No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratTarikh Tutup
T/HKL:03/2020(HTA/1)QT200000000042761Tawaran Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 24 jam Tanpa senjata, Bersenjata dan Cash In Transit di Hospital Tunku Azizah Bagi Tempoh Tiga (3) TahunTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 220801 – KAWALAN KESELAMATAN.PETENDER PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), LESEN AGENSI PERSENDIRIAN OLEH KDN BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH.

TARIKH MULA IKLAN : 16 Disember 2020 (Rabu)
TARIKH TUTUP IKLAN : 08 Januari 2020 (Jumaat) Sebelum Atau Pada Jam 12.00 Tengah Hari

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK
BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA LAWATAN JUMLAH

1.21/12/2020 (ISNIN) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
2.22/12/2020 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
3.23/12/2020 (RABU) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
4.24/12/2020 (KHAMIS) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
5.28/12/2020 (ISNIN) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
6.29/12/2020 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
7.30/12/2020 (RABU) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
8. 04/01/2021 (ISNIN) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
9. 05/01/2021 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
10. 06/01/2021 (RABU) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG

PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI CAWANGAN KESELAMATAN, HOSPITAL TUNKU AZIZAH TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMUJANJI UNTUK LAWATAN TAPAK –

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI KESELAMATAN DARI CAWANGAN KESELAMATAN IAITU EN SHAWALUDDIN DI TALIAN 011-32149397 ATAU PN NURZULI IDATU BINTI MUHARAM DI TALIAN 019-3095363.
08/01/2021 12:00 pm
T/HKL:20/2020(CTM/2) / QT200000000042824Tender Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Bagi Perkakasan, Peralatan Rangkaian, Aplikasi Dan Perisian Sokongan Untuk Critical Care Information System (CCIS) Di Hospital Kuala Lumpur (HKL), Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Tempoh 36 BulanTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang seperti berikut:

210101: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - HARDWARE (LOW END
TECHNOLOGY);
210102: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - HARDWARE (HIGH END
TECHNOLOGY);
210103: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - COMPUTER SOFTWARE,
OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF-THE-SHELF PACKAGES INCLUDING MAINTENANCE;
210104: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - SOFTWARE/SYSTEM
DEVELOPMENT/CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE;
210105: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - TELECOMMUNICATION/
NETWORKING-SUPPLY PRODUCT, INFRASTRUCTURE, SERVICES INCLUDING MAINTENANCE;
210106: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - DATA MANAGEMENT -
PROVICE SERVICES INCLUDING DISASTER; DAN
210107: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - ICT SECURITY AND FIREWALL, ENCRYPTION, PKI, ANTI VIRUS

Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 17 DISEMBER 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 7 JANUARI 2021 (12.00PM).
07/01/2021 12:00 am
NO. TENDER : T/HKL:18/2020 (HTA/2) / QT200000000039648Tawaran Tender Perkhidmatan Sajian Makanan Secara Outsource Di Hospital Tunku Azizah (Hospital Wanita & Kanak-Kanak) Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang seperti berikut:

040103 – MAKANAN BERMASAK (ISLAM)

Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Sila Kemukakan Sijil Pendaftaran HALAL Pembekal. Kegagalan Petender Mematuhi Syarat Ini Akan Menyebabkan Tawaran Akan DitolakDokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 9 DISEMBER 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 6 JANUARI 2021 (12.00PM).

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK
BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA LAWATAN JUMLAH

1. 10/12/2020 (KHAMIS) 9.00 PAGI – 9.30 PAGI 9.30 PAGI HINGGA SELESAI 6 ORANG
2. 15/12/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.30 PAGI 9.30 PAGI HINGGA SELESAI 6 ORANG
3. 16/12/2020 (RABU) 9.00 PAGI – 9.30 PAGI 9.30 PAGI HINGGA SELESAI 6 ORANG
4. 17/12/2020 (KHAMIS) 9.00 PAGI – 9.30 PAGI 9.30 PAGI HINGGA SELESAI 6 ORANG
5. 22/12/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.30 PAGI 9.30 PAGI HINGGA SELESAI 6 ORANG

PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN, HOSPITAL TUNKU AZIZAH TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMUJANJI UNTUK LAWATAN TAPAK.

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB IAITUPUAN HAMIZAL BINTI AMIR NOORDIN, PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN DI TALIAN 03-26003000 SAMB 1531 ATAU 013-3222477.
06/01/2021 12:00 am
QT200000000041402 [ T/HKL: 19/2020 (PATO/7) ]TENDER PERKHIDMATAN SECARA SEWA MILIK PERALATAN PERUBATAN GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY (GCMS) BAGI UJIAN PENGESAHAN AMPHETAMINE-TYPE STIMULANT (ATS) UNTUK KEGUNAAN TUJUH (7) MAKMAL PATOLOGI, HOSPITAL KKM BAGI TEMPOH 5 TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 221508 – PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN – PERALATAN/ KELENGKAPAN HOSPITAL DAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 27 November 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 24 Disember 2020 (12.00PM).27/11/2020 12:00 am
QT200000000034414 [T/HKL: 16/2020 (PATO/6) ]TENDER TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN PENEMPATAN PERALATAN ANALISIS DAN SISTEM AUTOMASI MAKMAL UNTUK UJIAN-UJIAN CHEMISTRY DAN IMMUNOASSAY DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL dan 050301 - PERALATAN HOSPITAL, PERUBATAN, UBAT-UBATAN DAN FARMASEUTIKAL - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui system ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 28 Oktober 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 18 Nov 2020 (12.00PM).

JADUAL LAWATAN TAPAK BAGI TENDER

TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN PENEMPATAN PERALATAN ANALISIS DAN SISTEM AUTOMASI MAKMAL UNTUK UJIAN-UJIAN CHEMISTRY DAN IMMUNOASSAY DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN


BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA LAWATAN JUMLAH ORANG
1. 10/11/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.40 PAGI 9.45 PAGI- SELESAI 5 ORANG
2. 12/11/2020 (KHAMIS) 9.00 PAGI – 9.40 PAGI 9.45 PAGI-SELESAI 5 ORANG
3. 17/11/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.40 PAGI 9.45 PAGI-SELESAI 5 ORANG
4. 19/11/2020 (KHAMIS) 9.00 PAGI – 9.40 PAGI 9.45 PAGI-SELESAI 5 ORANG

*PETENDER DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI PEGAWAI DARI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMU JANJI UNTUK LAWATAN TAPAK PADA TARIKH BERKENAAN.

SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI SEPERTI MAKLUMAT YANG TERTERA DI BAWAH:
Tel. No: 03-26156077 - PN. CHUO PECK HAM
(Pegawai Spesifikasi)

ARAHAN
Petender di hendaklah mematuhi SOP PKPB semasa sesi lawatan dibuat. Petender wajibkan memakai Face Mask, mejaga jarak soial (Social Distance) dan membasuh tangan serta memakai Hand Sanitizer sebelum dan selepas sesi lawatan dijalankan.
18/11/2020 12:00 pm
QT200000000030618 [T/HKL: 13/2020 (PATO/4) ]TENDER TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BLOOD CULTURE BOTTLES WITH PLACEMENT OF DETECTION SYSTEM UNTUK JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui system ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 27 Oktober 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 17 Nov 2020 (12.00PM).17/11/2020 12:00 pm
QT200000000037196 [ T/HKL:17/2020(CTM/1) ]Tawaran Tender Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Bagi Perkakasan, Peralatan Rangkaian, Aplikasi Dan Perisian Sokongan Untuk Sistem Informasi Onkologi (OIS) Di Jabatan Radioterapi Dan Onkologi, Hospital Kuala Lumpur Bagi Tempoh 36 BulanTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang seperti berikut:

210101: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY);
210102: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - HARDWARE (HIGH END TECHNOLOGY);
210103: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - COMPUTER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF-THE-SHELF PACKAGES INCLUDING MAINTENANCE;
210104: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - SOFTWARE/SYSTEM DEVELOPMENT/CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE;
210105: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - TELECOMMUNICATION/ NETWORKING-SUPPLY PRODUCT, INFRASTRUCTURE, SERVICES INCLUDING MAINTENANCE;
210106: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - DATA MANAGEMENT - PROVICE SERVICES INCLUDING DISASTER; DAN
210107: PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN - ICT SECURITY AND FIREWALL, ENCRYPTION, PKI, ANTI VIRUS

Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 26 OKTOBER 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 16 NOVEMBER 2020 (12.00PM).
16/11/2020 12:00 am
QT200000000028630 [ T/HKL: 14/2020 (PATO/5) ]TENDER TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN DIAGNOSTIK VIRAL MOLEKULAR ASSAY (PANEL TRANSPLAN) DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL dan 050301 - PERALATAN HOSPITAL, PERUBATAN, UBAT-UBATAN DAN FARMASEUTIKAL - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 13 Oktober 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 03 Nov 2020 (12.00PM).03/11/2020 12:00 am
T/HKL:09/2020(KES/1)QT200000000031874Tawaran Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Hospital Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 220801 – KAWALAN KESELAMATAN.PETENDER PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), LESEN AGENSI PERSENDIRIAN OLEH KDN BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH.

TARIKH MULA IKLAN : 7 September 2020 (Isnin)
TARIKH TUTUP IKLAN : 28 September 2020 (Isnin) Sebelum Atau Pada Jam 12.00 Tengah Hari

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK
BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA LAWATAN JUMLAH

1.08/09/2020 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
2.09/09/2020 (RABU) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
3.15/09/2020 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
4.17/09/2020 (KHAMIS) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
5.22/09/2020 (SELASA) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
6.23/09/2020 (RABU) - 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG

PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI CAWANGAN KESELAMATAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMUJANJI UNTUK LAWATAN TAPAK – LOKASI ADALAH DI WISMA POLIS BANTUAN P8, HOSPITAL KUALA LUMPUR.

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI KESELAMATAN DARI CAWANGAN KESELAMATAN IAITU ASP AZLAN BIN ABD KHALID DI TALIAN 016-2226743 ATAU SARJAN MOHD APIZI BIN ZAKARIA DI TALIAN 018-7785154.
28/09/2020 12:00 pm
31/2020/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN MENGENDALIKAN KAFETERIA INSTITUT PEDIATRIK (JENIS SEPARUH KERING) DI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUNSyarikat yang hendak menyertai sebut harga ini hendaklah terlebih dahulu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang –040103 (Bahan-bahan makanan bermasak Islam/Kantin) dan 221506 (Menyewa Ruangan Niaga)

LAWATAN TAPAK

Setiap Pengusaha Kafeteria yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN melawat ke tempat perkhidmatan bagi mengetahui tentang latar belakang serta kemudahan-kemudahan di tempat berkenaan. Tarikh taklimat melawat tapak akan diadakan pada:

Tarikh : 10 SEPTEMBER 2020 (Khamis)
Masa : 11.00 Pagi
Tempat : Ruang Legar Kafeteria Institut Pediatrik HKL, Hospital Kuala Lumpur.

***DOKUMEN SEBUT HARGA DAN SIJIL LAWATAN TAPAK HANYA AKAN DIBERIKAN KEPADA PENGUSAHA SELEPAS SESI LAWATAN TAPAK KE KAFETERIA INSTITUT PEDIATRIK SELESAI***SILA BAWA BERSAMA SIJIL PENDAFTARAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA SEMASA SESI PENDAFTARAN SESI LAWATAN TAPAK**

**SILA PASTIKAN ANDA MEMATUHI SOP PKPP YANG SEDANG BERKUATKUASA SEPANJANG MENGHADIRI SESI LAWATAN TAPAK**

SENARAI TAWARAN OLEH PENYEBUTHARGA

BIL HARGA BERSIH(RM)

1 RM 162,000.00
2 RM 108,000.00
3 RM 252,000.00
4 RM 109,800.00
5 RM 288,000.00
24/09/2020 12:00 pm
T/HKL: 10/2020(URO/1) / QT200000000030690TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PEMBEDAHAN (CONSUMABLES) ROBOTIC DA VINCI S/SI UNTUK JABATAN UROLOGI DAN PEMBEDAHAN AM, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang Bekalan dan Perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050301 – PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG. Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 2 SEPTEMBER 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 23 SEPTEMBER 2020 (12.00PM).23/09/2020 12:00 am
T/HKL:12/2020(DIET/2) / QT200000000028205TAWARAN TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PRODUK SUSU (BAHAGIAN I): SUSU MEDICAL FOOD FORMULA FOR ADULT UNTUK JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH LAPAN BELAS (18) BULANTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 040102 – MAKANAN DAN MINUMAN (TIN, BOTOL DAN BUNGKUS). Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran HALAL dari pihak berkuasa dan Lesen bagi produk yang ditender sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Penghantaran sampel/katalog adalah diwajibkan. Kegagalan petender mengemukakan sampel/katalog akan menyebabkan tawaran ditolak. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 18 Ogos 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 9 September 2020 (12.00PM).09/09/2020 12:00 am
T/HKL:15/2020(NEUROSUR/1) / QT200000000028642 Pembekal Berjaya: Mediliance (M) Sdn. Bhd.TAWARAN TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENTAULIAH MIKROSKOP (SURGERY) UNTUK KEGUNAAN JABATAN NEUROSURGERI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 050101 – PERALATAN & KELENGKAPAN HOSPITAL dan 050102 - PERALATAN & KELENGKAPAN PERUBATAN. Hanya syarikat-syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui Sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 17 Ogos 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 7 September 2020 (12.00PM).07/09/2020 12:00 am
T/HKL:04/2020(KES/1)QT2000000000026392Tawaran Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Hospital Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) TahunTERBUKA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH PECAHAN KEPALA 220801 – KAWALAN KESELAMATAN.PETENDER PERLU MENGEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG BERKAITAN, SIJIL PENDAFTARAN BUMIPUTERA (JIKA ADA), LESEN AGENSI PERSENDIRIAN OLEH KDN BESERTA COP SYARIKAT YANG BERALAMAT PENUH.

TARIKH MULA IKLAN : 4 Ogos 2020 (Selasa)
TARIKH TUTUP IKLAN : 3 SEPTEMBER 2020 (Khamis) Sebelum Atau Pada Jam 12.00 Tengah Hari

TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK
BIL. TARIKH WAKTU PENDAFTARAN MASA LAWATAN JUMLAH
1. 05/08/2020 (RABU) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
2. 06/08/2020 (KHAMIS 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
3. 11/08/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
4. 12/08/2020 (RABU) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
5. 18/08/2020 (SELASA) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG
6. 19/08/2020 (RABU) 9.00 PAGI – 9.45 PAGI 10.00 PAGI HINGGA SELESAI 15 ORANG

PETENDER ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGHUBUNGI CAWANGAN KESELAMATAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR TERLEBIH DAHULU BAGI MEMBUAT TEMUJANJI UNTUK LAWATAN TAPAK – LOKASI ADALAH DI WISMA POLIS BANTUAN P8, HOSPITAL KUALA LUMPUR.

UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN PEGAWAI KESELAMATAN DARI CAWANGAN KESELAMATAN IAITU ASP AZLAN BIN ABD KHALID DI TALIAN 016-2226743 ATAU SARJAN MOHD APIZI BIN ZAKARIA DI TALIAN 018-7785154.
03/09/2020 12:00 pm
THKL:08/2020(DIET/1) / QT200000000020673TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PRODUK SUSU BAHAGIAN 3: SUSU METABOLIC PRODUCT FORMULA FOR ADULT AND PAEDIATRIC UNTUK JABATAN DIETEIK DAN SAJIAN, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 19 BULANTERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA & BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG 040102 - MAKANAN DAN MINUMAN (TIN, BOTOL DAN BUNGKUS).

SILA KEMUKAKAN SIJIL PENDAFTARAN HALAL DARI PIHAK BERKUASA DAN LESEN BAGI PRODUK YANG DITENDER. KEGAGALAN PETENDER MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TENDER AKAN DITOLAK.

PENGHANTARAN SAMPEL/KATALOG ADALAH DIWAJIBKAN (KEGAGALAN PETENDER MENGEMUKAKAN SAMPEL/KATALOG AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK. SAMPEL/KATALOG HENDAKLAH DIHANTAR DI KAUNTER UNIT PEROLEHAN SEBELUM ATAU PADA JAM 12.00 TENGAH HARI PADA 12 OGOS 2020 (RABU).

DOKUMEN TENDER INI BOLEH DIMUAT TURUN DALAM SISTEM e-PEROLEHAN MULAI 22 JULAI 2020 (RABU). HANYA PETENDER YANG ePEROLEHAN ENABLED SAHAJA DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI.
12/08/2020 12:00 pm
QT200000000013560 [ T/HKL: 06/2020 (PATO/3) ]TAWARAN TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN KIT DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT AUTOMATED 96-WELL CAPILLARY ELECTROPHORESIS UNTUK UJIAN MOLEKULAR ALPHA THALASSEMIA DI JABATAN PATOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR DAN HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH ALOR SETAR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 23 Jun 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 14 Julai 2020 (12.00PM).14/07/2020 12:00 am
07/2020/HKL/PEM/M (syarikat yang berjaya:THB GLOBAL VENTURE (M) SDN BHD)TAWARAN MENGENDALIKAN PERKHIDMATAN PASAR MINI PINTU C BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR* Terbuka Kepada Syarikat Bumiputera Yang Berdaftar Dgn. Kem. Kewangan Dlm. Kod Bidang: 040101, 040102 dan 221506 dan hendaklah merupakan establismen yang berlesen

Tarikh taklimat melawat tapak akan diadakan pada:
Tarikh : 27 Februari 2020 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC), Tingkat 3, Bangunan Pentadbiran dan Kewangan, HKL
**KEHADIRAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN
12/03/2020 12:00 pm
N/AN/AN/A
N/AN/AN/A
N/AN/AN/A
N/AN/AN/A
N/AN/AN/A
QT200000000011676 - T/HKL: 05/2020 (PATO/2)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN KONSUMABEL DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN BLOOD GASES, ELECTROLYTE, METABOLITE, OXIMETRY DAN CO-OXIMETRY DI JABATAN PATOLOGI DAN UNIT-UNIT POCT HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUNTawaran Tender ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL - KIMIA MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputera dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen Tender ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara atas talian (Online) mulai 12 Mei 2020 (12.00PM) dan tarikh tutup tawaran ini pada 02 Jun 2020 (12.00PM).02/06/2020 12:00 pm
QT200000000011861 - 16A/2020/HKL/PEM/MTAWARAN PERKHIDMATAN ANALISA DEDAHAN DOS RADIASI UNTUK PEKERJA SINARAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR DAN HOSPITAL TUNKU AZIZAH BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 222705 – UJIAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 17 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebut harga ini akan ditutup pada 24 APRIL2020 (12.00PM).24/04/2020 12:00 am
09/20/PAT/KEW/M (QT200000000011782)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGENTS AND CONSUMABLES FOR EVEROLIMUS & MYCOPHENOLIC ACID (MPA) TESTS WITH INSTRUMENT PLACEMENT BAGI TEMPOH 2 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 15 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 22 APRIL 2020 (12.00PM).22/04/2020 12:00 pm
10/19/PAT/KEW/M (QT200000000011239)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN KHAS ENDOKRIN BAGI TEMPOH 1 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPURTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 15 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 22 APRIL 2020 (12.00PM).22/04/2020 12:00 pm
08/20/PAT/KEW/M (QT200000000010190)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA)
i) UJIAN DADAH BERBAHAYA (FORENSIC TOXICOLOGY TESTING)
ii) URINE MICROSCOPY & URINE PREGNANCY TEST
iii) UJIAN EVEROLIMUS
iv) UJIAN MYCOPHENOLIC ACID
BAGI TEMPOH 2 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 07 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 14 APRIL 2020 (12.00PM).14/04/2020 12:00 pm
07/20/PAT/KEW/M (QT200000000010187)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA) BAGI UJIAN
CHEMICAL PATHOLOGY BAGI TEMPOH 2 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 07 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 14 APRIL 2020 (12.00PM).14/04/2020 12:00 pm
06/20/PAT/KEW/M (QT200000000010185)TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN UJI PROGRAM KUALITI LUARAN (EQA) BAGI UJIAN
i) ANATOMIC PATHOLOGY
ii) CYTOPATHOLOGY
iii) HEMATOLOGY
iv) MICROBIOLOGY
v) SPECIAL CHEMICAL PATHOLOGY
BAGI TEMPOH 2 TAHUN, DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR
Tawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 060101 – BAHAN KIMIA. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputra yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 02 APRIL 2020 (12.00PM) dan tawaran sebutharga ini akan ditutup pada 09 APRIL 2020 (12.00PM).09/04/2020 12:00 pm
QT200000000008791 - 16/2020/HKL/PEM/M (DIBATALKAN)TAWARAN PERKHIDMATAN ANALISA DEDAHAN DOS RADIASI UNTUK PEKERJA SINARAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR DAN HOSPITAL TUNKU AZIZAH BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUNTawaran sebut harga ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan dan perkhidmatan di bawah Kod Bidang 222705 – UJIAN MAKMAL. Hanya syarikat-syarikat bumiputra dan bukan bumiputera yang mempunyai Kod Bidang ini dan pembekal hendaklah merupakan establishmen yang berlesen di bawah Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) sahaja yang layak menyertai tawaran ini. Dokumen sebut harga ini boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan secara online mulai 20 Mac 2020 (12.00PM) dan tawaran sebut harga ini akan ditutup pada 30 Mac 2020 (12.00PM).30/03/2020 12:00 am
Go to top