No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
05/17/HKL/PEM/M, X0251240201170009TAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KULIT REKOD PERUBATAN PESAKIT DAN SAMPUL REKOD PERUBATAN PESAKIT SERTA FAIL TBIS 10B-1 DAN TBIS 10B-2 KE JABATAN-JABATAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221602 DAN 221614 – MENCETAK FAIL, KAD PERNIAGAAN DAN KAD UCAPAN / MENGATUR HURUF DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DIIKAT. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.13/04/2017 12:00 pm
T/HKL:06/2017(SOPD/1)TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH BAGI PROJEK PEROLEHAN PERALATAN PERUBATAN PUSAT SIMULASI SKILL DI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN. DOKUMEN TENDER BOLEH DIAMBIL DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN MULAI 13 MAC 2017 DENGAN HARGA RM50 (LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK WANG POS ATAU BANK DRAF ATAS NAMA PENGARAH HKL. DOKUMEN TENDER HANYA DIJUAL KEPADA SYARIKAT YANG MENGEMUKAKAN SIJIL ASAL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (SEKIRANYA ADA) SERTA SATU SALINAN SIJIL TERSEBUT. SILA BAWA COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH BERSAMA. TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN KE TAPAK AKAN DIADAKAN PADA 20 MAC 2017 (ISNIN), PUKUL 10.00 PAGI DAN BERTEMPAT DI BILIK MESYUARAT PAKAR, ARAS 7, BANGUNAN KOMPLEKS PAKAR & RAWATAN HARIAN (SCACC), HOSPITAL KUALA LUMPUR. KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN KE TAPAK ADALAH WAJIB. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.10/04/2017 12:00 pm
03(A)/17/HKL/PEM/M,X0251240201170002TAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BORANG- BORANG GUNASAMA JENIS BUKU KE CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221601 DAN 221606 – MENCETAK BUKU,MAJALAH,LAPORAN AKHBAR DAN MENCETAK BORANG/KERTAS KOMPUTER DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DIIKAT. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN10/02/2017 12:00 pm
T/HKL:01/2017(PEM/1)TAWARAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA (PARKIR) DI BANGUNAN KOMPLEKS PAKAR DAN RAWATAN HARIAN (SCACC) HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA 221510 - PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA. DOKUMEN TENDER BOLEH DIAMBIL DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN DENGAN HARGA RM50 (LIMA PULUH SAHAJA) SENASKAH DAN HENDAKLAH DIBAYAR DALAM BENTUK WANG POS ATAU BANK DRAF ATAS NAMA PENGARAH HKL. DOKUMEN TENDER HANYA DIJUAL KEPADA SYARIKAT YANG MENUNJUKKAN SIJIL ASAL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG BERKAITAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (SEKIRANYA ADA) SERTA SATU SALINAN SIJIL TERSEBUT.SILA BAWA COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH BERSAMA.16/02/2017 12:00 pm
03/17/HKL/PEM/M, X0251240201170001TAWARAN PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BORANG- BORANG GUNASAMA JENIS BUKU KE CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221601 DAN 221606 – MENCETAK BUKU,MAJALAH,LAPORAN AKHBAR DAN MENCETAK BORANG/KERTAS KOMPUTER DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DIIKAT. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA). PENYEBUT HARGA YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN27/01/2017 12:00 pm
01/17/HKL/PEM/MTawaran Perkhidmatan Penyewaan Dan Pengurusan Tempat Letak Kereta (Parkir) Di Bangunan Kompleks Pakar Dan Rawatan Harian (SCACC) Hospital Kuala Lumpur Bagi Tempoh Enam (6) BulanTerbuka Kepada Syarikat-Syarikat Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia Dalam Bidang Bekalan dan Perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala 221510 - Perkhidmatan Penyewaan dan Pengurusan Tempat Letak Kereta. Dokumen sebutharga boleh diambil dikaunter Unit Perolehan. Sila bawa Cop Syarikat beralamat penuh serta Sijil Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam Kod Bidang berkaitan dan sijil pendaftaran bumiputera (sekiranya ada) serta satu salinan sijil tersebut.19/02/2017 12:00 pm
05/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LYMPHOGROWTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 05 JANUARI 2017.11/01/2017 12:00 pm
04/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR APC-H7 CONJUGATED MONOCLONAL ANTIBODY FOR CD45 TESTINGTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 05 JANUARI 2017.11/01/2017 12:00 pm
03/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MONOCLONAL ANTIBODY FOR TESTING OF CD3, CD4, CD8 & CD 45TERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:060101. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 05 JANUARI 2017.11/01/2017 12:00 pm
02/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BLOOD COLLECTION TUBE FOR BLOOD GLUCOSE ANALYSISTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:050301. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 05 JANUARI 2017.11/01/2017 12:00 pm
01/17/PAT/KEW/MTAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BLOOD COLLECTION TUBE FOR ESR ANALYSISTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG:050301. SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN. PEMBEKAL HENDAKLAH MERUPAKAN ESTABLISMEN YANG BERLESEN DIBAWAH AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) SEMASA MENGAMBIL BORANG SEBUTHARGA DI UNIT KEWANGAN, JAB. PATOLOGI HKL. BORANG BOLEH DI PEROLEHI MULAI 05 JANUARI 2017.11/01/2017 12:00 pm
37/16/HKL/PEM/M, X0251240201160053TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS DAN KERTAS KOMPUTER KE CAWANGAN PENTADBIRAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 010201 DAN SAHLAKU TEMPOH PENDAFTARANNYA SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DIIKAT. BORANG BOLEH DIDAPATI SECARA ATAS TALIAN DI WWW.ePEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA) MULAI 29 DISEMBER 2016. PETENDER YANG GAGAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARANNYA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.05/01/2017 12:00 pm
SH/HKL/JF/243/16TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR OINTMENT BOX SAIZ 30GM, 120GM DAN 250GM JABATAN FARMASI HOSPITAL KUALA LUMPURTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG 050301(PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG) *SILA BAWA KOD BIDANG DAN DAPATKAN LAMPIRAN Q DI KAUNTER STOR SURGIKAL, JABATAN FARMASI HKL09/11/2016 01:00 pm
SH/HKL/JF/191/16TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR HEPARIN CAPTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG 050301(PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG) *SILA BAWA KOD BIDANG DAN DAPATKAN LAMPIRAN Q DI KAUNTER STOR SURGIKAL, JABATAN FARMASI HKL09/11/2016 01:00 pm
36/16/HKL/PEM/M (B0251240201160001)TAWARAN MEREKA BENTUK, MEMBUAT, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT LOGAM KE JABATAN-JABATAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR.TERBUKA HANYA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT PANEL DIKALANGAN PEMBUAT PERABOT LOGAM YANG DILANTIK OLEH KEMENTERIAN KEWANGAN DI BAWAH PEKELILING PERBENDAHARAAN PK 2 Lampiran 2.1 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL DALAM KOD BIDANG: 020199. PEROLEHAN ADALAH SECARA eBIDDING SECARA ATAS TALIAN DI WWW.PEROLEHAN.COM (UNTUK PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DAN TELAH DIPERBOLEHKAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN SAHAJA)MULAI 03.11.2016.10/11/2016 12:00 pm
SH/HKL/JF/190/16TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PARTICULATE RESPIRATORTERBUKA KEPADA SEMUA PEMBEKAL BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG 050301(PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG) *SILA BAWA KOD BIDANG DAN DAPATKAN LAMPIRAN Q DI KAUNTER STOR SURGIKAL, JABATAN FARMASI HKL09/11/2016 12:00 pm
SH/IPHKL/8/2016SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PEDIATRIC LOW CARBOHYDRATES LIQUID FORMULA WITH FATS TO PROTEIN AND CARBOHYDRATES RATIO 4:1 (150-200ml/packs) UNTUK JABATAN PEDIATRIK HKLBUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DAN MEMPUNYAI KOD BIDANG 040102 - MAKANAN DAN MINUMAN

DOKUMEN SEBUTHARGA HANYA DIKELUARKAN KEPADA KONTRAKTOR ATAU WAKIL KONTRAKTOR YANG MEMBAWA SIJIL PENDAFTARAN ASAL BESERTA SALINAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA DAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN.

DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIDAPATI SEMASA WAKTU PEJABAT BERMULA 12 MEI 2016 (KHAMIS) DI
BAHAGIAN PENGURUSAN DAN KEWANGAN, INSTITUT PEDIATRIK, HOSPITAL KUALA LUMPUR.
18/05/2016
Go to top