No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
T.HKL: 04/2019 (DIET1) QT190000000049851TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKANAN (BAHAGIAN II – IKAN DAN MAKANAN LAUT) UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA TAHUNTawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040101 : Makanan dan Bahan Mentah Kering/Basah.

TAKLIMAT TENDER

TARIKH : 17 MEI 2019 (JUMAAT)
MASA : 9.00 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT UTAMA
TINGKAT 1, BLOK UTAMA
HOSPITAL KUALA LUMPUR

Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah WAJIB. Sila Bawa Bersama Salinan Sijil Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan Dan Sijil Pendaftaran Bumiputera (Sekiranya Ada) Beserta Cop Syarikat Beralamat Penuh Semasa Menghadiri Sesi Taklimat. Kegagalan Petender Mematuhi Syarat Ini Menyebabkan Tawaran Ditolak.

Dokumen tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 15 Mei 2019 dan tawaran tender ini akan ditutup pada 11 Jun 2019.
11/06/2019 12:00 pm
10/19/PAT/KEW/M TAWARAN PERKHIDMATAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR RANGKAIAN DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 210101 – PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN. Hanya syarikat-syarikat bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 10 Mei 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 17 Mei 2019 (12.00PM).17/05/2019 12:00 pm
13/19/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT GANTI PERALATAN ICT UNTUK KEGUNAAN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTerbuka Kepada Syarikat Bumiputera Dan Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang: 210101

Sebut Harga Ini Boleh Diperolehi di Dalam Sistem ePerolehan.Sila Pastikan Semua Syarikat Yang Berminat Untuk Mengambil Bahagian Hendaklah Memuat Naik Semua Dokumen Seperti Yang Terdapat Dalam Senarai Semak. Kegagalan Syarikat Untuk Memuat Naik Dokumen Tersebut Boleh Menyebabkan Penyertaan Syarikat Tidak Diterima.
17/05/2019 12:00 pm
06/19/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR STERILIZATION BAG HEAT SEAL CODE A SIZE (90 X 50 X 130MM) DI UNIT BEKALAN BAHAN STERIL (CSSU) HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.Terbuka Kepada Syarikat Bumiputera Dan Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang: 050301 dan hendaklah merupakan establismen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737).

Sebut Harga Ini Boleh Diperolehi di Dalam Sistem ePerolehan.Sila Pastikan Semua Syarikat Yang Berminat Untuk Mengambil Bahagian Hendaklah Memuat Naik Semua Dokumen Seperti Yang Terdapat Dalam Senarai Semak. Kegagalan Syarikat Untuk Memuat Naik Dokumen Tersebut Boleh Menyebabkan Penyertaan Syarikat Tidak Diterima.
23/05/2019 12:00 pm
QT190000000046003; T/HKL: 03/2019 (PATO/2)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN DIAGNOSTIK VIRAL MOLEKULAR ASSAY (HEPATITIS C "HCV" GENOTYPING) DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang : 060101 - KIMIA MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan mempunyai lesen establishmen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 25 April 2019; Khamis Jam 12.00 tengah hari.

Tawaran ini akan ditutup pada 16 Mei 2019; Khamis Jam 12.00 tengah hari.
16/05/2019 12:00 pm
02/19/HKL/PA/ASET, QT190000000046750TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SURGICAL MICROSCOPE UNTUK KEGUNAAN JABATAN BEDAH MULUT , HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 050101 & 050102 (PERALATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL). DOKUMEN SEBUTHARGA INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 18.04.2019 (KHAMIS). PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) (MDA)25/04/2019 12:00 pm
01/19/HKL/PA/ASET, QT190000000046613TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT BAGI KEGUNAAN SISTEM BEDWATCHER DI HOSPITAL KUALA LUMPUR.Terbuka Kepada Syarikat Bumiputera Dan Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang: 210102. Maklumat sebutharga boleh didapati secara atas talian di laman web ePerolehan bermula pada 17/04/201922/04/2019 12:00 am
P/HKL/SF/01/2019KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN PEMBAIKAN KABEL SUBMAIN DARI SSB SUBSTATION 1 KE RISER (WAD 2, 8, 15, 22) DAN (4, 11, 18A, 25) NWB TERMASUK KERJA-KERJA WATERPROOFING DI SETIAP BILIK RISER YANG TERLIBAT1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Elektrik (ME) G2, Pengkhususan E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Selangor sahaja).

2. Segala maklumat dan dokumen sebut harga boleh didapati semasa waktu pejabat di Cawangan Pembangunan dan Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur mulai dari 15 April 2019 (Isnin).

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK) Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Kontraktor hendaklah melaporkan diri pada 19 April 2019 (Jumaat) jam 3.00 Petang di Bilik Mesyuarat Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. (Sila bawa bersama cop syarikat semasa sesi taklimat dan lawatan tapak)
25/04/2019 12:00 pm
08/19/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN ICT DAN RANGKAIAN UNTUK KEGUNAAN JABATAN-JABATAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTerbuka Kepada Syarikat Bumiputera Dan Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang: 21010112/04/2019 12:00 pm
03/19/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "THREE (3) LUMEN CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION SET" UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPURTerbuka Kepada Syarikat Bumiputera Dan Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang: 050301 dan hendaklah merupakan establismen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737)


Sila mengemukakan sijil MDA bagi item yang ditawarkan dari principle berkenaan dan sesalinan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan
18/04/2019 12:00 pm
02/19/HKL/PEM/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "UNIVERSAL CLINICAL SANITISING WIPES" JENIS TUB UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR.Terbuka Kepada Syarikat Bumiputera Dan Bukan Bumiputera Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Dalam Kod Bidang: 050301 dan hendaklah merupakan establismen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737)

Sila mengemukakan sijil MDA bagi item yang ditawarkan dari principle berkenaan dan sesalinan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan
18/04/2019 12:00 pm
SH03/2019/SUSU(BHG2)/JDS/ HKLMEMBEKAL DAN MENGHANTAR PRODUK SUSU BAHAGIAN II: SUSU MEDICAL FOOD FORMULA FOR PAEDIATRIC UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH LAPAN BELAS (18) BULANTawaran sebutharga ini adalah terbuka kepada syarikat – syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 040102 MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH. Hanya syarikat – syarikat Bumiputra dan Bukan Bumiputra yang mempunyai kod bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebutharga boleh diperolehi dari Seksyen Pengurusan Dan Kewangan, Jabatan Dietetik Dan Sajian, Hospital Kuala Lumpur mulai 29 Mac 2019 (waktu pejabat sahaja). Wakil syarikat hendaklah membawa bersama salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia) yang diakui sah dan cop rasmi syarikat semasa mengambil dokumen sebutharga.

Tawaran sebutharga akan ditutup pada hari Jumaat 05 April 2019 jam 12.00 tengah hari.
05/04/2019 12:00 pm
P/HKL/BP6/03/2019KERJA-KERJA PEMASANGAN PUNCA MATA KUASA (SOKET) DAN PENDAWAIAN YANG BERKAITAN DI IKTAR, HKL1. KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG INGIN MENYERTAI SEBUT HARGA INI HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN CIDB [LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM)] DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KATEGORI ELEKTRIK (ME) G2, PENGKHUSUSAN E04 (PEMASANGAN VOLTAN RENDAH). (BERDAFTAR DI DALAM KAWASAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & SELANGOR SAHAJA).

2. SEGALA MAKLUMAT DAN DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIDAPATI SEMASA WAKTU PEJABAT DI CAWANGAN PEMBANGUNAN DAN PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI DARI 19 MAC 2019 (SELASA).

3. DOKUMEN SEBUT HARGA HANYA AKAN DIKELUARKAN KEPADA KONTRAKTOR YANG DITAULIAHKAN ATAU WAKIL-WAKIL KONTRAKTOR YANG MEMBAWA SURAT WAKIL KUASA DARI PEGAWAI YANG DITAULIAHKAN SEPERTI DALAM SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK). WAKIL KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMBAWA SIJIL PENDAFTARAN ASAL SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PENDAFTARAN CIDB ASAL YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA.

*4. SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN DAN HANYA KONTRAKTOR YANG MENGHADIRI LAWATAN TAPAK DIBENARKAN MENGAMBIL DOKUMEN SEBUT HARGA. KONTRAKTOR HENDAKLAH MELAPORKAN DIRI PADA 22 MAC 2019 (JUMAAT) JAM 9.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR PADA TARIKH DAN MASA YANG TELAH DITETAPKAN. (SILA BAWA BERSAMA COP SYARIKAT DAN SIJIL-SIJIL YANG BERKAITAN)
28/03/2019 12:00 pm
08/19/PAT/KEW/M (QT19000000038065)ß-Glucuronidase Enzyme FOR BENZODIAZEPINES & MULTI-DRUGS ANALYSIS USING TANDEM MASS SPECTROMETRY METHOD (LC/MS/MS)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 14 Mac 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 21 Mac 2019 (12.00PM).21/03/2019 12:00 pm
07/19/PAT/KEW/M (QT19000000038132)INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe CocktailTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 14 Mac 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 21 Mac 2019 (12.00PM).21/03/2019 12:00 pm
06/19/PAT/KEW/M (QT19000000038068)REAGENTS AND CONSUMABLES FOR OMNI S BLOOD GAS ANALYZERTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 14 Mac 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 21 Mac 2019 (12.00PM).21/03/2019 12:00 pm
05/19/PAT/KEW/M (QT19000000040725)SEWAAN (LEASING) BAGI MEMBEKAL SEPULUH (10) UNIT MIKROSKOP (PATHOLOGIST GRADE) SELAMA 4 TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 221508 – PENYEWAAN DAN PENGURUSAN PERALATAN/KELENGKAPAN HOSPITAL DAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 14 Mac 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 21 Mac 2019 (12.00PM).21/03/2019 12:00 pm
P/HKL/BP6/01/2019KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM KAWALAN LITAR TERTUTUP (CCTV) CAWANGAN KESELAMATAN, HKL1. KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG INGIN MENYERTAI SEBUT HARGA INI HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN CIDB [LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM)] DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KATEGORI ELEKTRIK (ME) G2, PENGKHUSUSAN E02 (SISTEM PENGAWASAN DAN KESELAMATAN). (BERDAFTAR DI DALAM KAWASAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAHAJA).

2. SEGALA MAKLUMAT DAN DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIDAPATI SEMASA WAKTU PEJABAT DI CAWANGAN PEMBANGUNAN DAN PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI DARI 1 MAC 2019 (JUMAAT).

3. DOKUMEN SEBUT HARGA HANYA AKAN DIKELUARKAN KEPADA KONTRAKTOR YANG DITAULIAHKAN ATAU WAKIL-WAKIL KONTRAKTOR YANG MEMBAWA SURAT WAKIL KUASA DARI PEGAWAI YANG DITAULIAHKAN SEPERTI DALAM SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK). WAKIL KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMBAWA SIJIL PENDAFTARAN ASAL SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PENDAFTARAN CIDB ASAL YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA.

*4. SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN DAN HANYA KONTRAKTOR YANG MENGHADIRI LAWATAN TAPAK DIBENARKAN MENGAMBIL DOKUMEN SEBUT HARGA. KONTRAKTOR HENDAKLAH MELAPORKAN DIRI PADA 5 MAC 2019 (SELASA) JAM 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR PADA TARIKH DAN MASA YANG TELAH DITETAPKAN.
11/3/2019 12:00 pm
QT190000000035725 / T/HKL: 02/2019 (PATO/1)TAWARAN PERKHIDMATAN SEWAAN PERKAKASAN, PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMAT MAKMAL (LABORATORY INFORMATION SYSTEM - LIS) DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR.Tawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang : 210100/210101/210102/210103/210104/210105/210106/210107 dan 210109; ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) - PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 27 Februari 2019 (Rabu) (12.00PM) dan tawaran akan ditutup pada 25 Mac 2019 (12.00PM) (Isnin).

Taklimat tender dan lawatan ke tapak akan diadakan pada:
Tarikh : 04 March 2019 (ISNIN)
Masa : 2.00 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat Pembangunan & Penswastaan ,
Aras 3, Bangunan Pentadbiran & Kewangan,
Hospital Kuala Lumpur.

*Kehadiran ke sesi taklimat adalah WAJIB.

PETENDER HENDAKLAH MEMBAWA BERSAMA COP RASMI SYARIKAT, SIJIL PENDAFTARAN ASAL DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN ATAU SALINAN SIJIL YANG TELAH DI SAHKAN DAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA (Jika ada) SEMASA SESI TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK BERKENAAN. HANYA PENAMA DI SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT SAHAJA YANG BOLEH MENGHADIRI TAKLIMAT DAN TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA YANG DIBENARKAN DALAM SIJIL.
25/03/2019 12:18 pm
P/HKL/BP6/02/2019Kerja-Kerja Mengubahsuai Ruang Pejabat Jabatan Otorinolaringologi Di Bangunan Dermatologi Untuk Dijadikan Kaunter Daftar Utama, Unit Hasil, Cawangan Kewangan, HKL1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Pembinaan Bangunan (B) G2, Pengkhususan B28 (Kerja-Kerja Ubahsuai). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Segala maklumat dan dokumen sebut harga boleh didapati semasa waktu pejabat di Cawangan Pembangunan dan Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur mulai dari 27 Februari 2019 (Rabu).

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor yang ditauliahkan atau wakil-wakil kontraktor yang membawa surat wakil kuasa dari pegawai yang ditauliahkan seperti dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK). Wakil Kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran ASAL Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Pendaftaran CIDB ASAL yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN dan hanya kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengambil dokumen sebut harga. Kontraktor hendaklah melaporkan diri pada 1 Mac 2019 (Jumaat) jam 10.00 Pagi di Bilik Mesyuarat Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.
08/03/2019 12:00 pm
04/19/PAT/KEW/M (QT19000000036029)SOLID PHASE EXTRACTION (SPE) COLUMN FOR BENZODIAZEPINES & MULTIDRUG TESTING USING TANDEM MASS SPECTROMETRY (LC/MS/MS)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Februari 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 Februari 2019 (12.00PM).27/02/2019 12:00 pm
03/19/PAT/KEW/M (QT19000000036000)CERTIFIED DRUG STANDARDS FOR DRUG OF ABUSE TESTTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Februari 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 Februari 2019 (12.00PM).27/02/2019 12:00 pm
01/19/PAT/KEW/M (QT19000000035956)REAGENTS, SOLUTIONS AND CONSUMABLES FOR BLOOD GAS AND ELECTROLYTE ANALYZER ( ABL 80 FLEX DRY SYSTEM)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Februari 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 Februari 2019 (12.00PM).27/02/2019 12:00 pm
02/19/PAT/KEW/M (QT19000000035978)REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN DAGNOSTIK VIRAL MOLEKULAR ASSAY (HEPATITIS C HCV GENOTYPING)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Februari 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 Februari 2019 (12.00PM).27/02/2019 12:00 pm
T/HKL:01/2019(TAD/1), QT190000000031371TAWARAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN SEBANYAK SERATUS DUA (102) UNIT UNTUK CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221502 (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 06.03.2019 (RABU). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 13.02.2019(RABU); DOKUMEN MANUAL HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER DAN KATALOG DI HANTAR KE KAUNTER PEROLEHAN.06/03/2019 12:00 am
T/HKL:22/2018 (TAD/2) ; QT180000000031092TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER, INK, DRUM, RIBBON UNTUK KEGUNAAN MESIN PENCETAK, MESIN FOTOSTAT, MESIN FAKSIMILI, MESIN PENYALIN RISOGRAPH DAN MESIN PERAKAM WAKTU KE CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTAWARAN TENDER INI TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG: 020601 - BEKALAN PEJABAT & ALAT TULIS [ ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS ]. DOKUMEN TENDER BOLEH DIMUAT TURUN SECARA ATAS TALIAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22/01/2019 - SELASA (12.00pm) DAN PELAWAAN TAWARAN INI AKAN DITUTUP PADA 12/02/2019 - SELASA (12.00pm).12/02/2019 12:00 pm
37/18/PAT/KEW/MK2 EDTA BLOOD SAMPLE TUBETawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
36/18/PAT/KEW/MMICROSCOPE GLASS COVERSLIPTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
35/18/PAT/KEW/MBLOOD COLLECTION TUBE FOR BLOOD GLUCOSE ANALYSISTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
34/18/PAT/KEW/MBLOOD COLLECTION TUBE FOR ESR ANALYSISTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
Go to top