No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
06/19/PAT/KEW/M (QT200000000010185)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA) BAGI UJIAN
i) ANATOMIC PATHOLOGY
ii) CYTOPATHOLOGY
iii) HEMATOLOGY
iv) MICROBIOLOGY
v) SPECIAL CHEMICAL PATHOLOGY
BAGI TEMPOH 2 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 02 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 09 APRIL 2020 (12.00PM).09/04/2020 12:00 pm
QT200000000008791 - 16/2020/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN ANALISA DEDAHAN DOS RADIASI UNTUK PEKERJA SINARAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR DAN HOSPITAL TUNKU AZIZAH BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 222705 – UJIAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Mac 2020 (12.00PM) dan tawaran sebut harga ini akan ditutup pada 30 Mac 2020 (12.00PM).30/03/2020 12:00 am
P/HKL/SF/01/2020KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA ELEKTRIK DI OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT DAN RAWATAN DIATERMI, JABATAN FISIOTERAPI HKL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Elektrik (ME) G2, Pengkhususan E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Selangor sahaja).

2. Segala maklumat dan dokumen sebut harga boleh didapati semasa sesi taklimat. (Sila bawa bersama salinan sijil-sijil syarikat yang berkaitan dan cop syarikat)

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK) Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Kontraktor hendaklah melaporkan diri pada 10 Mac 2020 (Selasa) bermula jam 9.00 pagi hingga jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.
17/03/2020 12:00 pm
P/HKL/BP6/02/2020KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI KLINIK PAKAR PSIKIATRI DAN KESIHATAN MENTAL HKL MENJADI ECT SUITE PSIKIATRI DAN KESIHATAN MENTAL HKL DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Bangunan (B) G2, Pengkhususan B28 (Kerja-Kerja Ubahsuai). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Segala maklumat dan dokumen sebut harga boleh didapati semasa sesi taklimat. (Sila bawa bersama salinan sijil-sijil syarikat yang berkaitan dan cop syarikat)

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK) Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Kontraktor hendaklah melaporkan diri pada 11 Mac 2020 (Rabu) bermula jam 9.00 pagi hingga jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.
18/03/2020 12:00 pm
T/HKL:01/2020(XRAY/1)QT200000000001871TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MICROCATHETER PELBAGAI SAIZ UNTUK JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301 (PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG).


PENDAFTARAN PRODUK DENGAN PIHAK MEDICAL DEVICE AUTHORITY (MDA) DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN AKTA 737. SILA KEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN MDA BAGI PRODUK YANG DITENDER. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN AKAN DITOLAK.


PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 23.03.2020 (ISNIN). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 02.03.2020 (ISNIN). HANYA PETENDER YANG ePEROLEHAN ENABLED SAHAJA DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI
23/03/2020 12:00 pm
08/2020/HKL/PEM/M (DIBATALKAN)TAWARAN MENGENDALIKAN PERKHIDMATAN PASAR MINI MHKL BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURSyarikat yang hendak menyertai sebut harga ini hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang – 040101 (Makanan & Bahan Mentah Kering/Basah), 040102 (Makanan & Minuman - Tin, Botol & Bungkus) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga).

LAWATAN TAPAK

Setiap Pengusaha Pasar Mini yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh taklimat melawat tapak akan diadakan pada:

Tarikh : 27 Februari 2020 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC HKL), Tingkat 3, Bangunan Pentadbiran Dan Kewangan, Hospital Kuala Lumpur.

***DOKUMEN SEBUT HARGA DAN SIJIL LAWATAN TAPAK HANYA AKAN DIBERIKAN KEPADA PENGUSAHA SELEPAS SESI LAWATAN TAPAK KE PASAR MINI MHKL SELESAI***SILA BAWA SIJIL PENDAFTARAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA SEMASA SESI PENDAFTARAN SESI LAWATAN TAPAK***
12/03/2020 12:00 pm
07/2020/HKL/PEM/MTAWARAN MENGENDALIKAN PERKHIDMATAN PASAR MINI PINTU C BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURSyarikat yang hendak menyertai sebut harga ini hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang – 040101 (Makanan & Bahan Mentah Kering/Basah), 040102 (Makanan & Minuman - Tin, Botol & Bungkus) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga).

LAWATAN TAPAK

Setiap Pengusaha Pasar Mini yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh taklimat melawat tapak akan diadakan pada:

Tarikh : 27 Februari 2020 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC HKL), Tingkat 3, Bangunan Pentadbiran Dan Kewangan, Hospital Kuala Lumpur.

***DOKUMEN SEBUT HARGA DAN SIJIL LAWATAN TAPAK HANYA AKAN DIBERIKAN KEPADA PENGUSAHA SELEPAS SESI LAWATAN TAPAK KE PASAR MINI PINTU C SELESAI***SILA BAWA SIJIL PENDAFTARAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA SEMASA SESI PENDAFTARAN SESI LAWATAN TAPAK***
12/03/2020 12:00 pm
03/20/PAT/KEW/M (QT200000000005303)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MIRROKOTE LABELS DAN WAX RIBBON DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG . Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 FEBRUARI 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 FEBRUARI 2020 (12.00PM)..27/02/2020 12:00 pm
05/20/PAT/KEW/M (QT200000000005467)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BLOOD COLLECTION TUBE WITH CLOT ACTIVATOR AND SEPARATION GEL DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG . Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 FEBRUARI 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 FEBRUARI 2020 (12.00PM)..27/02/2020 12:00 pm
04/20/PAT/KEW/M (QT200000000005308)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER, CARTRIDGE DAN RIBBON PENCETAK DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 020601 – BEKALAN PEJABAT DAN ALAT TULIS. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 FEBRUARI 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 FEBRUARI 2020 (12.00PM).27/02/2020 12:00 pm
01/20/PAT/KEW/M (QT200000000004157)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGENTS FOR AUTOIMMUNE AND ALLERGY TESTING DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 18 FEBRUARI 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 25 FEBRUARI 2020 (12.00PM).25/02/2020 12:00 pm
02/20/PAT/KEW/M (QT200000000004185)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGENTS, SOLUTIONS AND CONSUMABLES FOR ROUTINE BIOCHEMISTRY TESTS ON COBAS 6000 DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 18 FEBRUARI 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 25 FEBRUARI 2020 (12.00PM).25/02/2020 12:00 pm
09/2020/HKL/PEM/M(DIBATALKAN)TAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KAFETARIA INSTITUT PEDIATRIK (JENIS SEPARUH KERING) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURSyarikat yang hendak menyertai sebut harga ini hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang –040103 (Bahan-bahan makanan bermasak Islam/Kantin) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga)

LAWATAN TAPAK

Setiap Pengusaha Kafeteria yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh taklimat melawat tapak akan diadakan pada:

Tarikh : 13 Februari 2020 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat CRC HKL, Tingkat 3, Hospital Kuala Lumpur.

***DOKUMEN SEBUT HARGA DAN SIJIL LAWATAN TAPAK HANYA AKAN DIBERIKAN KEPADA PENGUSAHA SELEPAS SESI LAWATAN TAPAK KE PASAR MINI KAFETERIA INSTITUT PEDIATRIK SELESAI***SILA BAWA BERSAMA SIJIL PENDAFTARAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA SEMASA SESI PENDAFTARAN SESI LAWATAN TAPAK**
27/02/2020 12:00 pm
06/2020/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN PERKHIDMATAN PASAR MINI KUARTERS BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURSyarikat yang hendak menyertai sebut harga ini hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang – 040101 (Makanan & Bahan Mentah Kering/Basah), 040102 (Makanan & Minuman - Tin, Botol & Bungkus) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga).

LAWATAN TAPAK

Setiap Pengusaha Pasar Mini yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh taklimat melawat tapak akan diadakan pada:

Tarikh : 13 Februari 2020 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat CRC HKL, Tingkat 3, Hospital Kuala Lumpur.

***DOKUMEN SEBUT HARGA DAN SIJIL LAWATAN TAPAK HANYA AKAN DIBERIKAN KEPADA PENGUSAHA SELEPAS SESI LAWATAN TAPAK KE PASAR MINI KUARTERS SELESAI***SILA BAWA SIJIL PENDAFTARAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA SEMASA SESI PENDAFTARAN SESI LAWATAN TAPAK***
20/02/2020 12:00 pm
P/HKL/BP6/01/2020KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI WAD GINEKOLOGI SEDIA ADA MENJADI WAD PEMBEDAHAN PLASTIK & REKONSTRUKTIF (WAD 15) HKL1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Bangunan (B) G2, Pengkhususan B28 (Kerja-Kerja Ubahsuai). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Segala maklumat dan dokumen sebut harga boleh didapati semasa sesi taklimat. (Sila bawa bersama salinan sijil-sijil syarikat yang berkaitan dan cop syarikat)

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK) Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Kontraktor hendaklah melaporkan diri pada 13 Februari 2020 (Khamis) jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.
20/02/2020 12:00 pm
01/2020/HKL/PEM/MSEBUTHARGA TAWARAN MEMBEKAL PERKHIDMATAN "BUY SERVICE" PEMERIKSAAN MAMMOGRAFI DAN ULTRASOUND BAGI JABATAN RADIOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPURTAWARAN SEBUT HARGA INI ADALAH TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) ATAU PENDAFTAR PERTUBUHAN (ROS) DAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) DALAM BIDANG – 330210 - PERKHIDMATAN PERUNDING FIZIKAL- MEDICAL PLANNER

JIKA TEMPOH PENDAFTARAN TELAH ATAUPUN HAMPIR TAMAT, PENYEBUT HARGA HENDAKLAH MENGEMUKAKAN SALINAN SURAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA YANG MENYATAKAN PERMOHONAN UNTUK LANJUTAN TELAH DIBUAT. SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA BAGI SYARIKAT PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN MAMMOGRAFI DAN ULTRASOUND BAGI TEMPOH (12 BULAN) IAITU DIJANGKA MULAI MAC 2020.

BORANG SEBUT HARGA INI BOLEH DIPEROLEHI DI :-

UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, TINGKAT 4, BANGUNAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN MULAI 20/01/2020 (ISNIN). Wakil syarikat hendaklah membawa bersama salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia) yang diakui sah dan cop rasmi syarikat semasa mengambil dokumen sebutharga.
30/01/2020 12:00 pm
33/19/PAT/KEW/M (QT190000000077804)PERKHIDMATAN PIPETTE CALIBRATION SERVICETawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 220602 – PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN PERALATAN/KELENGKAPAN PERUBATAN DAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 30 Disember 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 06 Januari 2020 (12.00PM).06/01/2020 12:00 pm
63/19/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "CLOSED URINE MEASUREMENT CHAMBER SYSTEM" UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 11 Disember 2019 (12.00PM) dan tawaran sebut harga ini akan ditutup pada 24 Disember 2019 (12.00PM).24/12/2019 12:00 PM
32/19/PAT/KEW/M (QT190000000074018)PEMBEKALAN BAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA) BAGI TAHUN 2020 & 2021Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 10 DISEMBER 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 17 DISEMBER 2019 (12.00PM).17/12/2019 12:00 pm
31/19/PAT/KEW/M (QT190000000076628)LITHIUM HEPARIN TUBETawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 10 DISEMBER 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 17 DISEMBER 2019 (12.00PM).17/12/2019 12:00 pm
30/19/PAT/KEW/M (QT190000000075906)REAGEN DAN KONSUMABELUNTUK UJIAN DAGNOSTIK VIRAL MOLEKULAR ASSAY (Real-Time PCR) bagi ‘Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus’ (MERS-CoV)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 26 NOVEMBER 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 03 DECEMBER 2019 (12.00PM).03/12/2019 12:00 pm
QT190000000075590 - 36A/19/HKL//PEM/MTAWARAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN OPERASI BAGI PERKAKASAN, PERALATAN RANGKAIAN, SISTEM APLIKASI DAN PERISIAN SOKONGAN UNTUK CRITICAL CARE INFORMATION SYSTEM (CCIS) - PHILLIPS INTELLISPACE CRITICAL CARE AND ANAESTHESIA (ICCA) DI HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 DAN 210107 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN.

Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini.

Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 15 NOVEMBER 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 29 NOVEMBER 2019 (12.00PM).
29/11/2019 12:00 pm
28/19/PAT/KEW/M (QT190000000074277)PERKHIDMATAN SEWAAN DAN BACAAN METER BAGI MESIN PENYALIN HITAM PUTIH DAN WARNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 221502 – PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN DAN PERALATAN PEJABAT. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 11 NOVEMBER 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 14 NOVEMBER 2019 (12.00PM).14/11/2019 12:00 pm
27/19/PAT/KEW/M (QT190000000073430)CERTIFIED DRUG STANDARDS FOR DRUG OF ABUSE TESTTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 24 OKTOBER 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 31 OKTOBER 2019 (12.00PM).31/10/2019 12:00 pm
26/19/PAT/KEW/M (QT190000000072562)REAGEN DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT (COST PER REPORTABLE) UNTUK DUA (2) UNIT
PERALATAN OSMOMETER BAGI UJIAN OSMOLALITI SAMPEL SERUM DAN URIN
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 16 OKTOBER 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 23 OKTOBER 2019 (12.00PM).23/10/2019 12:00 pm
25/19/PAT/KEW/M (QT190000000072570)PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PERINCIH KERTASTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 221502 – PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN DAN PERALATAN PEJABAT. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 15 Oktober 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 18 Oktober 2019 (12.00PM).18/10/2019 12:00 pm
20A/19/HKL/PEM/MSEBUTHARGA TAWARAN PERKHIDMATAN PENGUSAHA TASKA HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTAWARAN SEBUT HARGA INI ADALAH TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) ATAU PENDAFTAR PERTUBUHAN (ROS) SERTA BERDAFTAR DENGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM) DAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) DALAM BIDANG – 221506 - PENYEWAAN DAN PENGURUSAN - BANGUNAN/PEJABAT/STOR/RUANG NIAGA/RUMAH KEDIAMAN SERTA MEMPUNYAI PENGALAMAN SEKURANG-KURANGNYA 5 TAHUN DALAM PENGURUSAN TASKA.

JIKA TEMPOH PENDAFTARAN TELAH ATAUPUN HAMPIR TAMAT, PENYEBUT HARGA HENDAKLAH MENGEMUKAKAN SALINAN SURAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA YANG MENYATAKAN PERMOHONAN UNTUK LANJUTAN TELAH DIBUAT. SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENGUSAHA-PENGUSAHA YANG MAHIR DAN BERPENGALAMAN UNTUK MENYEWA DAN MENJALANKAN PERKHIDMATAN PENGUSAHA TASKA DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH (36 BULAN) IAITU DIJANGKA MULAI JANUARI 2020.

TAKLIMAT LAWATAN TAPAK
TARIKH: 16 OKTOBER 2019
MASA: 10.00 PAGI
TEMPAT: AUDITORIUM INSTITUT KAJI SARAF TUNKU ABDUL RAHMAN (IKTAR), HOSPITAL KUALA LUMPUR

KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT ADALAH WAJIB. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN ASAL ATAU SALINAN YANG TELAH DI SAHKAN. KEGAGALAN PENYEBUT HARGA MEMATUHI SYARAT INI MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK.

SEBUT HARGA INI BOLEH DIPEROLEHI DI :-

UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, TINGKAT 4, BANGUNAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN SELEPAS SELESAI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK PADA 19/09/2019. Wakil syarikat hendaklah membawa bersama salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia) yang diakui sah dan cop rasmi syarikat semasa mengambil dokumen sebutharga.
30/10/2019 12:00 pm
18/19/HKL/PA/ASET, QT190000000068354TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PATIENT BED DI JABATAN PERUBATAN AM, HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 & 050102 (PERALATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL). DOKUMEN SEBUTHARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 19.09.2019 (KHAMIS). PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) (MDA)26/09/2019 12:00 am
23/19/PAT/KEW/M (QT190000000067291)PERCETAKAN FAIL, SAMPUL, DAN COLOR CODING STICKER DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 221602 / 221604 – MENCETAK FAIL/. MENCETAK LABEL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 18 September 2019(12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 25 September 2019 (12.00PM).25/09/2019 12:00 pm
24/19/PAT/KEW/M (QT190000000056349)SOLID PHASE EXTRACTION COLUMN FOR MORPHINE AND CODEINE USING GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY (GCMS) DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 18 September 2019(12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 25 September 2019 (12.00PM).25/09/2019 12:00 pm
Go to top