No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
P/HKL/BP6/03/2019KERJA-KERJA PEMASANGAN PUNCA MATA KUASA (SOKET) DAN PENDAWAIAN YANG BERKAITAN DI IKTAR, HKL1. KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG INGIN MENYERTAI SEBUT HARGA INI HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN CIDB [LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM)] DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KATEGORI ELEKTRIK (ME) G2, PENGKHUSUSAN E04 (PEMASANGAN VOLTAN RENDAH). (BERDAFTAR DI DALAM KAWASAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & SELANGOR SAHAJA).

2. SEGALA MAKLUMAT DAN DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIDAPATI SEMASA WAKTU PEJABAT DI CAWANGAN PEMBANGUNAN DAN PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI DARI 19 MAC 2019 (SELASA).

3. DOKUMEN SEBUT HARGA HANYA AKAN DIKELUARKAN KEPADA KONTRAKTOR YANG DITAULIAHKAN ATAU WAKIL-WAKIL KONTRAKTOR YANG MEMBAWA SURAT WAKIL KUASA DARI PEGAWAI YANG DITAULIAHKAN SEPERTI DALAM SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK). WAKIL KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMBAWA SIJIL PENDAFTARAN ASAL SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PENDAFTARAN CIDB ASAL YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA.

*4. SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN DAN HANYA KONTRAKTOR YANG MENGHADIRI LAWATAN TAPAK DIBENARKAN MENGAMBIL DOKUMEN SEBUT HARGA. KONTRAKTOR HENDAKLAH MELAPORKAN DIRI PADA 22 MAC 2019 (JUMAAT) JAM 9.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR PADA TARIKH DAN MASA YANG TELAH DITETAPKAN. (SILA BAWA BERSAMA COP SYARIKAT DAN SIJIL-SIJIL YANG BERKAITAN)
28/03/2019 12:00 pm
08/19/PAT/KEW/M (QT19000000038065)ß-Glucuronidase Enzyme FOR BENZODIAZEPINES & MULTI-DRUGS ANALYSIS USING TANDEM MASS SPECTROMETRY METHOD (LC/MS/MS)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 14 Mac 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 21 Mac 2019 (12.00PM).21/03/2019 12:00 pm
07/19/PAT/KEW/M (QT19000000038132)INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe CocktailTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 14 Mac 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 21 Mac 2019 (12.00PM).21/03/2019 12:00 pm
06/19/PAT/KEW/M (QT19000000038068)REAGENTS AND CONSUMABLES FOR OMNI S BLOOD GAS ANALYZERTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 14 Mac 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 21 Mac 2019 (12.00PM).21/03/2019 12:00 pm
05/19/PAT/KEW/M (QT19000000040725)SEWAAN (LEASING) BAGI MEMBEKAL SEPULUH (10) UNIT MIKROSKOP (PATHOLOGIST GRADE) SELAMA 4 TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 221508 – PENYEWAAN DAN PENGURUSAN PERALATAN/KELENGKAPAN HOSPITAL DAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 14 Mac 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 21 Mac 2019 (12.00PM).21/03/2019 12:00 pm
P/HKL/BP6/01/2019KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM KAWALAN LITAR TERTUTUP (CCTV) CAWANGAN KESELAMATAN, HKL1. KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG INGIN MENYERTAI SEBUT HARGA INI HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN CIDB [LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM)] DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KATEGORI ELEKTRIK (ME) G2, PENGKHUSUSAN E02 (SISTEM PENGAWASAN DAN KESELAMATAN). (BERDAFTAR DI DALAM KAWASAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAHAJA).

2. SEGALA MAKLUMAT DAN DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIDAPATI SEMASA WAKTU PEJABAT DI CAWANGAN PEMBANGUNAN DAN PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR MULAI DARI 1 MAC 2019 (JUMAAT).

3. DOKUMEN SEBUT HARGA HANYA AKAN DIKELUARKAN KEPADA KONTRAKTOR YANG DITAULIAHKAN ATAU WAKIL-WAKIL KONTRAKTOR YANG MEMBAWA SURAT WAKIL KUASA DARI PEGAWAI YANG DITAULIAHKAN SEPERTI DALAM SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK). WAKIL KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMBAWA SIJIL PENDAFTARAN ASAL SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PENDAFTARAN CIDB ASAL YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA.

*4. SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN DAN HANYA KONTRAKTOR YANG MENGHADIRI LAWATAN TAPAK DIBENARKAN MENGAMBIL DOKUMEN SEBUT HARGA. KONTRAKTOR HENDAKLAH MELAPORKAN DIRI PADA 5 MAC 2019 (SELASA) JAM 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT CAWANGAN PEMBANGUNAN & PENSWASTAAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR PADA TARIKH DAN MASA YANG TELAH DITETAPKAN.
11/3/2019 12:00 pm
QT190000000035725 / T/HKL: 02/2019 (PATO/1)TAWARAN PERKHIDMATAN SEWAAN PERKAKASAN, PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMAT MAKMAL (LABORATORY INFORMATION SYSTEM - LIS) DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR.Tawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang : 210100/210101/210102/210103/210104/210105/210106/210107 dan 210109; ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) - PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 27 Februari 2019 (Rabu) (12.00PM) dan tawaran akan ditutup pada 25 Mac 2019 (12.00PM) (Isnin).

Taklimat tender dan lawatan ke tapak akan diadakan pada:
Tarikh : 04 March 2019 (ISNIN)
Masa : 2.00 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat Pembangunan & Penswastaan ,
Aras 3, Bangunan Pentadbiran & Kewangan,
Hospital Kuala Lumpur.

*Kehadiran ke sesi taklimat adalah WAJIB.

PETENDER HENDAKLAH MEMBAWA BERSAMA COP RASMI SYARIKAT, SIJIL PENDAFTARAN ASAL DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN ATAU SALINAN SIJIL YANG TELAH DI SAHKAN DAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA (Jika ada) SEMASA SESI TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK BERKENAAN. HANYA PENAMA DI SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT SAHAJA YANG BOLEH MENGHADIRI TAKLIMAT DAN TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA YANG DIBENARKAN DALAM SIJIL.
25/03/2019 12:18 pm
P/HKL/BP6/02/2019Kerja-Kerja Mengubahsuai Ruang Pejabat Jabatan Otorinolaringologi Di Bangunan Dermatologi Untuk Dijadikan Kaunter Daftar Utama, Unit Hasil, Cawangan Kewangan, HKL1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Pembinaan Bangunan (B) G2, Pengkhususan B28 (Kerja-Kerja Ubahsuai). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Segala maklumat dan dokumen sebut harga boleh didapati semasa waktu pejabat di Cawangan Pembangunan dan Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur mulai dari 27 Februari 2019 (Rabu).

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor yang ditauliahkan atau wakil-wakil kontraktor yang membawa surat wakil kuasa dari pegawai yang ditauliahkan seperti dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK). Wakil Kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran ASAL Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Pendaftaran CIDB ASAL yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia.

*4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN dan hanya kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengambil dokumen sebut harga. Kontraktor hendaklah melaporkan diri pada 1 Mac 2019 (Jumaat) jam 10.00 Pagi di Bilik Mesyuarat Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.
08/03/2019 12:00 pm
04/19/PAT/KEW/M (QT19000000036029)SOLID PHASE EXTRACTION (SPE) COLUMN FOR BENZODIAZEPINES & MULTIDRUG TESTING USING TANDEM MASS SPECTROMETRY (LC/MS/MS)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Februari 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 Februari 2019 (12.00PM).27/02/2019 12:00 pm
03/19/PAT/KEW/M (QT19000000036000)CERTIFIED DRUG STANDARDS FOR DRUG OF ABUSE TESTTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Februari 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 Februari 2019 (12.00PM).27/02/2019 12:00 pm
01/19/PAT/KEW/M (QT19000000035956)REAGENTS, SOLUTIONS AND CONSUMABLES FOR BLOOD GAS AND ELECTROLYTE ANALYZER ( ABL 80 FLEX DRY SYSTEM)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Februari 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 Februari 2019 (12.00PM).27/02/2019 12:00 pm
02/19/PAT/KEW/M (QT19000000035978)REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN DAGNOSTIK VIRAL MOLEKULAR ASSAY (HEPATITIS C HCV GENOTYPING)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Februari 2019 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 27 Februari 2019 (12.00PM).27/02/2019 12:00 pm
T/HKL:01/2019(TAD/1), QT190000000031371TAWARAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN SEBANYAK SERATUS DUA (102) UNIT UNTUK CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221502 (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 06.03.2019 (RABU). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 13.02.2019(RABU); DOKUMEN MANUAL HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER DAN KATALOG DI HANTAR KE KAUNTER PEROLEHAN.06/03/2019 12:00 am
T/HKL:22/2018 (TAD/2) ; QT180000000031092TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER, INK, DRUM, RIBBON UNTUK KEGUNAAN MESIN PENCETAK, MESIN FOTOSTAT, MESIN FAKSIMILI, MESIN PENYALIN RISOGRAPH DAN MESIN PERAKAM WAKTU KE CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTAWARAN TENDER INI TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG: 020601 - BEKALAN PEJABAT & ALAT TULIS [ ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS ]. DOKUMEN TENDER BOLEH DIMUAT TURUN SECARA ATAS TALIAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN MULAI 22/01/2019 - SELASA (12.00pm) DAN PELAWAAN TAWARAN INI AKAN DITUTUP PADA 12/02/2019 - SELASA (12.00pm).12/02/2019 12:00 pm
37/18/PAT/KEW/MK2 EDTA BLOOD SAMPLE TUBETawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
36/18/PAT/KEW/MMICROSCOPE GLASS COVERSLIPTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
35/18/PAT/KEW/MBLOOD COLLECTION TUBE FOR BLOOD GLUCOSE ANALYSISTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
34/18/PAT/KEW/MBLOOD COLLECTION TUBE FOR ESR ANALYSISTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
33/18/PAT/KEW/MTONER, CARTRIDGE DAN RIBBON PENCETAKTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 020601 – BEKALAN PEJABAT DAN ALAT TULIS. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
32/18/PAT/KEW/MREAGEN DAN KONSUMABLE DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN FULL BLOOD COUNT (FBC) SEBAGAI POINT OF FLEX DRY SYSTEM)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
30/18/PAT/KEW/MTISSUE CASSETTESTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 Disember 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 24 Disember 2018 (12.00PM).24/12/2018 12:00 pm
T/HKL:08/2018(TAD/1)QT180000000029709TAWARAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN SEBANYAK SERATUS DUA (102) UNIT UNTUK CAWANGAN PENTADBIRAN HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DGN KEM. KEWANGAN DLM. KOD BIDANG 221502 (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN). PENGHANTARAN SAMPEL ADALAH WAJIB (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK) SAMPEL HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM JAM 12.00 TGH HARI PADA 02.01.2019 (RABU). DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM ePEROLEHAN MULAI 12.12.2018(RABU); DOKUMEN MANUAL HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER DAN KATALOG DI HANTAR KE KAUNTER PEROLEHAN.02/01/2019 12:00 pm
T/HKL: 23/2018(PEMB/1)TENDER TAWARAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN PENYEWAAN TEMPAT LETAK KERETA DI BLOK PARKIR BERTINGKAT DAN KAWALAN LALU LINTAS DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 221510 – PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen tender ini boleh diperolehi dengan harga dokumen tender RM50.00 senaskah dan hendaklah dalam bentuk Bank Deraf atau Wang Pos atas nama Pengarah Hospital Kuala Lumpur di kaunter Unit Perolehan, Cawangan Kewangan, Tingkat 4, Bangunan Pentadbiran & Kewangan mulai 6 Disember 2018 dan tawaran tender ini akan ditutup pada 03 Januari 2019 (12.00PM).

Taklimat tender dan lawatan ke tapak akan diadakan pada:
Tarikh : 12 Disember 2018
Masa : 2.00 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat Pembangunan & Penswastaan ,
Tingkat 3, Blok Pentadbiran & Kewangan,
Hospital Kuala Lumpur.

Kehadiran ke sesi taklimat adalah WAJIB.

SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN DOKUMEN BOLEH DI AMBIL DI UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR
03/01/2019 12:00 pm
28/18/PAT/KEW/MCYTOLOGY FUNNELTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PERALATAN HOSPITAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 29 November 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 06 Disember 2018 (12.00PM).06/12/2018 12:00 pm
27/18/PAT/KEW/MANA IMMUNOFLUORESCENTTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 29 November 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 06 Disember 2018 (12.00PM).06/12/2018 12:00 pm
26/18/PAT/KEW/MBAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA) BAGI TAHUN 2019Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 28 November 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 05 Disember 2018 (12.00PM).05/12/2018 12:00 pm
25/18/PAT/KEW/MREAGEN DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN KHAS ENDOKRINTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 29 November 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 06 Disember 2018 (12.00PM).06/12/2018 12:00 pm
29/18/PAT/KEW/MPERKHIDMATAN SEWA PAKAI (LEASING) MIKROSKOP (PATHOLOGIST GRADE)Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 220601– PENYELENGAGARAAN ALAT KELENGKAPAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 29 November 2018 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 06 Disember 2018 (12.00PM).06/12/2018 12:00 pm
42/18/HKL/PEM/M (SYARIKAT YANG BERJAYA: SNZ SIGMA SUPPLY)TAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KEDAI KESIHATAN SCACC BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
DI HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 050102 – Peralatan / kelengkapan perubatan,
050103 – Peralatan untuk orang kurang upaya dan pemulihan, 050203 – Ubat tidak berjadual, 050204 – Makanan / minuman tambahan (food supplement), 050301 – Perkakas perubatan pakai buang, 050101 – Peralatan dan kelengkapan Hospital dan
221506 – Menyewa Ruangan Niaga

Setiap Pengusaha yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh melawat tapak adalah seperti yang berikut:
Tarikh : 28 November 2018
Masa : 10 Pagi
Tempat : Auditorium Dermatologi, Bangunan Dermatologi, HKL
**KEHADIRAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN

SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN DOKUMEN BOLEH DI AMBIL DI UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 23 November 2018 Pada Jam 12.00 p.m.
12/12/2018 12:00 pm
41/18/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN PASAR MINI INSTITUT PEDIATRIK BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
DI HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Pecahan Kepala / Kod Bidang 040101 (Makanan Dan Bahan Mentah Kering/Basah), 040102 (Makanan Dan Minuman (Tin, Botol Dan Bungkus) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga)).

Setiap Pengusaha yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh melawat tapak adalah seperti yang berikut:
Tarikh : 28 November 2018
Masa : 10 Pagi
Tempat : Auditorium Dermatologi, Bangunan Dermatologi, HKL
**KEHADIRAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN

SILA BAWA COP SYARIKAT DAN SIJIL KEWANGAN YANG ASAL ATAU SALINAN SIJIL YANG DI SAHKAN DAN DOKUMEN BOLEH DI AMBIL DI UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 4, HOSPITAL KUALA LUMPUR, 50586 KUALA LUMPUR PADA 23 November 2018 Pada Jam 12.00 p.m.
12/12/2018 12:00 pm
Go to top