ATURCARA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN

30 OGOS 2019

     
7.30 PAGI - SEMUA PEGAWAI DAN ANGGOTA MENGAMBIL TEMPAT
     
7.45 PAGI -

KATA ALUAN PENGACARA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN

* MOHON PENGACARA MAJLIS MENGALU-ALUKAN KEHADIRAN AHLI LEMBAGA PELAWAT HKL KE MAJLIS PERHIMPUNAN JABATAN

     
7.50 PAGI - ACARA MENAIKKAN BENDERA
     
  - NYAYIAN WAJIB LAGU 'NEGARAKU', LAGU 'MALAYSIA BERSIH' DAN LAGU 'KAMI SEDIA MEMBANTU' OLEH KUMPULAN KOIR
     
8.00 PAGI - BACAAN IKRAR PERKHIDMATAN AWAM, DAN
    BACAAN IKRAR AKTA RAHSIA RASMI 1972
     
8.10 PAGI - BACAAN DOA OLEH WAKIL JABATAN FISIOTERAPI
     
8.15 PAGI - PERSEMBAHAN 'SLIDE SHOW' OLEH JABATAN FISITERAPI
     
8.20 PAGI - UCAPAN RINGKAS DARIPADA KETUA JABATAN FISIOTERAPI
     
8.30 PAGI - UCAPAN RINGKAS DARIPADA PENGARAH HKL, DAN
8.40 PAGI - SESI PENGENALAN KAKITANGAN BAHARU OLEH PENGARAH HKL
     
8.50 PAGI  - LAPORAN PENCAPAIAN 'BOOKDOC' DAN PENYAMPAIAN SIJIL PENERIMA ANUGERAH 'BOOKDOC'
     
8.55 PAGI - PEYAMPAIAN SIJIL 'PEMINJAM PROFILIK PERPUSTAKAAN HKL' UNTUK BULAN APRIL -JULAI 2019 OLEH UNIT PERPUSTAKAAN
     
9.00 PAGI - TAKLIMAT SKIM PEMBAYARAN ZAKAT PUSAT PUNGUTAN ZAKAT WILAYAH (PPZMAIP) DI HOSPITAL KUALA LUMPUR
     
9.15 PAGI - PERSEMBAHAN 'SLIDE SHOW' AKTIVITI BULANAN HKL OLEH UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
     
9.20 PAGI - PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN OLEH JABATAN FISIOTERAPI
     
9.30 PAGI - KETUA JABATAN MENGIRINGI PENGARAH HKL MELAWAT PAMERAN 
     
    BERSURAI
     
* SUKACITA DIMAKLUMKAN ATURCARA INI ADALAH DITETAPKAN OLEH PIHAK URUSETIA, SEKIRANYA ADA SEBARANG PERUBAHAN SILA MAKLUM KEPADA KETUA CAWANGAN PENTADBIRAN, HKL SELAKU URUSETIA PERHIMPUNAN BULANAN HOSPITAL KUALA LUMPUR
Go to top