No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
T/HKL:05/2018 (REKOD/1)TAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR KULIT REKOD PERUBATAN, SAMPUL REKOD PERUBATAN PESAKIT, FAIL TBIS, FOLDER SIJIL, POCKET FAIL KURSUS / FOLDER KURSUS RASMI, FAIL PERIBADI JABATAN, KULIT FAIL DAN FILE WITH CENTER TAPE, ENVELOPE UNTUK HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 221602 – MENCETAK FAIL, KAD PERNIAGAAN DAN KAD UCAPAN;
221614 – PENGATUR HURUF; DAN
LESEN MESIN CETAK DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (AKTA MESIN CETAK DAN
PENERBITAN 1984).
DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DIKAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI MULAI 24 APRIL 2018 (SELASA). HARGA DOKUMEN TENDER IALAH RM 50.00 (RINGGIT MALAYSIA: LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK BANK DRAF ATAU WANG POS ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR. DOKUMEN TENDER HANYA AKAN DIJUAL KEPADA KONTRAKTOR YANG MENUNJUKKAN DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), LESEN MESIN CETAK DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (AKTA MESIN CETAK DAN PENERBITAN 1984) BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH.
15/05/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/091/18Tawaran Membekal dan Menghantar Intravenous Solution BagTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter
Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.

*Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
25/04/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/050/18Tawaran Membekal dan Menghantar Paediatric BloodlineTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter
Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.

*Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
25/04/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/060/17Tawaran Membekal dan Menghantar Preservation and Protection Solution For Multi Organ TransplantationTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter
Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.

*Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
25/04/2018 12:00 pm
P/HKL/SF/01/2018CADANGAN KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA BAGI GENERAL ICU (WAD 10), BLOK UTAMA, HKL SERTA KERJA LAIN BERKAITANTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN CIDB [LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM)] DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KATEGORI ELEKTRIK (ME) G2, PENGKHUSUSAN E04 (PEMASANGAN VOLTAN RENDAH).
DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIDAPATI SEMASA WAKTU PEJABAT DI CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI DARI 16 APRIL 2018 (ISNIN)
* SESI LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN IAITU PADA 19 APRIL 2018 (KHAMIS) DI BILIK MESYUARAT CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR.
* SILA BAWA BERSAMA SALINAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK), SIJIL PENDAFTARAN CIDB DAN COP SYARIKAT UNTUK URUSAN PENGAMBILAN BORANG SEBUT HARGA.
26/04/2018 12:00 pm
11/18/hkl/pem/mTAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK,MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BORANG-BORANG GUNASAMA JENIS BUKU(CETAKAN KAWALAN)UNTUK KEGUNAAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA(2)TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG:221607.
DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIAMBIL DI
KUANTER UNIT PEROLEHAN
TINGKAT 4 CAWANGAN KEWANGAN HKL
* SILA SERTAKAN SESALINAN SUJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA SEMASA MENGAMBIL DOKUMEN SEBUTHARGA
26/04/2018 12:00 pm
10/18/hkl/pem/mTAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TUDUNG DAN CAP ANGGOTA KEJURURAWATAN HKLSYARIKAT BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN MOF
KOD BIDANG 020502
DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIAMBIL DI
KUANTER UNIT PEROLEHAN
TINGKAT 4 CAWANGAN KEWANGAN HKL
*SILA BAWA BERSANA SIJIL PENDAFDARAN MOF DAN BUMIPUTRA
24/04/2018 12:00 pm
11/18/PAT/KEW/MINTERNAL QUALITY CONTROL MATERIALS FOR CHEMICAL PATHOLOGY TESTINGTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 APRIL 2018.17/04/2018 12:00 pm
10/18/PAT/KEW/MPIPETTE CALIBRATION SERVICETERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:220602. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN, SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 APRIL 2018.17/04/2018 12:00 pm
09/18/PAT/KEW/MREAGENTS FOR MOLECULAR OF LEUKAEMIA TRANSLOCATION ITEM
1:CHROMOSOMAL ALTERATIONS IDENTIFICATION AND CONFIRMATION TEST KIT ITEM
2:CHROMOSOMAL ALTERATIONS SCREENING TEST KIT ITEM
3:REAGENT MODULE WITH DNA POLYMERASE
TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 APRIL 2018.17/04/2018 12:00 pm
08/18/PAT/KEW/MREAGENTS AND SOLUTION FOR ROUTINE BIOCHEMISTRY TESTS ON COBAS 6000TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 APRIL 2018.17/04/2018 12:00 pm
07/18/PAT/KEW/MBEKALAN REAGEN UNTUK 'IRIS AUTOMATED URINE ANALYZER'TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 APRIL 2018.17/04/2018 12:00 pm
06/18/PAT/KEW/MCITRATED TUBE 2.7mL FOR ADULT SAMPLETERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:050301. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 11 APRIL 2018.17/04/2018 12:00 pm
13/18/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KAFETERIA INSTITUT PEDIATRIK DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN (01 JULAI 2018-30 JUN 2021)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang 040103 & 221506. Hanya syarikat-syarikat bumiputra yang mempunyai Pecahan Kepala / Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh disemak di kaunter Unit Perolehan, HKL di Aras 4, Bangunan Pentadbiran & Kewangan, Hospital Kuala Lumpur, 50596 Kuala Lumpur mulai 09 April 2018 hingga 19 April 2018.

TAKLIMAT LAWATAN TAPAK
TARIKH : 12 APRIL 2018 (KHAMIS)
MASA : 10.00 PAGI
TEMPAT : BILIK SEMINAR, ARAS 5,
KOMPLEKS RAWATAN PAKAR HARIAN (SCACC),
HOSPITAL KUALA LUMPUR

KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT ADALAH WAJIB. KEGAGALAN PENYEBUT HARGA MEMATUHI SYARAT INI MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK.
19/04/2018 12:00 pm
12/18/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KAFETERIA PARKING BERTINGKAT DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN (01 OGOS 2018-31 JULAI 2021)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang 040103 & 221506. Hanya syarikat-syarikat bumiputra yang mempunyai Pecahan Kepala / Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh disemak di kaunter Unit Perolehan, HKL di Aras 4, Bangunan Pentadbiran & Kewangan, Hospital Kuala Lumpur, 50596 Kuala Lumpur mulai 09 April 2018 hingga 19 April 2018.

TAKLIMAT LAWATAN TAPAK
TARIKH : 12 APRIL 2018 (KHAMIS)
MASA : 10.00 PAGI
TEMPAT : BILIK SEMINAR, ARAS 5,
KOMPLEKS RAWATAN PAKAR HARIAN (SCACC),
HOSPITAL KUALA LUMPUR

KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT ADALAH WAJIB. KEGAGALAN PENYEBUT HARGA MEMATUHI SYARAT INI MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK.
19/04/2018 12:00 pm
T/HKL:04/2018 (PATO/2)TAWARAN PEROLEHAN REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN "INSTRUMENT PLACEMENT" UNTUK UJIAN FULL BLOOD COUNT (FBC) DAN AUTOMATED SLIDE MAKER & STAINER SECARA COST PER REPORTABLE KE JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 060101 - KIMIA MAKMAL. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DIKAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI 02 APRIL 2018 (ISNIN).HARGA DOKUMEN TENDER IALAH RM 50.00 (RINGGIT MALAYSIA: LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK BANK DRAF ATAU WANG POS ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR. DOKUMEN TENDER HANYA AKAN DIJUAL KEPADA KONTRAKTOR YANG MENUNJUKKAN DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), SIJIL PENDAFTARAN DENGAN MDA ATAU BUKTI PENDAFTARAN DENGAN MDA BAGI PRODUK YANG DITENDER BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.23/04/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/162/17Tawaran Membekal dan Menghantar Sterile Boot CoverTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050302 (Pakaian/Tekstil Pakai Buang Kakitangan/Pesakit).
Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter :

Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.
Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
27/03/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/163/17Tawaran Membekal dan Menghantar Intravenous Solution BagTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter :

Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.
Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
27/03/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/164/17Tawaran membekal dan menghantar Sampul Pendispensan (Dispensing Envelope)Terbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 020501 (Bahan Pembungkus/Bekas/Kotak/Palet).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter :

Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.
Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
27/03/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/051/18Tawaran Membekal dan Menghantar Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) Type CTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter :

Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.
Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
27/03/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/052/18Tawaran Membekal dan Menghantar Non-Cuff Catheter Type BTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter :

Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.
Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
27/03/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/053/18Tawaran Membekal dan Menghantar Non-Cuff Catheter Type CTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter :

Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.
Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
27/03/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/054/18Tawaran Membekal Dan Menghantar Non Cuffed Haemodialysis Catheter Triple Lumen Straight Extension 11.5Fr-12Fr x 24-25cmTerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter :

Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.
Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
27/03/2018 12:00 pm
SH/HKL/JF/055/18Tawaran Membekal Dan Menghantar Extracorporeal Disposable Kit For Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) Type ATerbuka kepada semua pembekal Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang).

Sila dapatkan Lampiran Q di kaunter :

Stor Surgikal, Cawangan Farmasi Logistik, Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur.
Sila bawa bersama cop syarikat, salinan sijil kewangan bersama kod bidang beserta alamat email syarikat
27/03/2018 12:00 pm
09/18/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR “PERCUTANEOUS TRACHEOSTOMY INTRODUCER SET” KE JABATAN ANESTESIOLOGI DAN RAWATAN RAPI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA/ KOD BIDANG 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISHMEN YANG BERLESEN DI BAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SAHAJA YANG LAYAK MENYERTAI TAWARAN INI. DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIPEROLEHI DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN, ARAS 4, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 12/03/2018@12.00 P.M.
**SILA BAWA BERSAMA COP SYARIKAT DAN SESALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SEMASA MENGAMBIL SEBUT HARGA INI***
20/03/2018 12:00 pm
T/HKL:02/2018(KES/1)TAWARAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 220801 – KAWALAN KESELAMATAN. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DIKAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI 12 MAC 2018 (ISNIN).HARGA DOKUMEN TENDER IALAH RM 50.00 (RINGGIT MALAYSIA: LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK BANK DRAF ATAU WANG POS ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR. DOKUMEN TENDER HANYA AKAN DIJUAL KEPADA KONTRAKTOR YANG MENUNJUKKAN DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), LESEN AGENSI PERSENDIRIAN OLEH KDN BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH.

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK
TARIKH : 15 MAC 2018 (KHAMIS)
MASA : 10.00 PAGI
TEMPAT : AUDITORIUM DERMATOLOGI
ARAS G, BANGUNAN DERMATOLOGI LAMA
(BERSEBELAHAN BANGUNAN PENTADBIRAN & KEWANGAN)
HOSPITAL KUALA LUMPUR

KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT ADALAH WAJIB. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK.
05/04/2018 12:00 pm
T/HKL:03/2018 (PATO/1)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR “REAGENT KITS FOR VIRAL DENGUE SEROLOGY ASSAYS WITH "INSTRUMENT PLACEMENT" OF ELISA AUTOMATED MICROPLATE ANALYZERS:-
ITEM 1: DENGUE IgM CAPTURE ANTIBODY (ELISA) REAGENT KIT ;
ITEM 2: DENGUE IgG CAPTURE ANTIBODY (ELISA) REAGENT KIT DAN
ITEM 3: DENGUE NS1 CAPTURE ANTIGEN (ELISA) REAGENT KIT KE JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
TERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 060101 - KIMIA MAKMAL. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DIKAUNTER UNIT PEROLEHAN, CAWANGAN KEWANGAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI 01 MAC 2018 (KHAMIS).HARGA DOKUMEN TENDER IALAH RM 50.00 (RINGGIT MALAYSIA: LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK BANK DRAF ATAU WANG POS ATAS NAMA PENGARAH HOSPITAL KUALA LUMPUR. DOKUMEN TENDER HANYA AKAN DIJUAL KEPADA KONTRAKTOR YANG MENUNJUKKAN DOKUMEN ASAL BERSERTA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), SIJIL PENDAFTARAN DENGAN MDA ATAU BUKTI PENDAFTARAN DENGAN MDA BAGI PRODUK YANG DITENDER BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.22/03/2018 12:00 pm
02/18/PAT/KEW/MBLOOD COLLECTION TUBES FOR PAEDIATRIC SAMPLETERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:050301. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 28 FEBRUARI 2018.06/03/2018 12:00 pm
03/18/PAT/KEW/MMEDIA PLATES FOR MICROBIOLOGY TESTINGTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 28 FEBRUARI 2018.06/03/2018 12:00 pm
01/18/PAT/KEW/MANALYTICAL AND GUARD CATRIDGE FOR QUANTITATIVE MEASUREMENT OF URINE BIOGENIC AMINESTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 28 FEBRUARI 2018.06/03/2018 12:00 pm
Go to top