No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
28/17/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN RADIOTERAPI OLEH PIHAK SWASTA KE JABATAN RADIOTERAPI & ONKOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN. TAWARAN SEBUTHARGA INI TERBUKA KEPADA PUSAT RADIOTERAPI DI SEKITAR LEMBAH KLANG. DOKUMEN SEBUT HARGA INI BOLEH DIDAPATI DI UNIT PEROLEHAN HKL, ARAS 4, BANGUNAN PENTADBIRAN & KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BERMULA 20/07/2017 HINGGA 27 JULAI 2017 DAN PENYEBUT HARGA DIMINTA MEMBAWA COP SYARIKAT. TAWARAN SEBUT HARGA INI TERTAKLUK KEPADA PENENTUAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN. PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.27/07/2017 12:00 pm
26/17/HKL/PEM/M, X0251240201170035PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN KOMPLEKS KUARTERS HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221001, 221002 & 221003 . BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA).

PENYEBUT HARGA ADALAH DIWAJIBKAN HADIR KE TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK SEPERTI BERIKUT:

TAKLIMAT:-
TARIKH: 14 JULAI 2017 (JUMAAT)
MASA : 10.30 a.m
TEMPAT: AUDITORIUM DERMATOLOGI, HKL
LAWATAN TAPAK :-
TARIKH: 14 JULAI 2017 (JUMAAT)
MASA : 11 a.m
TEMPAT: KOMPLEKS KUARTERS, HKL

PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN
21/07/2017 12:00 pm
T/HKL:13/2017(PAT/5), X0251240201170031TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN DIAGNOSTIK VIRAL MOLEKULAR ASSAY (HEPATITIS B, C DAN HIV) KE JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 060101-KIMIA MAKMAL. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN DENGAN MDA ATAU BUKTI PENDAFTARAN DENGAN MDA BAGI PRODUK DAN PERALATAN YANG DITENDER BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH UNTUK DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.03/08/2017 12:00 pm
T/HKL:14/2017(PAT/6), X0251240201170033TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN DIAGNOSTIK VIRAL MOLEKULAR ASSAY (TRANSPLANT PANEL) UNTUK JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 060101-KIMIA MAKMAL. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN DENGAN MDA ATAU BUKTI PENDAFTARAN DENGAN MDA BAGI PRODUK DAN PERALATAN YANG DITENDER BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH UNTUK DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.03/08/2017 12:00 pm
T/HKL:13/2017(PAT/5)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN DIAGNOSTIK VIRAL MOLEKULAR ASSAY (HEPATITIS B, C DAN HIV) KE JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 060101-KIMIA MAKMAL. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN DENGAN MDA ATAU BUKTI PENDAFTARAN DENGAN MDA BAGI PRODUK DAN PERALATAN YANG DITENDER BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH UNTUK DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.03/08/2017 12:00 pm
T/HKL:12/2017(PAT/4), X0251240201170030TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BLOOD CULTURE BOTTLES WITH PLACEMENT OF DETECTION SYSTEM UNTUK JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 060101-KIMIA MAKMAL. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN DENGAN MDA ATAU BUKTI PENDAFTARAN DENGAN MDA BAGI PRODUK DAN PERALATAN YANG DITENDER BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH UNTUK DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.03/08/2017 12:00 pm
T/HKL:11/2017(PAT/3), X0251240201170029TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN URIN BIOKIMIA DAN MIKROSKOPI KE JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 060101-KIMIA MAKMAL. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. SILA BAWA DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN DENGAN MDA ATAU BUKTI PENDAFTARAN DENGAN MDA BAGI PRODUK DAN PERALATAN YANG DITENDER BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH UNTUK DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.03/08/2017 12:00 pm
25/17/HKL/PEM/M,X0251240201170032SEBUT HARGA BAGI TAWARAN MEMBEKAL & MENGHANTAR :
i) BEG PLASTIK PUTIH, SAIZ: 610MM X 890MM X0.04MM
ii) BEG PLASTIK LUTSINAR, SAIZ: 140MM X 260MM X 0.06MM
iii) BEG PLASTIK LUTSINAR, SAIZ: 300MM X 480MM X 0.06MM
iv) BEG PLASTIK LUTSINAR, SAIZ: 610MM X 410MM X 0.06MM

KE CAWANGAN PENTADBIRAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 020501 . BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN18/07/2017 12:00 pm
21/17/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENCETAK KAD ID KE CAWANGAN KESELAMATAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala/Kod Bidang 221502-(Penyewaan Mesin Dan Alatan Pejabat). Hanya Syarikat-syarikat Bumiputera yang mempunyai Pecahan Kepala/Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini.

Dokumen Sebut Harga boleh diambil di kaunter unit perolehan mulai 06 Julai 2017 Sehingga 13 Julai 2017. Sila bawa bersama sijil pendaftaran syarikat, sijil pendaftaran bumiputera dan cop syarikat semasa mengambil dokumen sebut harga tersebut.
13/07/2017 12:00 pm
23/17/HKL/PEM/M, X0251240201170028TAWARAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN ASRAMA KENANGA HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221001, 221002 & 221003 . BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA).

PENYEBUT HARGA ADALAH DIWAJIBKAN HADIR KE LAWATAN TAPAK SEPERTI BERIKUT:
TARIKH: 7 JULAI 2017 (JUMAAT)
MASA : 10.00 a.m - 10.30 a.m
TEMPAT: NO.118, ASRAMA MENARA KENANGA, JALAN AU3 15-56, AMPANG ULU KELANG, 54200 KUALA LUMPUR

PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN
14/07/2017 12:00 pm
23/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGENTS FOR SYSMEX FULL BLOOD COUNT ANALYSERSTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 06 JULAI 201712/07/2017 12:00 pm
24/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CYTOCHIP ISCA 4 X 180K V2.0 PACK ARRAYTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 06 JULAI 2017.12/07/2017 12:00 pm
SH/IPHKL/02/2017MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERCUTANEOUS INTRAVENOUS CENTRAL CATHETER.BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG 050301(PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG)
MEMPUNYAI SIJIL AKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA DAN SIJIL AKTA PERANTI PERUBATAN (MEDICAL DEVICE AUTHORITY).
SILA BAWA PENDRIVE SEMASA MENGAMBIL DOKUMEN SEBUT HARGA DAN SERTAKAN SEKALI SIJIL-SIJIL ASAL DAN SALINAN SEPERTI YANG DIMINTA.
DOKUMEN BOLEH DIDAPATI MULAI DARIPADA 22 JUN 2017 (KHAMIS) BERTEMPAT DI JABATAN PENGURUSAN DAN KEWANGAN PEDIATRIK.
06/07/2017 12:00 pm
SH/IPHKL/01/2017MEMBEKAL DAN MENGHANTAR NITRIC OXIDE FOR INHALATION.BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG 060101(BAHAN KIMIA MAKMAL)
MEMPUNYAI SIJIL AKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA DAN SIJIL AKTA PERANTI PERUBATAN (MEDICAL DEVICE AUTHORITY).
SILA BAWA PENDRIVE SEMASA MENGAMBIL DOKUMEN SEBUT HARGA DAN SERTAKAN SEKALI SIJIL-SIJIL ASAL DAN SALINAN SEPERTI YANG DIMINTA.
DOKUMEN BOLEH DIDAPATI MULAI DARIPADA 22 JUN 2017 (KHAMIS) BERTEMPAT DI JABATAN PENGURUSAN DAN KEWANGAN PEDIATRIK.
06/07/2017 12:00 pm
T/HKL:07/2017(PAT/3), X0251240201170027PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN OPERASI BAGI PERKAKASAN, PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMAT MAKMAL (LAB INFORMATION SYSTEM - LIS) JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR (SECARA ePEROLEHAN)TERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 DAN 210107. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR.
Sila bawa dokumen asal berserta salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan beserta cop syarikat yang beralamat penuh untuk disahkan oleh Telecenter Kaunter Unit Perolehan, Cawangan Kewangan Hospital Kuala Lumpur. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.
14/07/2017 12:00 pm
14/17/HKL/PEM/M, X0251240201170026TAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BORANG-BORANG GUNASAMA KE CAWANGAN PENTADBIRAN DAN JABATAN-JABATAN LAIN BAGI HOSPITAL KUALA LUMPUR UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN.TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221606 . BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN19/06/2017 12:00 pm
14/17/HKL/PEM/M, X0251240201170025 (BATAL)TAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BORANG-BORANG GUNASAMA KE CAWANGAN PENTADBIRAN DAN JABATAN-JABATAN LAIN BAGI HOSPITAL KUALA LUMPUR UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN.TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221606 & 221607. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN21/06/2017 12:00 pm
SH/HKL/JF/087/17TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI LABEL BERCETAK
JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR
Terbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 221603, 221604 sahaja. Sila bawa bersama sesalinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta cop syarikat. Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter Stor Surgikal, Jabatan Farmasi, HKL.19/06/2017 12:00 pm
04(A)/17/HKL/PA/ASET, X0251240201170024TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH 2 UNIT DEFIB MONITOR WITH TELEMETRY UNTUK KEGUNAAN JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA, HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050102. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN07/06/2017 12:00 pm
08/17/HKL/PEM/M;X0251240201170022SEBUT HARGA TAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR CLOSED URINE MEASUREMENT CHAMBER SYSTEM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN KE JABATAN ANESTESIOLOGI DAN RAWATAN RAPI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.07/06/2017 12:00 pm
04/17/HKL/PA/ASET, X0251240201170023 (BATAL)TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH 2 UNIT DEFIB MONITOR WITH TELEMETRY UNTUK KEGUNAAN JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050102. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN02/06/2017 12:00 pm
09/17/HKL/PEM/M;X0251240201170021TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR STERILE ULTRASOUND TRANSDUCER PROBE COVER BAGI TEMPOH (2) TAHUN KE JABATAN ANESTESIOLOGI DAN RAWATAN RAPI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISHMENT YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737). BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.07/06/2017 12:00 pm
09/2017 (SAJ/2); X0251240201170018TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PRODUK SUSU BAHAGIAN 1;
”MEDICAL FOOD FORMULA FOR ADULT” UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL KUALA LUMPUR
BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
TERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 040102 - MAKANAN DAN MINUMAN (TIN, BOTOL DAN BUNGKUS). DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR.
Sila bawa dokumen asal berserta salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan beserta cop syarikat yang beralamat penuh untuk disahkan oleh Telecenter Kaunter Unit Perolehan, Cawangan Kewangan Hospital Kuala Lumpur. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.
15/06/2017 12:00 pm
10/2017(SAJ/3); X0251240201170019TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PRODUK SUSU BAHAGIAN 3; SUSU ”METABOLIC PRODUCT FORMULA FOR ADULT AND PAEDIATRIC” UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 040102 - MAKANAN DAN MINUMAN (TIN, BOTOL DAN BUNGKUS). DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SETELAH DISAHKAN OLEH TELECENTER DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN HOSPITAL KUALA LUMPUR.
Sila bawa dokumen asal berserta salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan beserta cop syarikat yang beralamat penuh untuk disahkan oleh Telecenter Kaunter Unit Perolehan, Cawangan Kewangan Hospital Kuala Lumpur. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.
15/06/2017 12:00 pm
22/17/PAT/KEW/MREAGEN DAN KONSUMABEL UNTUK UJIAN PROTEIN ELEKTROFORESIS DAN IMMUNOFIXATION DENGAN "INSTRUMENT PLACEMENT"TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 25 MEI 2017.31/05/2017 12:00 pm
21/17/PAT/KEW/MSTERILE URINE CONTAINER 60 MLTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:050301/050399. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 25 MEI 2017.31/05/2017 12:00 pm
13/17/HKL/PEM/M; X0251240201170017 KEPUTUSAN:KEMUNCAK HANDAL SDN BHDTAWARAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN SISTEM KEDATANGAN CAP JARI (FINGER PRINT) DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA SAHAJA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221502. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

LAWATAN TAPAK AKAN DIADAKAN PADA:
TARIKH: 23.05.2017
MASA: 10.00 PAGI
TEMPAT: BILIK SEMINAR, ARAS 6, KOMPLEKS RAWATAN PAKAR HARIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR
30/05/2017 12:00 pm
SH/HKL/JF/092/17TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR INFUSION FILTER 0.2UM (NEONATAL) WITH NEEDLE FREE VALVE (24HRS)Terbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang). Sila bawa bersama salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta cop syarikat. Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter Stor Surgikal, Jabatan Farmasi, HKL.24/05/2017 12:00 pm
SH/HKL/JF/090/17TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DIAPERS SAIZ ADULT (M), JABATAN FARMASI HKLTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang). Sila bawa bersama salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta cop syarikat. Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter Stor Surgikal, Jabatan Farmasi, HKL.24/05/2017 12:00 pm
10/17/HKL/PEM/M (X0251240201170015)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CODE 10113 - STERRAD CASSETTE KE UNIT BEKALAN BAHAN STERIL BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050301. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737). BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.23/05/2017 12:00 pm
Go to top