No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
QT210000000009700 / T/HKL:09/2021 (PATO/2)TENDER TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN KOAGULASI DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL dan 050301 - PERALATAN HOSPITAL, PERUBATAN, UBAT-UBATAN DAN FARMASEUTIKAL - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui system ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 9 April 2021 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 03 Mei 2021 (12.00PM).

Sebarang pertanyaan mengenai tender ini, petender adalah dinasihatkan supaya berhubung dengan pegawai-pegawai berikut:-

Tel : 03 - 2615 5055 – Pn. Sabariah Bt. Shafiee } Dokumen Tender
03 - 2615 5608 – Pn. Nur Shafina Bt. Misbah } Spesifikasi Teknikal
03 - 2615 5608 – Pn. Jaclyn Tan Ai Chin } Spesifikasi Teknikal
03 - 2615 5239 – Dr. Nur Azura Bt. Sulaiman } Spesifikasi Teknikal
03/05/2021 12:00 am
07/21/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL,MENGHANTAR DAN MENYERAHKAN TUDUNG DAN CAP ANGGOTA KEJURURAWATAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTARAF PENYEBUT HARGA

TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG KONTRAK DIIKAT.

BIDANG PENDAFTARAN

020802 PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK-PAKAIAN DAN KELENGKAPAN -KELENGKAPAN PAKAIAN

TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN
SERTA MEMPUNYAI USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA DAN RISALAH / KATALOG

WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK
23/04/2021 12:00 am
10/2021/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR " THREE(3) LUMEN CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION SET" KE HOSPTAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN1.TARAF PENYEBUT HARGA
TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG KONTRAK DIIKAT.

2.BIDANG PENDAFTARAN
050301 – Peralatan Perubatan Pakai Buang


3.TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG BEKALAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI KAD PINTAR ATAU USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

4. PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA DAN RISALAH / KATALOG
WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

5.KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK

6. TARIKH MULA PELAWAAN : 14 APRIL 2021 12PM
14/04/2021 12:00 pm
09/2021/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL & MENGHANTAR “UNIVERSAL CLINICAL SANITISING WIPES” JENIS TUB, PACK DAN BUCKET UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUNTAWARAN INI TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG:050301 DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG KONTRAK DIIKAT13/04/2021 12:00 pm
QT210000000011089 / T/HKL:08/2021 (XRAY/1)TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FILEM LASER MEDICAL IMAGING JENIS FUJI UNTUK JABATAN RADIOLOGI, PERUBATAN NUKLEAR DAN RADIOTERAPI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 5 April 2021 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 26 April 2021 (12.00PM).

Sebarang pertanyaan mengenai tender ini, petender adalah dinasihatkan supaya berhubung dengan pegawai-pegawai berikut:-

Tel : 03 - 2615 5055 – Cik Noraini Bt. Osman Basah } Dokumen Tender
012-2291343 – Pn. Normiza Syam Bt Samsudin } Spesifikasi Teknikal
018-3117082 – En. Megat Nortaufik B. Nordin } Spesifikasi Teknikal
26/04/2021 12:00 am
QT210000000009862 / T/HKL:10/2021 (PATO/3)TENDER TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN PENEMPATAN PERALATAN ANALISIS DAN SISTEM AUTOMASI MAKMAL UNTUK UJIAN-UJIAN CHEMISTRY DAN IMMUNOASSAY DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL dan 050301 - PERALATAN HOSPITAL, PERUBATAN, UBAT-UBATAN DAN FARMASEUTIKAL - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui system ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 1 April 2021 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 22 April 2021 (12.00PM).

Sebarang pertanyaan mengenai tender ini, petender adalah dinasihatkan supaya berhubung dengan pegawai-pegawai berikut:-

Tel : 03 - 2615 5055 – Pn. Sabariah Bt. Shafiee } Dokumen Tender
03 - 2615 5608 – Pn. Kumari a/p Somiah } Spesifikasi Teknikal
03 - 2615 5625 – Dr. Normaizuwana Bt. Mohamed Mokhtar } Spesifikasi Teknikal
22/04/2021 12:00 am
P/IPR/SH/01/2021KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENDAWAIAN BAGI SISTEM KECEMASAN, TANDA TEMPAT KELUAR KECEMASAN DAN LAMPU KECEMASAN DI INSTITUT PERUBATAN RESPIRATORI, KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Elektrik (ME) G2, Pengkhususan E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada pembangunan.iprkl@gmail.com pada atau sebelum 1 April 2021 (Khamis) sebelum jam 5.00 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN.
09/04/2021 12:00 pm
03/2021/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "STERRAD 100S CASSETTE” KE JABATAN UNIT BEKALAN BAHAN STERIL (CSSU), HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN1.TARAF PENYEBUT HARGA
TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG KONTRAK DIIKAT.

2.BIDANG PENDAFTARAN
050301 – Peralatan Perubatan Pakai Buang

3.TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG BEKALAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI KAD PINTAR ATAU USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

4.PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA DAN RISALAH / KATALOG
WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

5.KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK

6. TARIKH MULA PELAWAAN : 29 MARCH 2021 12PM
05/04/2021 12:00 pm
T/HKL:04/2021 (HTA/1) / QT210000000010435TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER, INK, DRUM & RIBBON UNTUK KEGUNAAN MESIN PENCETAK, MESIN FOTOSTAT, MESIN FAKSIMILI, MESIN PENYALIN RISOGRAPH DAN MESIN PERAKAM WAKTU KE CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL TUNKU AZIZAH (HTA) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.Tawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang seperti berikut:

020601 – ALAT TULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS)

Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 24 MAC 2021 dan tarikh tutup tawaran ini pada 14 APRIL 2021 (12.00 PM).

Untuk maklumat lanjut sila berhubung dengan pegawai bertanggungjawab dari Cawangan Pentadbiran, HKL seperti maklumat berikut:
1. Encik Shawaluddin b Johar : 03 – 2600 3000 EXT: 1297 HOSPITAL TUNKU AZIZAH (HTA)
2. Puan Siti Zaleha bt Abu : 03 – 2600 3000 EXT: 2553 HOSPITAL TUNKU AZIZAH (HTA)
14/04/2021 12:00 pm
04/21/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAHKAN LIQUID EMBOLIC UNTUK JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN1.TARAF PENYEBUT HARGA : TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG KONTRAK DIIKAT.

2.BIDANG PENDAFTARAN : 050301-Perkakas Perubatan Pakai Buang

3.TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN
SERTA MEMPUNYAI KAD PINTAR ATAU USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

4.PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA DAN RISALAH / KATALOG
WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

5.KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK
29/03/2021 12:00 am
P/HKL/SF/04/2021KERJA-KERJA PENGGANTIAN DINDING COLD ROOM DI STOR FARMASI, HKL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Mekanikal (ME) G2, Pengkhususan M01 (Sistem Hawa Dingin dan Pengedaran Udara). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada cawangan.pembangunan.hkl@gmail.com pada atau sebelum 24 Mac 2021 (Rabu) beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN.
01/04/2021 12:00 pm
P/HKL/SF/03/2021KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENGHAWA DINGIN (AHU) DI JABATAN PENGIMEJAN & DIAGNOSTIK DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Mekanikal (ME) G2, Pengkhususan M01 (Sistem Hawa Dingin dan Pengedaran Udara). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada cawangan.pembangunan.hkl@gmail.com pada atau sebelum 24 Mac 2021 (Rabu) beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN.
02/04/2021 12:00 pm
RT: 01/2021 (RT4) TAWARAN PERKHIDMATAN KECEMASAN KARDIAK DARI PUSAT PERUBATAN SWASTA SECARA PENYUMBERLUARAN (OUTSOURCING) BAGI TAHUN 2021TERBUKA KEPADA PUSAT RAWATAN SWASTA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DAN AKTA KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA 1998.

Pusat Perubatan Swasta berkemampuan menyediakan perkhidmatan rawatan koronari angiogram (coronary angiogram), kateterisasi kardiak (cardiac catheterization) dan intervensi koronari perkutaneus (percutaneous coronary intervention) serta menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan dan rawatan kecemasan yang berkaitan dengan komplikasi intervensi.


TARIKH MULA IKLAN : 11 Mac 2021 (Khamis)
TARIKH TUTUP IKLAN : 18 Mac 2021 (Khamis) Sebelum Atau Pada Jam 12.00 Tengah Hari

PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI JABATAN PERUBATAN AM, HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL) TERLEBIH DAHULU BAGI MEMASTIKAN SPESIKASI YANG DITETAPKAN DAPAT DIPENUHI.

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PUAN NOOR AFIDATUL ASNIDA DARI JABATAN PERUBATAN AM, HKL DI TALIAN 03-2615 5718
18/03/2021 12:00 pm
T/HKL:06/2021(FAR/2)QT210000000007245TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LARONIDASE 2.9MG/5ML INJECTION, JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050201 (DADAH BERJADUAL), 050202 (RACUN BERJADUAL) DAN 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 31/03/2021 (RABU). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 10/03/2021 (RABU)31/03/2021 12:00 pm
T/HKL:05/2021(FAR/1)QT210000000007248TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CERLIPONASE ALFA 150MG/5ML INJECTION, JABATAN FARMASI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050201 (DADAH BERJADUAL), 050202 (RACUN BERJADUAL) DAN 050203 (UBAT TIDAK BERJADUAL). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 31/03/2021 (RABU). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 10/03/2021 (RABU)31/03/2021 12:00 pm
01/21/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN ALATULIS DI CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN*TARAF PENYEBUT HARGA
TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG KONTRAK DIIKAT.

*BIDANG PENDAFTARAN 020601-ALATULIS (tidak termasuk borang dan semua jenis kertas)

*TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

*PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA DAN RISALAH / KATALOG
WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.
KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK
23/02/2021 12:00 am
05/2021/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL PERKHIDMATAN ANALISA DEDAHAN DOS RADIASI PEKERJA SINARAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL) DAN HOSPITAL TUNKU AZIZAH (HTA) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 222705. PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.
KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK
17/03/2021 12:00 pm
T/HKL: 02/2021 (REKOD/1) / QT210000000003817TAWARAN TENDER MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR KULIT DAN SAMPUL REKOD PERUBATAN PESAKIT KE JABATAN REKOD PERUBATAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang seperti berikut:

221602 – MENCETAK FAIL, KAD PERNIAGAAN DAN KAD UCAPAN;

221614 – PENGATUR HURUF; DAN

LESEN MESIN CETAK DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (AKTA MESIN CETAK DAN PENERBITAN 1984)

Hanya syarikat-syarikat BUMIPUTERA SAHAJA yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 02 MAC 2021 dan tarikh tutup tawaran ini pada 23 MAC 2021 (12.00PM).

Untuk maklumat lanjut mengenai Spesifikasi dan Sampel Sampul & Rekod Perubatan Pesakit, sila berhubung dengan pegawai bertanggungjawab dari Jabatan Rekod Perubatan, HKL seperti maklumat berikut:
1. Puan Rabiatul Adawiyah Muslim : 03-2615 6090
2. Puan Noor Fai’zah Md Fadil : 03-2615 6087
23/03/2021 12:00 pm
P/HKL/SF/02/2021KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA BAGI JABATAN FISIOTERAPI DI BANGUNAN DERMATOLOGI, HKL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Elektrik (ME) G2, Pengkhususan E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada cawangan.pembangunan.hkl@gmail.com pada atau sebelum 8 Mac 2021 (Isnin) beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN.
18/03/2021 12:00 pm
P/HKL/SF/01/2021KERJA-KERJA PENGGANTIAN KABEL SUBMAIN DARI SSB BANGUNAN IKTAR, HKL KE WAD 1, 2, 3, 5A, 5B DAN FISIOTERAPI IKTAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Elektrik (ME) G2, Pengkhususan E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada cawangan.pembangunan.hkl@gmail.com pada atau sebelum 8 Mac 2021 (Isnin) beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN.
17/03/2021 12:00 pm
01(B)/21/HKL/PA/ASETTAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KENDERAAN) HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.

2. Kerajaan berhak menawar tawaran kepada lebih daripada satu penyebut harga.

3. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dibayar di Kaunter Pembayaran Unit Hasil, Hospital Kuala Lumpur dengan melengkapkan borang bayaran balik baki wang deposit
No. Borang: HKL/HASIL/005 serta mengemukakan salinan akaun bank dan sijil pendaftaran syarikat bagi tujuan bayaran balik baki deposit kepada pembida yang tidak berjaya.


4. Tawaran tanpa/kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

5. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).

6. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.

7. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.

8. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.

9. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dan menyelesaikan proses pertukaran nama hak milik kenderaan dalam tempoh 14 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Jabatan berhak untuk melupuskan aset tersebut.

*Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Encik Shahrol bin Zulkafli di talian (03-2615 6473)
12/03/2021 12:00 pm
P/HKL/BP6/01/2021CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF KUBIKEL WAD 13 KEPADA ACUTE (SURGICAL), HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Bangunan (B) G3, Pengkhususan B28 (Kerja-Kerja Ubahsuai). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada cawangan.pembangunan.hkl@gmail.com pada atau sebelum 1 Mac 2021 (Isnin) beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN.
10/03/2021 12:00 pm
T/HKL:01/2021 (TAD/1) / QT210000000001682Tender Membekal Dan Menghantar Toner, Ink, Drum Dan Ribbon Untuk Mesin Pencetak, Mesin Fotostat, Mesin Faksimili Serta Mesin Penyalin Risograph Ke Cawangan Pentadbiran, Hospital Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) TahunTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang seperti berikut:

020601 – ALAT TULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS)

Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 22 FEBRUARI 2021 dan tarikh tutup tawaran ini pada 15 MAC 2021 (12.00PM).

Untuk maklumat lanjut sila berhubung dengan pegawai bertanggungjawab dari Cawangan Pentadbiran, HKL seperti maklumat berikut:
1. Encik Adlan bin Salleh : 03-2615 5095
2. Encik Affizal bin Zainal : 03-2615 5096
15/03/2021 12:00 am
RT:01/2021(RT3)TENDER TAWARAN PERKHIDMATAN PENYUMBERLUARAN (OUTSOURCING) RAWATAN RADIOTERAPI DARI PUSAT RADIOTERAPI SWASTA BAGI TAHUN 2021TERBUKA KEPADA PUSAT RADIOTERAPI SWASTA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DAN AKTA KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA 1998 JUGA MEMPUNYAI LESEN YANG SAH DAN MEMENUHI KEPERLUAN AKTA PELESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304).

TARIKH MULA IKLAN : 16 Februari 2021 (Selasa)
TARIKH TUTUP IKLAN : 19 Februari 2021 (Jumaat) Sebelum Atau Pada Jam 12.00 Tengah Hari

PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI JABATAN RADIOTERAPI, HOSPITAL KUALA LUMPUR TERLEBIH DAHULU BAGI MEMASTIKAN SPESIKASI YANG DITETAPKAN DAPAT DIPENUHI.

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI FIZIK DARI JABATAN RADIOTERAP IAITU EN AZHAR DI TALIAN 03-2615 5818
19/02/2021 12:00 pm
T/HKL:03/2020(HTA/1)QT200000000042761Tawaran Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 24 jam Tanpa senjata, Bersenjata dan Cash In Transit di Hospital Tunku Azizah Bagi Tempoh Tiga (3) TahunTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 220801 – KAWALAN KESELAMATAN.PETENDER PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), LESEN AGENSI PERSENDIRIAN OLEH KDN BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH.

TARIKH MULA IKLAN : 16 Disember 2020 (Rabu)
TARIKH TUTUP IKLAN : 08 Januari 2020 (Jumaat) Sebelum Atau Pada Jam 12.00 Tengah Hari

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK
BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA LAWATAN JUMLAH

1.21/12/2020 (ISNIN) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
2.22/12/2020 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
3.23/12/2020 (RABU) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
4.24/12/2020 (KHAMIS) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
5.28/12/2020 (ISNIN) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
6.29/12/2020 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
7.30/12/2020 (RABU) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
8. 04/01/2021 (ISNIN) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
9. 05/01/2021 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
10. 06/01/2021 (RABU) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG

PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI CAWANGAN KESELAMATAN, HOSPITAL TUNKU AZIZAH TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMUJANJI UNTUK LAWATAN TAPAK –

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI KESELAMATAN DARI CAWANGAN KESELAMATAN IAITU EN SHAWALUDDIN DI TALIAN 011-32149397 ATAU PN NURZULI IDATU BINTI MUHARAM DI TALIAN 019-3095363.
08/01/2021 12:00 pm
T/HKL:20/2020(CTM/2) / QT200000000042824Tender Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Bagi Perkakasan, Peralatan Rangkaian, Aplikasi Dan Perisian Sokongan Untuk Critical Care Information System (CCIS) Di Hospital Kuala Lumpur (HKL), Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Tempoh 36 BulanTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang seperti berikut:

210101: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - HARDWARE (LOW END
TECHNOLOGY);
210102: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - HARDWARE (HIGH END
TECHNOLOGY);
210103: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - COMPUTER SOFTWARE,
OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF-THE-SHELF PACKAGES INCLUDING MAINTENANCE;
210104: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - SOFTWARE/SYSTEM
DEVELOPMENT/CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE;
210105: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - TELECOMMUNICATION/
NETWORKING-SUPPLY PRODUCT, INFRASTRUCTURE, SERVICES INCLUDING MAINTENANCE;
210106: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - DATA MANAGEMENT -
PROVICE SERVICES INCLUDING DISASTER; DAN
210107: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - ICT SECURITY AND FIREWALL, ENCRYPTION, PKI, ANTI VIRUS

Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 17 DISEMBER 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 7 JANUARI 2021 (12.00PM).
07/01/2021 12:00 am
NO. TENDER : T/HKL:18/2020 (HTA/2) / QT200000000039648Tawaran Tender Perkhidmatan Sajian Makanan Secara Outsource Di Hospital Tunku Azizah (Hospital Wanita & Kanak-Kanak) Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang seperti berikut:

040103 – MAKANAN BERMASAK (ISLAM)

Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Sila Kemukakan Sijil Pendaftaran HALAL Pembekal. Kegagalan Petender Mematuhi Syarat Ini Akan Menyebabkan Tawaran Akan DitolakDokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 9 DISEMBER 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 6 JANUARI 2021 (12.00PM).

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK
BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA LAWATAN JUMLAH

1. 10/12/2020 (KHAMIS) 9.00 PAGI – 9.30 PAGI 9.30 PAGI HINGGA SELESAI 6 ORANG
2. 15/12/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.30 PAGI 9.30 PAGI HINGGA SELESAI 6 ORANG
3. 16/12/2020 (RABU) 9.00 PAGI – 9.30 PAGI 9.30 PAGI HINGGA SELESAI 6 ORANG
4. 17/12/2020 (KHAMIS) 9.00 PAGI – 9.30 PAGI 9.30 PAGI HINGGA SELESAI 6 ORANG
5. 22/12/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.30 PAGI 9.30 PAGI HINGGA SELESAI 6 ORANG

PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN, HOSPITAL TUNKU AZIZAH TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMUJANJI UNTUK LAWATAN TAPAK.

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB IAITUPUAN HAMIZAL BINTI AMIR NOORDIN, PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN DI TALIAN 03-26003000 SAMB 1531 ATAU 013-3222477.
06/01/2021 12:00 am
QT200000000041402 [ T/HKL: 19/2020 (PATO/7) ]TENDER PERKHIDMATAN SECARA SEWA MILIK PERALATAN PERUBATAN GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY (GCMS) BAGI UJIAN PENGESAHAN AMPHETAMINE-TYPE STIMULANT (ATS) UNTUK KEGUNAAN TUJUH (7) MAKMAL PATOLOGI, HOSPITAL KKM BAGI TEMPOH 5 TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 221508 – PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN – PERALATAN/ KELENGKAPAN HOSPITAL DAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 27 November 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 24 Disember 2020 (12.00PM).27/11/2020 12:00 am
QT200000000034414 [T/HKL: 16/2020 (PATO/6) ]TENDER TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN PENEMPATAN PERALATAN ANALISIS DAN SISTEM AUTOMASI MAKMAL UNTUK UJIAN-UJIAN CHEMISTRY DAN IMMUNOASSAY DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL dan 050301 - PERALATAN HOSPITAL, PERUBATAN, UBAT-UBATAN DAN FARMASEUTIKAL - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui system ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 28 Oktober 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 18 Nov 2020 (12.00PM).

JADUAL LAWATAN TAPAK BAGI TENDER

TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN PENEMPATAN PERALATAN ANALISIS DAN SISTEM AUTOMASI MAKMAL UNTUK UJIAN-UJIAN CHEMISTRY DAN IMMUNOASSAY DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN


BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA LAWATAN JUMLAH ORANG
1. 10/11/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.40 PAGI 9.45 PAGI- SELESAI 5 ORANG
2. 12/11/2020 (KHAMIS) 9.00 PAGI – 9.40 PAGI 9.45 PAGI-SELESAI 5 ORANG
3. 17/11/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.40 PAGI 9.45 PAGI-SELESAI 5 ORANG
4. 19/11/2020 (KHAMIS) 9.00 PAGI – 9.40 PAGI 9.45 PAGI-SELESAI 5 ORANG

*PETENDER DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI PEGAWAI DARI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMU JANJI UNTUK LAWATAN TAPAK PADA TARIKH BERKENAAN.

SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI SEPERTI MAKLUMAT YANG TERTERA DI BAWAH:
Tel. No: 03-26156077 - PN. CHUO PECK HAM
(Pegawai Spesifikasi)

ARAHAN
Petender di hendaklah mematuhi SOP PKPB semasa sesi lawatan dibuat. Petender wajibkan memakai Face Mask, mejaga jarak soial (Social Distance) dan membasuh tangan serta memakai Hand Sanitizer sebelum dan selepas sesi lawatan dijalankan.
18/11/2020 12:00 pm
QT200000000030618 [T/HKL: 13/2020 (PATO/4) ]TENDER TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BLOOD CULTURE BOTTLES WITH PLACEMENT OF DETECTION SYSTEM UNTUK JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui system ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 27 Oktober 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 17 Nov 2020 (12.00PM).17/11/2020 12:00 pm
Go to top