No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
QT220000000018062 T/HKL:18/2022(PATO/5)TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PLATE MEDIA KULTUR MIKROORGANISMA DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan bukan Bumiputera yang mempunyai kod bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 18 OGOS 2022 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 8 SEPTEMBER 2022 (12.00PM).

Sebarang pertanyaan mengenai tender ini, petender adalah dinasihatkan supaya berhubung dengan pegawai-pegawai seperti berikut:-
Telefon :
03 - 2615 5055 – Cik Mariam Rasheeed } Dokumen Tender
03 - 2615 5055 – En Sheikh Mohd Qadir } Dokumen Tender
013 - 806 5188 – Pn Chuo Peck Ham } Spesifikasi Teknikal
019 - 339 9725 – Pn Nik Jah Binti Nik Mat } Spesifikasi Teknikal
08/09/2022 12:00 pm
12(A)/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAHKAN DEGRADABLE STARCH MICROSPHERE DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNBIDANG PENDAFTARAN
050301- Perkakas Perubatan Pakai Buang

TARAF PENYEBUT HARGA
TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG

TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

TARIKH PELAWAAN
22 Ogos 2022
29/08/2022 12:00 am
P/HKL/BP7/01/2022KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR PERIMETER SEMPADAN DAN PINTU PAGAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Kejuruteraan Awam (CE) G2 dan Kategori Bangunan (B) G2, Pengkhususan CE21 (Pembinaan Kejuruteraan Awam) & B04 (Kerja-Kerja Pembinaan Bangunan). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada cawangan.pembangunan.hkl@gmail.com pada atau sebelum 18 Ogos 2022 (Khamis) sehingga jam 12.00 tengahari beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.
26/08/2022 12:00 pm
RT/HKL:5/2022 (OFTAL/1)PENYUMBERLUARAN (OUTSOURCING) PERKHIDMATAN RAWATAN PEMBEDAHAN VITREORETINA DARI PUSAT RAWATAN SWASTA BAGI TAHUN 2022Terbuka kepada Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta yang berdaftar di bawah Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (Akta 586) dan mempunyai Pakar Oftalmologi (subkepakaran vitreoretina) serta mempunyai kelengkapan pembedahan oftalmologi dan mempunyai kemudahan bius am dan setempat.

Tarikh Mula Iklan : 12 Ogos 2022 (Jumaat)
Tarikh Tutup Iklan : 16 Ogos 2022 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengahari

Pusat Rawatan Swasta adalah digalakkan untuk menghubungi Jabatan Oftalmologi, Hospital Kuala Lumpur terlebih dahulu bagi memastikan spesikasi yang ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk makluman lanjut sila berhubung dengan En Jefri di jefri1978eye@gmail.com 03-2615 1479 / Puan Nur Aimie di aimie.azlan@moh.gov.my 03-2615 5050
16/08/2022 12:00 pm
15/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAHKAN PERALATAN BERKAITAN ICT DAN RANGKAIAN (STOK) UNTUK KEGUNAAN JABATAN-JABATAN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTARAF PENYEBUT HARGA

TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 210101

BIDANG PENDAFTARAN

210101- ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)
Hardware (Low End Technology)

TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

TARIKH PELAWAAN

11 Ogos 2022

PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK
18/08/2022 12:00 am
13/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BALLOON DILATATION CATHETER DI JABATAN RADIOLOGI DAN JABATAN PEMBEDAHAN AM, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA ATAU BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG:050301

PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE MANAKALA SAMPEL DAN KATALOG HENDAKLAH DISERAHKAN SECARA SERAHAN DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN PADA/SEBELUM TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP (15 OGOS 2022 (ISNIN)), JAM 12.00 TENGAH HARI.

KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK
15/08/2022 12:00 pm
11/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR “FLOW RE-DIRECTION ENDOLUMINAL DEVICE” KE JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR “FLOW RE-DIRECTION ENDOLUMINAL DEVICE” KE JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

1. TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 050301 - Peralatan Perubatan Pakai Buang

2. TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI KAD PINTAR ATAU USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

3. TARIKH PELAWAAN
28 JULAI 2022 (KHAMIS)

4. PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.
KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK.


5. TARIKH & MASA TUTUP TAWARAN
9 OGOS 2022 (SELASA)
PADA JAM 12.00 TENGAH HARI
09/08/2022 12:00 pm
14/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR “HYDROPHILIC GUIDEWIRE” DI JABATAN RADIOLOGI DAN JABATAN PEMBEDAHAN AM HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR “HYDROPHILIC GUIDEWIRE” DI JABATAN RADIOLOGI DAN JABATAN PEMBEDAHAN AM HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

1. TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 050301 - Peralatan Perubatan Pakai Buang

2. TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI KAD PINTAR ATAU USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

3. TARIKH PELAWAAN
28 JULAI 2022 (KHAMIS)

4. PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.
KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK.

5. PENYERAHAN SAMPEL DAN KATALOG MESTILAH DISERAHKAN DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR SEBELUM TARIKH DAN MASA TUTUP.

6. TARIKH & MASA TUTUP TAWARAN
8 OGOS 2022 (ISNIN)
PADA JAM 12.00 TENGAH HARI
08/08/2022 12:00 pm
P/HKL/BP6/05/2022KERJA-KERJA MEMBINA RUANG MENUNGGU PESAKIT DI ZON HIJAU JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA, HOSPITAL KUALA LUMPUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN2. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Kejuruteraan Awam (CE) G2 dan Kategori Bangunan (B) G2, Pengkhususan CE21 (Pembinaan Kejuruteraan Awam), B04 (Kerja-Kerja Pembinaan Bangunan) & B28 (Kerja-Kerja Ubahsuai). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

3. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada cawangan.pembangunan.hkl@gmail.com pada atau sebelum 29 Julai 2022 sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

4. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

5. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.
08/08/2022 12:00 pm
12/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAHKAN DEGRADABLE STARCH MICROSPHERE DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTARAF PENYEBUT HARGA

TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 050301

BIDANG PENDAFTARAN

050301- Perkakas Perubatan Pakai Buang

TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

TARIKH PELAWAAN

26 Julai 2022
09/08/2022 12:00 am
09/2022/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KULIT FAIL BERCETAK UNTUK KEGUNAAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTARAF PENYEBUT HARGA

TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 221602 Dan 221614.

BIDANG PENDAFTARAN

221602 - Mencetak Fail,Kad Perniagaan dan Kad Ucapan; Dan
221614 –Pengatur Huruf (Type Setting)

Sila mengemukakan sesalinan Lesen Percetakan Kementerian Dalam Negeri

TARIKH PELAWAAN : 18 Julai 2022

PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK
01/08/2022 09:03 am
RT/HKL:4/2022 (X-RAY/1)PENYUMBERLUARAN (OUTSOURCING) PERKHIDMATAN RAWATAN RADIOLOGI BAGI PEMERIKSAAN MRI DARI PUSAT RAWATAN SWASTA BAGI TAHUN 2022Terbuka kepada Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta yang berdaftar di bawah Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (Akta 586) dan mempunyai Pakar Radiologi yang telah berdaftar dengan National Specialist Register dan Juru X-Ray yang telah di privilege untuk mengendali kes MRI.

Tarikh Mula Iklan : 13 Julai 2022 (Rabu)
Tarikh Tutup Iklan : 20 Julai 2022 (Rabu)

Pusat Rawatan Swasta adalah digalakkan untuk menghubungi Jabatan Radiologi, Hospital Kuala Lumpur terlebih dahulu bagi memastikan spesikasi yang ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk makluman lanjut sila berhubung dengan Puan Normiza di mizasyam.sam@gmail.com 03-2615 6566 / Puan Nur Aimie di aimie.azlan@moh.gov.my 03-2615 5050
20/07/2022 04:00 pm
10/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR “THERMOCHEMICAL DISINFECTION SOLUTION 5L/2 CANISTER PER BOX” BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK JABATAN NEFROLOGI.Terbuka Kepada Syarikat Bumiputera Atau Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang: 050301

Penyebut Harga wajib menyertakan dua (2) set katalog dan satu (1) sampel Canister. Sampel dan Katalog wajib dihantar dan diserahkan di kaunter unit perolehan, HKL sebelum atau pada 21.07.2022 (khamis).
21/07/2022 12:00 am
08/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PEMBEDAHAN PROPRIETARY PERCUFLEX BASED HYDROPLUS™ HYDROGEL COATING URETERAL STENT DI JABATAN UROLOGI DAN NEFROLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN1. TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 050301 - Peralatan Perubatan Pakai Buang

2. TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI KAD PINTAR ATAU USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

3. TARIKH PELAWAAN
15 JUN 2022 (RABU)

4. PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.
KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK

5. PENYERAHAN SAMPEL DAN KATALOG MESTILAH DISERAHKAN DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR SEBELUM TARIKH DAN MASA TUTUP.

6. TARIKH & MASA TUTUP TAWARAN
22 JUN 2022 (RABU)
PADA JAM 12.00 TENGAH HARI
22/06/2022 12:00 pm
RT/HKL:3/2022 (HTA/1)PENYUMBERLUARAN (OUTSOURCING) PERKHIDMATAN RAWATAN PEMBEDAHAN GINEKOLOGI DARI DARI PUSAT RAWATAN SWASTA BAGI TAHUN 2022Terbuka kepada Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta yang berdaftar di bawah Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (Akta 586) dan mempunyai Pakar Obstetrik, Pakar Ginekologi, Pakar Bedah Urologi, Pakar Bedah Am

Tarikh Mula Iklan : 14 Jun 2022 (Selasa)
Tarikh Tutup Iklan : 20 Jun 2022 (Isnin)

Pusat Rawatan Swasta adalah digalakkan untuk menghubungi Hospital Tunku Azizah terlebih dahulu bagi memastikan spesikasi yang ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk makluman lanjut sila berhubung dengan Dr Aznizasuriati binti Burhan di azniza14@gmail.com / Puan Nur Aimie di aimie.azlan@moh.gov.my 03-2615 5050
20/06/2022 04:00 pm
RT/HKL:2/2022 (PEMBEDAHAN/1)PENYUMBERLUARAN (OUTSOURCING) PERKHIDMATAN RAWATAN PEMBEDAHAN ARTERIOVENOUS FISTULA DARI PUSAT PERKHIDMATAN PEMBEDAHAN VASKULAR SWASTA BAGI TAHUN 2022Terbuka kepada Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta yang berdaftar di bawah Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (Akta 586) dan mempunyai Pakar Bedah Vaskular yang telah berdaftar dengan National Specialist Register

Tarikh Mula Iklan : 9 Jun 2022 (Khamis)
Tarikh Tutup Iklan : 15 Jun 2022 (Rabu)

Pusat Rawatan Swasta adalah digalakkan untuk menghubungi Jabatan Pembedahan Am, Hospital Kuala Lumpur terlebih dahulu bagi memastikan spesikasi yang ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk makluman lanjut sila berhubung dengan Mr Zahari bin Othman di zahari.othman@gmail.com, 03-2615 5211 / Puan Nur Aimie di aimie.azlan@moh.gov.my 03-2615 5050
15/06/2022 04:00 pm
RT/HKL:1/2022 (PERUBATAN/1)TAWARAN PERKHIDMATAN PENYUMBERLUARAN (OUTSOURCING) PERKHIDMATAN RAWATAN KECEMASAN KARDIAK DARI KEMUDAHAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA BAGI TAHUN 2022Terbuka kepada Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta yang berdaftar di bawah Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (Akta 586) dan mempunyai kakitangan berkelayakan seperti Pakar Kardiologi dan Kardiologi Intervensi (Cardiologist & Interventional Cardiologist) juga Pakar bedah Kardiothorasik.

Tarikh Mula Iklan : 9 Jun 2022 (Khamis)
Tarikh Tutup Iklan : 15 Jun 2022 (Rabu)

Pusat Rawatan Swasta adalah digalakkan untuk menghubungi Jabatan Perubatan Am, Hospital Kuala Lumpur terlebih dahulu bagi memastikan spesikasi yang ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk makluman lanjut sila berhubung dengan Dr. Pradeep Kumar Nair di drpradeepkumarnair@gmail.com, 03-2615 5710 / Puan Nur Aimie di aimie.azlan@moh.gov.my ,03-2615 5050
15/06/2022 04:00 pm
P/HKL/BP6/03/2022KERJA-KERJA NAIK TARAF UNIT PENYELIAAN, STOR PERALATAN PERUBATAN, BILIK SIMPANAN REKOD PERUBATAN DAN STOR SIMPANAN PERALATAN PAKAI BUANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JABATAN PERUBATAN AM, HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Kejuruteraan Awam (CE) G1 dan Kategori Bangunan (B) G1, Pengkhususan CE21 (Pembinaan Kejuruteraan Awam), B04 (Kerja-Kerja Pembinaan Bangunan) & B28 (Kerja-Kerja Ubahsuai). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada cawangan.pembangunan.hkl@gmail.com pada atau sebelum 24 Mei 2022 sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.
02/06/2022 12:00 pm
07/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL & MENGHANTAR “SPINAL ANAESTHESIA NEEDLE; PENCIL POINT TYPE WITH INTRODUCER” BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTerbuka Kepada Syarikat Bumiputera Dan Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang: 050301 dan hendaklah merupakan establismen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737).

Sampel hendaklah dihantar sebelum atau pada 02.06.2022 (Khamis) @ 12 Tengah Hari di kaunter unit perolehan, Bangunan Tadbiran Dan Kewangan, Hospital Kuala Lumpur, Jalan Pahang, 50586 Kuala Lumpur.
02/06/2022 12:00 pm
P/HKL/BP6/04/2022KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN PENGGANTIAN SISTEM LAPISAN KALIS AIR DI BUMBUNG BANGUNAN FISIOTERAPI, HOSPITAL KUALA LUMPUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Kejuruteraan Awam (CE) G2 dan Kategori Bangunan (B) G2, Pengkhususan CE21 (Pembinaan Kejuruteraan Awam) & B08 (Pemasangan Bahan Kalis Air). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada cawangan.pembangunan.hkl@gmail.com pada atau sebelum 21 Mei 2022 sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.
31/05/2022 12:00 pm
06/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAHKAN STERILE ULTRASOUND TRANSDUCER PROBE COVER DI JABATAN ANESTESIOLOGI & RAWATAN RAPI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNBIDANG PENDAFTARAN

050301- Perkakas Perubatan Pakai Buang

TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

TARAF PENYEBUT HARGA

TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 050301.

PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK

TARIKH PELAWAAN

19 MEI 2022

TARIKH & MASA TUTUP TAWARAN
02 JUN 2022
PADA JAM 12.00 TENGAH HARI
02/06/2022 12:00 am
P/HKL/BP6/02/2022KERJA-KERJA MENAIKTARAF COLD ROOM DI MAKMAL TERAS JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Mekanikal (ME) G1, Pengkhususan M01 (Sistem Hawa Dingin dan Pengedaran Udara). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada cawangan.pembangunan.hkl@gmail.com pada atau sebelum 20 Mei 2022 sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.
30/05/2022 12:00 pm
T/HKL:19/2022(DIET/5)QT220000000016771TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAH PRODUK SUSU PELBAGAI FUNGSI (BAHAGIAN III): METABOLIC PRODUCT FORMULA FOR ADULT AND PAEDIATRIC UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 2 TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG 040102 - MAKANAN DAN MINUMAN (TIN, BOTOL DAN BUNGKUS).

SILA KEMUKAKAN ;
a)SIJIL PENDAFTARAN HALAL DARI PIHAK BERKUASA DAN LESEN BAGI PRODUK YANG DITENDER.
b)CERTIFICATE OF ANALYSIS
c)MAKLUMAT KAJIAN SAINTIFIK
d)MAKLUMAT JAMINAN KESELAMATAN
KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TENDER AKAN DITOLAK.

PENGHANTARAN SAMPEL/KATALOG ADALAH DIWAJIBKAN (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL/KATALOG AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK. SAMPEL/KATALOG HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM ATAU PADA JAM 12.00 TENGAH HARI PADA 03 JUN 2022 (JUMAAT).

DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM e-PEROLEHAN MULAI 13 MEI 2022 (JUMAAT). HANYA PETENDER YANG ePEROLEHAN ENABLED SAHAJA DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI.

Sebarang pertanyaan mengenai tender ini, petender adalah dinasihatkan supaya berhubung dengan pegawai-pegawai berikut:-

Tel : 03 - 2615 5028 – Pn Mariam Rasheed } Dokumen Tender
03 - 2615 5055 – Cik Noraini Binti Osman Basah} Dokumen Tender
03 - 2615 6027 – Pn Marlina Md Noor } Spesifikasi Teknikal
03 - 2615 6025 – Pn Nor Fazlyn Zakariya } Spesifikasi Teknikal
03/06/2022 12:00 pm
05/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "CLOSED URINE MEASUREMENT CHAMBER SYSTEM" KE HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN1. TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 050301 - Peralatan Perubatan Pakai Buang

2. TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI KAD PINTAR ATAU USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

3. TARIKH PELAWAAN
11 MEI 2022 (RABU)

4. PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.
KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK

5. TARIKH & MASA TUTUP TAWARAN
18 MEI 2022 (RABU)
PADA JAM 12.00 TENGAH HARI
18/05/2022 12:00 pm
QT220000000009076/ [T/HKL: 13/2022 (PATO/2)]TENDER MENGHANTAR DAN MEMBEKAL REAGENTS FOR DRUG OF ABUSE SCREENING DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT SECARA COST PER REPORTABLE KE JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan bukan Bumiputera yang mempunyai kod bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 10 MEI 2022 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 31 MEI 2022 (12.00PM).

Sebarang pertanyaan mengenai tender ini, petender adalah dinasihatkan supaya berhubung dengan pegawai-pegawai seperti berikut:-
Telefon :
03 - 2615 5055 – Cik Noraini binti Osman Basah } Dokumen Tender
03 - 2615 5055 – Encik Sheikh Mohd Qadir B Shakeeb } Dokumen Tender
03 - 2615 5239 – Dr Nur Azura Suliman } Spesifikasi Teknikal
03 - 2615 5239 – Dr Thatcheiany A/P Kumariah } Spesifikasi Teknikal
31/05/2022 12:00 pm
QT220000000013686 / [T/HKL: 17/2022 (PATO/4)]TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN FULL BLOOD COUNT (FBC) DAN AUTOMATED SLIDE MARKER & STAINER SECARA COST PER REPORTABLE KE JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan bukan Bumiputera yang mempunyai kod bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 10 MEI 2022 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 31 MEI 2022 (12.00PM).

Sebarang pertanyaan mengenai tender ini, petender adalah dinasihatkan supaya berhubung dengan pegawai-pegawai seperti berikut:-
Telefon :
03 - 2615 5055 – Cik Noraini binti Osman Basah } Dokumen Tender
03 - 2615 5055 – Encik Sheikh Mohd Qadir B Shakeeb } Dokumen Tender
03 - 2615 5239 – Dr Nur Azura Suliman } Spesifikasi Teknikal
03 - 2615 5239 – Dr Thatcheiany A/P Kumariah } Spesifikasi Teknikal
31/05/2022 12:00 pm
QT220000000011847 [T/HKL: 14/2022 (PATO/3)]TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN DIAGNOSTIK INFECTIOUS DISEASE VIRAL IMMUNOASSAY KE JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan bukan Bumiputera yang mempunyai kod bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 10 MEI 2022 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 31 MEI 2022 (12.00PM).

Sebarang pertanyaan mengenai tender ini, petender adalah dinasihatkan supaya berhubung dengan pegawai-pegawai seperti berikut:-
Tel : 03 - 2615 5028 – Cik Jamariah binti Japar } Dokumen Tender
03 - 2615 5055 – Cik Noraini binti Osman Basah } Dokumen Tender
019 - 358 4383 – Encik Noor Hazmir bin Rosman } Spesifikasi Teknikal
012 - 289 3829 – Puan Nur Hidayah binti Mas'od } Spesifikasi Teknikal
31/05/2022 12:00 pm
QT220000000012720 [T/HKL: 16/2022 (DIET/4)]TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN BAHAN MAKANAN BAHAGIAN II : IKAN DAN MAKANAN LAUT KE JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 040101 – Makanan, Minuman dan Bahan Mentah - Makanan, Minuman dan Bahan Mentah Kering / Basah - Makanan dan Bahan Mentah Kering / Basah. Dokumen tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 27 April 2022 (12.00 tengah hari) dan tarikh tutup tawaran ini adalah pada 20 Mei 2022 (12.00 tengah hari).

Merujuk kepada pekeliling MOF (01.03.2022) : P.K 2.2 – m/s 9/12
(6.1) Agensi kerajaan hendaklah tidak mewajibkan kehadiran syarikat bagi tujuan taklimat / lawatan tapak bagi sebutharga/tender.
(6.3) Agensi boleh memberi satu tempoh yang munasabah bagi syarikat melawat sendiri kawasan atau tapak yang dinyatakan dalam dokumen tender berkenaan. Lawatan tapak ini dapat membantu syarikat mendapat maklumat yang lebih tepat serta mengetahui keadaan dan memperoleh maklumat tambahan yang berguna bagi menyediakan tawaran tender. Dalam hal ini, sekiranya syarikat mahu melawat sendiri sendiri kawasan atau tapak berkenaan, amalan penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka perlu diteruskan.

BAHAN MAKANAN BAHAGIAN II : IKAN DAN MAKANAN LAUT KE JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA
LAWATAN JUMLAH
ORANG
1. 09/05/2022 (ISNIN) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
2. 10/05/2022 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
3. 11/05/2022 (RABU) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
4. 12/05/2022 (KHAMIS) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
5. 16/05/2022 (ISNIN) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
6. 17/05/2022 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
7. 18/05/2022 (RABU) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG

*PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMUJANJI UNTUK LAWATAN TAPAK – LOKASI ADALAH DI JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR.

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI BERKAITAN DARI JABATAN DIETETIK IAITU ;

a) Puan Nor Asyikin binti Abdul Rahman - 03-2615 6006 - Asyikin86@gmail.com

b) Puan Aizan binti Atan - 03-2615 6012 - aizanatan79@gmail.com

c) Puan Siti Halijah binti Kamaruddin - 03-2615 6012 - cthalijah2013@gmail.com
20/05/2022 12:00 pm
03(A)/2022/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAHKAN PERALATAN BERKAITAN ICT DAN RANGKAIAN (STOK) UNTUK KEGUNAAN JABATAN-JABATAN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTARAF PENYEBUT HARGA

TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 210101

BIDANG PENDAFTARAN

210101- ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)
Hardware (Low End Technology)

TARIKH PELAWAAN

13 April 2022

TARIKH & MASA TUTUP TAWARAN
20 April 2022
PADA JAM 12.00 TENGAH HARI
20/04/2022 12:00 am
04/2022/HKL/PEM/M (syarikat berjaya: SIGMA RECTRIX SYSTEMS (M) SDN. BHD)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT GANTI PERALATAN ICT UNTUK KEGUNAAN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTerbuka Kepada Syarikat Bumiputera Dan Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang: 210101 (PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN- HARDWARE (LOW END
TECHNOLOGY)

PENYERAHAN DOKUMEN DAN KATALOG SEBUT HARGA INI WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK

TARIKH PELAWAAN: 12.04.2022 (SELASA)@12 TENGAH HARI

TARIKH & MASA TUTUP TAWARAN: 20.04.2022 (RABU) @ 12.00 TENGAH HARI
20/04/2022 12:00 pm
Go to top