK BERKUASA DAN LESEN BAGI PRODUK YANG DITENDER. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TENDER AKAN DITOLAK.

PENGHANTARAN SAMPEL/KATALOG ADALAH DIWAJIBKAN (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL/KATALOG AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK. SAMPEL/KATALOG HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM ATAU PADA JAM 12.00 TENGAH HARI PADA 12 OGOS 2020 (RABU).

DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM e-PEROLEHAN MULAI 22 JULAI 2020 (RABU). HANYA PETENDER YANG ePEROLEHAN ENABLED SAHAJA DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI.
12/08/2020 12:00 pm
QT200000000013560 [ T/HKL: 06/2020 (PATO/3) ]TAWARAN TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN KIT DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT AUTOMATED 96-WELL CAPILLARY ELECTROPHORESIS UNTUK UJIAN MOLEKULAR ALPHA THALASSEMIA DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR DAN HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH ALOR SETAR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 23 Jun 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 14 Julai 2020 (12.00PM).14/07/2020 12:00 am
07/2020/HKL/PEM/M (syarikat yang berjaya:THB GLOBAL VENTURE (M) SDN BHD)TAWARAN MENGENDALIKAN PERKHIDMATAN PASAR MINI PINTU C BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR* Terbuka Kepada Syarikat Bumiputera Yang Berdaftar Dgn. Kem. Kewangan Dlm. Kod Bidang: 040101, 040102 dan 221506 dan hendaklah merupakan establismen yang berlesen

Tarikh taklimat melawat tapak akan diadakan pada:
Tarikh : 27 Februari 2020 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC), Tingkat 3, Bangunan Pentadbiran dan Kewangan, HKL
**KEHADIRAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN
12/03/2020 12:00 pm
T/HKL:11/2020(HTA/2) - Syarikat Yang Berjaya : ORBITECH SOLUTIONSTAWARAN TENDER OUTSOURCING PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA (PARKIR) BERTINGKAT DAN KAWALAN LALU LINTAS DI HOSPITAL TUNKU AZIZAH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTAWARAN TENDER INI ADALAH TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) DAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) DALAM KOD BIDANG: 221510 - PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA SERTA MEMPUNYAI PENGALAMAN SEKURANG-KURANGNYA 3 TAHUN DALAM PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA.

JIKA TEMPOH PENDAFTARAN TELAH ATAUPUN HAMPIR TAMAT, PETENDER HENDAKLAH MENGEMUKAKAN SALINAN SURAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA YANG MENYATAKAN PERMOHONAN UNTUK LANJUTAN TELAH DIBUAT. TENDER INI ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT YANG MAHIR DAN BERPENGALAMAN UNTUK MENYEWA SERTA MENJALANKAN PERKHIDMATAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA DI HOSPITAL TUNKU AZIZAH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN YANG DIJANGKA MULAI OKTOBER 2020.

DOKUMEN TENDER INI BERHARGA RM50.00 SENASKHAH DAN PEMBAYARAN HENDAKLAH DALAM BENTUK BANK DRAF ATAU WANG POS ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA PASTIKAN TEMPOH SAH LAKU BANK DRAF ATAU WANG POS ADALAH LEBIH DARI TIGA (3) BULAN DARI TEMPOH PENYERAHAN.

SILA BAWA BERSAMA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DISAHKAN DAN DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, BANGUNAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR MULAI 22 JUN 2020 JAM 12.00 TENGAH HARI.
22/07/2020 12:00 pm
N/AN/AN/A
N/AN/AN/A
T.HKL: 07/2020 (PEMB/1) - Syarikat Yang Berjaya : ORBITECH SOLUTIONSTAWARAN TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA (PARKIR) DI KOMPLEKS PAKAR DAN RAWATAN HARIAN (SCACC) HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA TAHUNTAWARAN TENDER INI ADALAH TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) DAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) DALAM KOD BIDANG: 221510 - PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA SERTA MEMPUNYAI PENGALAMAN SEKURANG-KURANGNYA 5 TAHUN DALAM PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA.

JIKA TEMPOH PENDAFTARAN TELAH ATAUPUN HAMPIR TAMAT, PETENDER HENDAKLAH MENGEMUKAKAN SALINAN SURAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA YANG MENYATAKAN PERMOHONAN UNTUK LANJUTAN TELAH DIBUAT. TENDER INI ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT YANG MAHIR DAN BERPENGALAMAN UNTUK MENYEWA SERTA MENJALANKAN PERKHIDMATAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA DI KOMPLEKS PAKAR DAN RAWATAN HARIAN (SCACC), HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN YANG DIJANGKA MULAI SEPTEMBER 2020.

DOKUMEN TENDER INI BERHARGA RM50.00 SENASKHAH DAN PEMBAYARAN HENDAKLAH DALAM BENTUK BANK DRAF ATAU WANG POS ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA PASTIKAN TEMPOH SAH LAKU BANK DRAF ATAU WANG POS ADALAH LEBIH DARI TIGA (3) BULAN DARI TEMPOH PENYERAHAN.

SILA BAWA BERSAMA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DISAHKAN DAN DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR MULAI 27 MEI 2020 JAM 12.00 TENGAH HARI.
26/06/2020 12:00 am
N/AN/AN/A
QT200000000011676 - T/HKL: 05/2020 (PATO/2)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN BLOOD GASES, ELECTROLYTE, METABOLITE, OXIMETRY DAN CO-OXIMETRY DI JABATAN PATOLOGI DAN UNIT-UNIT POCT HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 12 Mei 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 02 Jun 2020 (12.00PM).02/06/2020 12:00 pm
QT200000000011861 - 16A/2020/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN ANALISA DEDAHAN DOS RADIASI UNTUK PEKERJA SINARAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR DAN HOSPITAL TUNKU AZIZAH BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 222705 – UJIAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebut harga ini akan ditutup pada 24 APRIL2020 (12.00PM).24/04/2020 12:00 am
09/20/PAT/KEW/M (QT200000000011782)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGENTS AND CONSUMABLES FOR EVEROLIMUS & MYCOPHENOLIC ACID (MPA) TESTS WITH INSTRUMENT PLACEMENT BAGI TEMPOH 2 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 15 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 22 APRIL 2020 (12.00PM).22/04/2020 12:00 pm
10/19/PAT/KEW/M (QT200000000011239)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN KHAS ENDOKRIN BAGI TEMPOH 1 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 15 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 22 APRIL 2020 (12.00PM).22/04/2020 12:00 pm
08/20/PAT/KEW/M (QT200000000010190)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA)
i) UJIAN DADAH BERBAHAYA (FORENSIC TOXICOLOGY TESTING)
ii) URINE MICROSCOPY & URINE PREGNANCY TEST
iii) UJIAN EVEROLIMUS
iv) UJIAN MYCOPHENOLIC ACID
BAGI TEMPOH 2 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 07 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 14 APRIL 2020 (12.00PM).14/04/2020 12:00 pm
07/20/PAT/KEW/M (QT200000000010187)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA) BAGI UJIAN
CHEMICAL PATHOLOGY BAGI TEMPOH 2 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 07 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 14 APRIL 2020 (12.00PM).14/04/2020 12:00 pm
06/20/PAT/KEW/M (QT200000000010185)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA) BAGI UJIAN
i) ANATOMIC PATHOLOGY
ii) CYTOPATHOLOGY
iii) HEMATOLOGY
iv) MICROBIOLOGY
v) SPECIAL CHEMICAL PATHOLOGY
BAGI TEMPOH 2 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 02 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 09 APRIL 2020 (12.00PM).09/04/2020 12:00 pm
QT200000000008791 - 16/2020/HKL/PEM/M (DIBATALKAN)TAWARAN PERKHIDMATAN ANALISA DEDAHAN DOS RADIASI UNTUK PEKERJA SINARAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR DAN HOSPITAL TUNKU AZIZAH BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 222705 – UJIAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Mac 2020 (12.00PM) dan tawaran sebut harga ini akan ditutup pada 30 Mac 2020 (12.00PM).30/03/2020 12:00 am
N/AN/AN/A
N/AN/A
T/HKL:01/2020(XRAY/1)QT200000000001871TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MICROCATHETER PELBAGAI SAIZ UNTUK JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301 (PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG).


PENDAFTARAN PRODUK DENGAN PIHAK MEDICAL DEVICE AUTHORITY (MDA) DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN AKTA 737. SILA KEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN MDA BAGI PRODUK YANG DITENDER. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN AKAN DITOLAK.


PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 23.03.2020 (ISNIN). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 02.03.2020 (ISNIN). HANYA PETENDER YANG ePEROLEHAN ENABLED SAHAJA DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI
23/03/2020 12:00 pm
08/2020/HKL/PEM/M (DIBATALKAN)TAWARAN MENGENDALIKAN PERKHIDMATAN PASAR MINI MHKL BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURSyarikat yang hendak menyertai sebut harga ini hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang – 040101 (Makanan & Bahan Mentah Kering/Basah), 040102 (Makanan & Minuman - Tin, Botol & Bungkus) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga).

LAWATAN TAPAK

Setiap Pengusaha Pasar Mini yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh taklimat melawat tapak akan diadakan pada:

Tarikh : 27 Februari 2020 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC HKL), Tingkat 3, Bangunan Pentadbiran Dan Kewangan, Hospital Kuala Lumpur.

***DOKUMEN SEBUT HARGA DAN SIJIL LAWATAN TAPAK HANYA AKAN DIBERIKAN KEPADA PENGUSAHA SELEPAS SESI LAWATAN TAPAK KE PASAR MINI MHKL SELESAI***SILA BAWA SIJIL PENDAFTARAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA SEMASA SESI PENDAFTARAN SESI LAWATAN TAPAK***
12/03/2020 12:00 pm
07/2020/HKL/PEM/MTAWARAN MENGENDALIKAN PERKHIDMATAN PASAR MINI PINTU C BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURSyarikat yang hendak menyertai sebut harga ini hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang – 040101 (Makanan & Bahan Mentah Kering/Basah), 040102 (Makanan & Minuman - Tin, Botol & Bungkus) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga).

LAWATAN TAPAK

Setiap Pengusaha Pasar Mini yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh taklimat melawat tapak akan diadakan pada:

Tarikh : 27 Februari 2020 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC HKL), Tingkat 3, Bangunan Pentadbiran Dan Kewangan, Hospital Kuala Lumpur.

***DOKUMEN SEBUT HARGA DAN SIJIL LAWATAN TAPAK HANYA AKAN DIBERIKAN KEPADA PENGUSAHA SELEPAS SESI LAWATAN TAPAK KE PASAR MINI PINTU C SELESAI***SILA BAWA SIJIL PENDAFTARAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA SEMASA SESI PENDAFTARAN SESI LAWATAN TAPAK***
12/03/2020 12:00 pm
03/20/PAT/KEW/M (QT200000000005303)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MIRROKOTE LABELS DAN WAX RIBBON DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG . Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 FEBRUARI 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 FEBRUARI 2020 (12.00PM)..27/02/2020 12:00 pm
05/20/PAT/KEW/M (QT200000000005467)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BLOOD COLLECTION TUBE WITH CLOT ACTIVATOR AND SEPARATION GEL DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG . Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 FEBRUARI 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 FEBRUARI 2020 (12.00PM)..27/02/2020 12:00 pm
Go to top